Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Handel zagraniczny. Studia przypadków

Redakcja naukowa Beata Stępień
ISBN: 978-83-208-2187-1
eISBN: 978-83-208-2267-0
Pages: 292
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00
12.00
number copies:

Współcześnie efektywne prowadzenie handlu zagranicznego wymaga nie tyko znajomości przepisów prawnych, różnych regulacji i technik, ale też praktycznego doświadczenia. Doskonalenie umiejętności przygotowywania i przeprowadzania transakcji może wspomóc uczenie się na doświadczeniach innych. Autorzy książki – eksperci i praktycy w obszarze handlu zagranicznego – pokazali sekwencję następujących po sobie czynności związanych z przygotowaniem i przebiegiem transakcji, posługując się nowoczesną metodą studiów przypadków. Dzięki takiemu kompleksowemu i nowatorskiemu ujęciu można rozszerzyć i pogłębić wiedzę dotyczącą praktyki współczesnego handlu zagranicznego.

 

Książka jest przeznaczona dla osób profesjonalnie zajmujących się handlem zagranicznym, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników szkoleń z zakresu handlu zagranicznego, a także studentów uczelni i kierunków ekonomicznych.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Czynniki kształtujące treść i przebieg transakcji w handlu zagranicznym
1.1. Transakcja w handlu zagranicznym — jej treść i przebieg (ujęcie modelowe)
1.2. Dostawy samolotów F-16 do Belgii, Danii, Holandii i Norwegii — studium przypadku
1.2.1. Charakterystyka międzynarodowego rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego
1.2.2. F-16 — sztandarowy produkt koncernu Lockheed Martin
1.2.3. Dostawy samolotów F-16 do krajów europejskich (Belgii, Danii, Holandii i Norwegii)
1.3. Międzynarodowy projekt budowy stadionu narodowego w Czadzie — studium przypadku
1.3.1. Czad — krótka charakterystyka uwarunkowań rynku
1.3.2. Ndżamena
1.3.3. Ogłoszenie przetargu przez rząd czadyjski na budowę stadionu narodowego
1.4. Procedura importu koni z USA do Polski — studium przypadku
1.4.1. Decyzja o imporcie koni z USA
1.4.2. Postępowanie na rynku USA
1.4.3. Transport lotniczy
1.4.4. Transport i procedury na terenie UE

 

Rozdział 2. Kontrakt — kształtowanie jego treści
2.1. Przesłanki ważności i formy zawarcia kontraktu — uwagi porządkujące
2.2. Treść kontraktu — ujęcie ramowe
2.2.1. Klauzule formalnoporządkowe
2.2.2. Klauzule podstawowe (zasadnicze)
2.2.3. Klauzule uzupełniające
2.3. Negocjowanie warunków kontraktu pomiędzy Mostostal Zabrze Holding S.A. i Austrian Energy & Environment — studium przypadku
2.3.1. Profil kontrahentów
2.3.2. Przedmiot negocjacji
2.4. Dylematy konstrukcji kontraktu typowego dla importu biomasy — studium przypadku
2.4.1. Charakterystyka działalności międzynarodowej firmy Valhala
2.4.2. Czym jest biomasa?
2.4.3. Transport biomasy
2.5. Przygotowanie kontraktu na import migdałów z USA — studium przypadku
2.5.1. Historia firmy PHU „Mniam” i profil jej produkcji
2.5.2. Rynek kontrahenta
2.5.3. Przedmiot kontraktu
2.5.4. Umowa dotycząca transakcji importu migdałów z USA
2.5.5. Pozostałe szczegóły dotyczące treści kontraktu
2.6. Zawarcie kontraktu na dostawy części silników okrętowych do Chin przez PolStat Marine — studium przypadku
2.6.1. Charakterystyka rynku stoczniowego na świecie i w Polsce
2.6.2. Charakterystyka firm PolStat Marine i Quinx SaynJey Ltd.
2.6.3. Przedmiot transakcji

 

Rozdział 3. Naruszenie kontraktu i jego konsekwencje
3.1. Naruszenie kontraktu w świetle zapisów konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów
3.2. Naruszenie kontraktu na przykładzie umowy na montaż kotła w Umeå w Szwecji — studium przypadku
3.3. Realizacja kontraktu eksportowego na rynku oświetlenia — studium przypadku
3.3.1. Rynek oświetlenia w Polsce i na świecie
3.3.2. Opis działalności firmy Modern Light
3.3.3. Udział w targach oraz kontrakty z Oulu Valo i DLicht
3.4. Naruszenie kontraktu na dostawę manganu — studium przypadku koreańskiej firmy Quoncha
3.4.1. Charakterystyka kontrahentów
3.4.2. Cechy charakterystyczne manganu
3.4.3. Opis transakcji
3.4.4. Roszczenia
3.5. Naruszenie kontraktu w ramach transakcji trójstronnej kupna-sprzedaży kontenerów — studium przypadku
3.5.1. Jak kontenery zrewolucjonizowały transport międzynarodowy?
3.5.2. Sytuacja na światowym rynku kontenerów — rosnąca potęga Chin
3.5.3. Zawarcie kontraktu na sprzedaż kontenerów
3.5.4. Realizacja kontraktu
3.6. Realizacja kontraktu na eksport do Rosji — studium przypadku firmy Wulkan

 

Rozdział 4. Transport międzynarodowy i ubezpieczenie towarów
4.1. Gałęzie, regulacje, dokumenty transportu międzynarodowego — ujęcie ramowe
4.2. Obowiązki transportowe stron kontraktu w świetle Incoterms — krótka charakterystyka
4.3. Rola i odpowiedzialność spedytora i przewoźnika — ujęcie ramowe
4.4. Import tekstyliów z Chin przez Verax — studium przypadku
4.4.1. Charakterystyka obrotu handlowego tekstyliami pochodzącymi z Chin
4.4.2. Charakterystyka firmy Verax
4.4.3. Nawiązanie i ustalenie warunków współpracy z Xio-Picar i Beotextil
4.5. Transport zrębki z Łotwy przez firmę Sleger — studium przypadku
4.5.1. Opis działalności firmy Sleger i sytuacji na rynku surowca drzewnego
4.5.2. Przygotowanie i zawarcie transakcji z łotewskim dostawcą
4.5.3. Transport zrębki
4.6. Import kolektorów słonecznych z Chin przez Sol Term — studium przypadku
4.6.1. Energia ze źródeł odnawialnych
4.6.2. Kolektory słoneczne — charakterystyka branży
4.6.3. Historia firmy Sol Term
4.6.4. Nawiązanie współpracy z EnChin
4.6.5. Dostawa kolektorów słonecznych
4.7. Eksport mebli do Wielkiej Brytanii (problemy z logistyczną obsługą klienta) — studium przypadku
4.7.1. Charakterystyka firmy Dębowy Las
4.7.2. Dotychczasowa współpraca z firmą Oak Home
4.7.3. Problem z transportem i jego rozwiązanie
4.7.4. Problem z obsługą części zamiennych
4.8. Eksport elementów cukrowni w okolice Lagos w Nigerii — studium przypadku
4.8.1. Charakterystyka firmy Industrial Machinery Holding
4.8.2. Nawiązanie kontaktu handlowego
4.8.3. Oferta dla francuskiego spedytora
4.8.4. Realizacja transportu  Rozdział

 

5. Metody płatności w handlu zagranicznym
5.1. Rodzaje dostępnych form płatności oraz ich wady i zalety — ujęcie ramowe
5.2. Mechanizm rozliczania transakcji eksportowej przy wykorzystaniu inkasa dokumentowego — studium przypadku
5.2.1. Sytuacja na światowym rynku cukru
5.2.2. O firmie Staple Food Exports-Imports Ltd.
5.2.3. Procedura rozliczenia transakcji eksportowej na podstawie inkasa dokumentowego
5.3. Wykorzystanie akredytywy dokumentowej w handlu z Bangladeszem — studium przypadku
5.3.1. Opis działalności firmy Sayer Paper SA
5.3.2. Akredytywa w eksporcie do Bangladeszu
5.4. Procedura rozliczenia transakcji importowej w formie akredytywy dokumentowej — studium przypadku
5.4.1. Skąd się bierze kawa?
5.4.2. Charakterystyka rynku kawy na świecie
5.4.3. O firmie Coffee of the World Sp. z o.o.
5.4.4. Przygotowanie do transakcji
5.4.5. Przebieg procedury rozliczenia
5.5. Akredytywa dokumentowa i jej dyskonto w banku — studium przypadku
5.5.1. Profil działalności firmy Adamex
5.5.2. Akredytywa eksportowa, której beneficjentem jest Adamex i jej dyskonto
5.5.3. Akredytywa importowa, której beneficjentem jest kontrahent firmy Adamex
5.6. Utrzymanie płynności i finansowanie transakcji długoterminowych w handlu zagranicznym — przypadek norweskiej firmy Alvidal
5.6.1. Podstawowe informacje o firmie Alvidal
5.6.2. Charakterystyka łupków kwarcytowych
5.6.3. Działalność eksportowa firmy
5.6.4. Problemy finansowe przedsiębiorstwa

 

Rozdział 6. Problematyka celna w transakcjach handlu zagranicznego — wybrane aspekty
6.1. System celny, odprawa celna — zarys informacji
6.2. Import suszu tytoniowego z Rosji na teren Unii Europejskiej w procedurze tranzytu — studium przypadku
6.3. Staple Foods Exports-Imports Ltd. (kalkulacja ceny dóbr importowanych) — studium przypadku
6.3.1. Rynek soli — gospodarcze i polityczne znaczenie w Indiach
6.3.2. Przypomnienie informacji o firmie Staple Food Exports-Imports Ltd.
6.3.3. Rozliczenie transakcji importu soli

 

Rozdział 7. Transakcje handlu zagranicznego w świetle przepisów podatkowych
7.1. WDT i WNT w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług — zarys problematyki
7.2. VAT w imporcie i eksporcie towarów — uwagi porządkujące
7.3. Akcyza w obrocie międzynarodowym — zarys problematyki
7.4. Kalkulacja transakcji zakupu maszyny z zagranicy w świetle przepisów o VAT — studium przypadku
7.4.1. Zakup maszyny od producenta z Chin
7.4.2. Zakup maszyny od niemieckiego producenta
7.4.3. Zakup maszyny od hiszpańskiego producenta
7.5. Przemieszczenie i wynajem towarów własnych w ramach działalności międzynarodowej w świetle przepisów o VAT — studium przypadku
7.5.1. Sprzedaż maszyny polskiemu odbiorcy i transport Niemcy–Polska (1)
7.5.2. Wynajem maszyny polskiemu najemcy i przemieszczenie Niemcy–Polska (2)
7.5.3. Sprzedaż maszyny już znajdującej się w Polsce (3)
7.6. Międzynarodowy obrót paliwami — studium przypadku
7.6.1. Powiązania biznesowe i ekspansja międzynarodowa Kosak-Oil
7.6.2. Schematy obrotu paliwami
7.7. Dylemat wyboru metody kalkulacji cen transferowych między podmiotami powiązanymi — przypadek firmy Forest
7.7.1. Charakterystyka działalności firmy Forest

 

Rozdział 8. Dokumenty w handlu zagranicznym — ich rodzaje, rola i znaczenie
8.1. Rodzaje dokumentów w handlu zagranicznym — krótka charakterystyka
8.1.1. Dokumenty handlowe
8.1.2. Dokumenty przewozowe
8.1.3. Dokumenty ubezpieczeniowe
8.1.4. Dokumenty związane z płatnością
8.1.5. Dokumenty związane z odprawą celną towarów
8.1.6. Pozostałe dokumenty
8.2. Eksport obuwia firmy Albut do Nigerii — studium przypadku
8.2.1. Charakterystyka firmy Albut
8.2.2. Nawiązanie współpracy z Kidshoes
8.2.3. Realizacja kontraktu
8.3. Międzynarodowy transport koni przez EQUUS CABALLUS — studium przypadku
8.3.1. O koniach i firmie EQUUS CABALLUS
8.3.2. Sprzedaż koni
8.3.3. Transport koni
8.4. Eksport pierścieni tłokowych do Egiptu (z doświadczeń W.C.S. MAR-MOT
Sp. z o.o.) — studium przypadku
8.4.1. Historia i profil działalności firmy W.C.S. MAR-MOT Sp. z o.o.
8.4.2. Przebieg transakcji eksportowej z partnerem egipskim — schemat działania
8.5. Problematyka obrotu towarami objętymi szczególnym nadzorem państw — przypadek PeepingTom
8.5.1. Charakterystyka firmy PeepingTom
8.5.2. Procedury

 

Bibliografia

 

Załączniki na CD-ROM-ie

 

1.4.1. Import koni — świadectwo zdrowia
1.4.2. Decyzja Komisji nr 2010/266/UE z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do przywozu zarejestrowanych koni z niektórych części Chin i zmiany niektórych nazw państw trzecich (Dz.Urz. UE L 117/85 z dnia 11 maja 2010 r.)
2.5.1. Uniform Almond Export — Manual and Contract, Clyde & Co, 2011
2.5.2. Świadectwo Zdrowia
2.5.3. Wspólnotowy Dokument Wejścia
4.5.1. Umowa czarterowa
4.5.2. Warunki ubezpieczenia
4.5.3. Dane dotyczące barek
4.5.4. Konosament
4.5.5. Draft Survey Report
4.5.6. Raport oględzin barki
4.6.1. Instytutowe Klauzule Ładunkowe
4.8.1. Specyfikacja przysłana przez francuskiego spedytora (tłumaczenie na język polski)
4.8.2. Specyfikacja przesłana przez polskiego spedytora dotycząca wykorzystania kontenerów
5.5.1. Formularz weksla trasowanego i własnego
7.4.1. Deklaracja VAT-7
7.4.2. Informacja podsumowująca VAT UE
8.2.1. Form M
8.2.2. Nigeria Import Prohibition List
8.2.3. Konosament
8.3.1. EQUUS CABALLUS — aneks
8.3.2. Decyzja Komisji nr 93/197/EWG z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie
zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych (Dz.Urz. EWG L 86 z dnia 6 kwietnia
1996 r., z późn. zm.)
8.5.1. Foreign Military Sales Program — General Information
8.5.2. Kryteria WSK
8.5.3. Government Quality Assurance — informacje ogólne
8.5.4. Defense Contract Management Agency — Shipping Instructions
8.5.5. Shipping Instructions przysłane przez kontrahenta
8.5.6. CFR, Title 19, Section 141.86
8.5.7. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną, tranzyt i przywóz, a także dotyczącego wydania certyfikatu importowego i poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika
8.5.8. Formularz Nontransfer and Use Certificate

Redakcja naukowa Beata Stępień
Redakcja naukowa Beata Stępień

Beata Stępień, PhD Dsc, Professor  in the Poznan University of Economics and Business, related with the Chair of International Management. Area of research work: institutional analysis of international enterprises, strategy and operations of international enterprises, organization of foreign trade, problems of creation, communication and delivery of value for customer – international perspective, activities of the luxury goods sector. Author of over 130 scientific publications concerning international business and creation of value for the customer.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €