Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce

Redakcja naukowa Anna Olejniczuk-Merta
ISBN: 978-83-208-2216-8
Pages: 234
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

The book is dedicated to topical socio-economic problems, are relatively little known from research, which revolve around bilateral relationships and dependencies between the development of an innovative economy and consumption. It contains theoretical considerations about an innovative economy and consumption (part one), followed by a presentation, analysis and evaluation of findings of an empirical study (part two).

 

The book is addressed to students and lecturers in faculties of economics at various types of universities, but is also going to be interesting to practitioners: managers, experts dealing with issues involving consumption, market and marketing, as well as to company directors and activists in the socio-economic sphere.

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Pojęcie i istota innowacyjnej gospodarki
1.1. Pojęcie i istota innowacyjnej gospodarki
1.1.1. Pojęcie innowacyjnej gospodarki
1.1.2. Cel(e) innowacyjnej gospodarki
1.2. Rola innowacyjnej gospodarki w zróżnicowanym rozwoju społeczno-gospodarczym
1.2.1. Znaczenie innowacji w rozwoju społeczno-gospodarczym według modelu z Davos
1.2.2. Wyzwania rozwojowe
1.2.3. Kluczowa rola innowacji w równoważeniu rozwoju społeczno-gospodarczego
1.3. Innowacyjność polskiej gospodarki. Ujęcie praktyczne
1.3.1. Zakres i uwarunkowania współczesnego rozwoju przez innowacje
1.3.2. Wskaźniki innowacyjnej gospodarki
1.3.3. Innowacyjność gospodarki w Polsce. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw
1.3.4. Nowe aspekty badania innowacyjności gospodarki w Polsce
1.3.5. Innowacyjność polskiej gospodarki na tle innowacyjności gospodarek krajów Unii Europejskiej

 

2. Konsumpcja w Polsce
2.1. Konsumpcja jako siła sprawcza rozwoju społeczno-gospodarczego
2.2. Wybrane uwarunkowania konsumpcji
2.3. Zmiany w konsumpcji w skali makroekonomicznej
2.4. Zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych
2.4.1. Poziom i struktura wydatków konsumpcyjnych
2.4.2. Konsumpcja finansowana z pozadochodowych źródeł
2.4.3. Spożycie żywności w gospodarstwach domowych
2.4.4. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania
2.4.5. Zmiany w poziomie zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych

 

3. Zachowania rynkowe konsumentów i ich uwarunkowania
3.1. Wartości, cele i wymagania konsumentów wobec życia
3.2. Zwyczaje konsumentów i ich zachowania konsumpcyjne
3.3. Postawy konsumentów wobec nowych produktów
3.4. Czynniki wpływające na decyzje zakupu wybranych grup produktów
3.5. Czynniki wpływające na korzystanie z wybranych kategorii usług

 

4. Konsumpcja produktów innowacyjnych
4.1. Zainteresowanie konsumentów produktami i usługami innowacyjnymi
4.2. Wiedza konsumentów na temat produktów innowacyjnych na rynku
4.3. Korzystanie z innowacyjnych dóbr i usług
4.3.1. Stopień nowoczesności wyposażenia gospodarstw domowych
4.3.2. Korzystanie z Internetu
4.3.3. Korzystanie z innowacyjnych usług sprzedażowych
4.3.4. Stopień znajomości i akceptacji innowacyjnych technologii i urządzeń związanych z budownictwem mieszkaniowym

 

5. Konsument we współczesnej gospodarce
5.1. Zwyczaje zakupowe związane z produktami i usługami innowacyjnymi
5.2. Zachowania innowacyjne polskich konsumentów w opinii ekspertów
5.3. Segmentacja konsumentów ze względu na postawy wobec innowacyjności

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Redakcja naukowa Anna Olejniczuk-Merta
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €