Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

International Economics

Adam Budnikowski
ISBN: 978-83-208-2447-6
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: V zmienione
Binding: paperback
Format: B5
18.00
Ask about product

Zakres tematyczny prezentowanego podręcznika obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu i nawiązuje do jednego z rozwiązań dominujących w literaturze światowej.


Praca składa się z pięciu części podzielonych na 20 rozdziałów. Część I, wprowadzająca, kończy się próbą zdefiniowania pojęcia i zakresu ekonomii międzynarodowej i, zgodnie z zamierzeniem autora, powinna ułatwić Czytelnikowi przyswojenie dalszych części wykładu. Część II została poświęcona teorii handlu międzynarodowego, część III — polityce handlowej, a część IV — między narodowym stosunkom finansowym. Przedmiotem części V jest miejsce zajmowane w ekonomii międzynarodowej przez wybrane problemy globalne.


Podział na części ma ułatwić Czytelnikowi orientację, a jednocześnie nawiązuje do tradycyjnego podziału ekonomii międzynarodowej na teorię handlu i finanse międzynarodowe. Podział bloków tematycznych na kolejno numerowane rozdziały pozwala na umieszczanie pytań po mniejszych fragmentach tekstu oraz nadaje całości pracy układ modułowy, umożliwiający także jej fragmentaryczne studiowanie.


Książka może być także użyteczna jako podręcznik do wstępnego, wprowadzającego wykładu ekonomii międzynarodowej.

 

Adam Budnikowski
Adam Budnikowski

Professor of economic sciences, expert and author of numerous works in the area of international economic relations and environmental policy. Since 1974 employed in the Warsaw School of Economics where he delivers lectures, extremely popular among students, in international economic relations. In the years 1985-1986 fellow of Fulbright in Massachusetts Institute of Technology, and in the years 1990-1991 - lecturer in the J.W. Goethe University in Frankfurt am Main. At present, Director of the Institute of International Economic Relations in the Warsaw School of Economics. For several years also lectures in leading European schools of management associated in the Community of European Management Schools (CEMS).

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended