Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Eseje o polityce pieniężnej czasu niepewności

Łukasz Hardt
ISBN: 978-83-208-2529-9
eISBN: 978-83-208-2530-5
Pages: 150
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
15.00
number copies:

Na oddawaną w ręce Czytelnika pracę składa się dziesięć esejów. Rozpoczynają ją teksty dotyczące fundamentalnych kwestii z zakresu polityki pieniężnej, a więc jej strategii i w tym kontekście zjawiska inflacji. Następnie autor dzieli się refleksjami dotyczącymi znaczenia komunikacji banku centralnego dla skutecznej realizacji jego mandatu. Kolejny esej dyskutuje reakcję Narodowego Banku Polskiego na pandemiczny kryzys z początku 2020 r. Następne szkice dotyczą relacji polityki pieniężnej do polityki fiskalnej i makroostrożnościowej, a także autor odnosi się do sposobów ewentualnego uwzględnienia w polityce monetarnej zmian klimatycznych. Czytelnik będzie miał również okazję do refleksję nad wpływem zmian demograficznych na dynamikę cen i politykę pieniężną. Ostatni esej dotyczy działania Rady Polityki Pieniężnej – kolegialnego organu decyzyjnego władzy monetarnej w Polsce - w analizowanym okresie, w tym zwłaszcza szeroko rozumianych uwarunkowań podejmowanych przez nią decyzji i ich wpływu na trafność działań Rady. Całość kończy propozycja przeprowadzenia przez Narodowy Bank Polski przeglądu strategii polityki pieniężnej, podobnego do tych, które zrealizowały w ostatnich latach Europejski Bank Centralny i Rezerwa Federalna. 

Zapraszamy do zakupu książki w wersji papierowej lub elektronicznej - w trzech formatach: PDF, epub i mobi.

Wstęp

1. Strategia polityki pieniężnej

2. Inflacja – miary, przyczyny i polityka pieniężna

3. Komunikacja banku centralnego jako narzędzie polityki pieniężnej

4. Reakcja polityki pieniężnej na kryzys wywołany pandemią COVID-19

5. Między polityką monetarną a fiskalną, czyli o optymalnym policy-mix

6. Polityka makroostrożnościowa a polityka pieniężna

7. Zielona polityka pieniężna?


8. Demografia, inflacja i polityka pieniężna


9. Rada Polityki Pieniężnej jako organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego

10. Zamiast podsumowania, czyli o potrzebie przeglądu polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego 

Bibliografia

 

Łukasz Hardt
Łukasz Hardt

Łukasz Hardt - profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Za swoją pracę naukową uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych badaczy i stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Cambridge, odbył również staże badawcze na uniwersytetach w Helsinkach i Mediolanie, a także w London School of Economics and Political Sciences. Wchodzi w skład Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. W latach 2016-2022 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a w latach 2015-2020 wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju.

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €