Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Mikroekonomia

David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch
ISBN: 978-83-208-2088-1
Pages: 608
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: V
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

This is another edition of the manual that has become extremely popular in junior years of economic studies in most Polish universities. Thanks to an enlarged team of Authors the entire book is comprehensively updated and the knowledge on economy is delivered in an accessible manner. The book describes in much detail, among other things, tools of economic analysis; demand, supply and market; consumer decisions; perfect competition and pure monopoly; imperfect competition. Also presented are changes occurring in contemporary economy, including the analysis of financial crisis. New educational tools are introduced, for example facultative mathematical extensions.

 

The Authors of the manual are prominent scholars and lecturers in economics, having extensive experience in economic consulting. The book was translated into Polish thanks to efforts of scholar staff from the SGH Warsaw School of Economics.

Corporate accountancy in selected sectors of economy ID: 1018554219

The Authors of the book undertook an ambitious task of presentation of solutions of accountancy that are especially significant due to the profile of activity of enterprises involved in individual sectors of economy. The scope of the book includes characteristic aspects of the accountancy of manufacturing, trading, and agricultural enterprises that provide short-term, construction and tourist services.

 

In chapter one the Authors present general principles of accountancy in relation to the accountancy act which is applicable to all business units keeping accountancy books, irrespective of their profile of activities. In other chapters they discuss specificities of activity of a given type of enterprise from some specific sector of economy that have impact upon the accountancy model adopted in such enterprise. Furthermore, next chapters of the book include examples of solutions for specific problems, a summary of the contents presented, questions and control exercises, as well as supplementary literature.

 

The book should be recommended to:

 

• students of faculties of economics in various types of universities,

 

• post-graduate students in the field of accountancy,

 

• candidates for auditors,

 

• persons preparing for examinations required for a license for provision of commercial accountancy services,

 

• practitioners dealing with accountancy.

Spis treści

 

Przedmowa

 

CZĘŚĆ I

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Ekonomia i gospodarka
1.1. Problemy ekonomiczne
1.2. Rzadkość zasobów i konkurencyjne sposoby ich wykorzystania
1.3. Rola rynku
1.4. Ekonomia pozytywna i normatywna
1.5. Mikroekonomia i makroekonomia
Jak maksymalnie skorzystać z poszczególnych rozdziałów
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 2. Narzędzia analizy ekonomicznej
2.1. Dane ekonomiczne
2.2. Wskaźniki
2.3. Wielkości nominalne i realne
2.4. Sposoby mierzenia zmian wielkości ekonomicznych
2.5. Modele ekonomiczne
2.6. Modele ekonomiczne a dane
2.7. Wykresy, linie i równania
2.8. Inne spojrzenie na założenie: pozostałe czynniki niezmienione
2.9. Teorie ekonomiczne a rzeczywistość
2.10. O niektórych rozpowszechnionych uwagach krytycznych na temat ekonomii i ekonomistów
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 3. Popyt, podaż i rynek
3.1. Rynek
3.2. Popyt, podaż i równowaga rynkowa
3.3. Krzywe popytu i podaży
3.4. Co kryje się za krzywą popytu?
3.5. Przesunięcia krzywej popytu
3.6. Co kryje się za krzywą podaży?
3.7. Przesunięcia krzywej podaży
3.8. Nadwyżka konsumenta i nadwyżka producenta
3.9. Wolny rynek i kontrola cen
3.10. Co, jak i dla kogo
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

CZĘŚĆ II
Mikroekonomia pozytywna

 

Rozdział 4. Elastyczność popytu i podaży
4.1. Reakcje popytu na zmiany cen
4.2. Cena, wielkość zapotrzebowania i suma wydatków
4.3. Inne przykłady zastosowań elastyczności cenowej popytu
4.4. Krótki okres i długi okres
4.5. Mieszana elastyczność cenowa popytu
4.6. Wpływ dochodu na popyt
4.7. Wpływ inflacji na kształtowanie się popytu
4.8. Elastyczność podaży
4.9. Kto naprawdę płaci podatek?
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 5. Decyzje konsumenta
5.1. Popyt konsumenta
5.2. Dostosowanie do zmian dochodu
5.3. Dostosowania do zmian cen
5.4. Rynkowa krzywa popytu
5.5. Dobra komplementarne i dobra substytucyjne
5.6. Świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Aneks 5.1. Wybór konsumenta w przypadku użyteczności mierzalnej

 

Rozdział 6. Decyzje o podaży — wprowadzenie
6.1. Organizacja przedsiębiorstwa
6.2. Rachunki przedsiębiorstwa
6.3. Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie
6.4. Finanse przedsiębiorstwa a władza w przedsiębiorstwie
6.5. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa
6.6. Koszt krańcowy i utarg krańcowy
6.7. Krzywe kosztu krańcowego i utargu krańcowego
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 7. Koszty a wielkość podaży
7.1. Nakłady a wielkość produkcji — funkcja produkcji
7.2. Produkcja w krótkim okresie — malejące przychody krańcowe
7.3. Koszty w krótkim okresie
7.4. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim okresie
7.5. Produkcja w długim okresie
7.6. Koszty całkowite, krańcowe i przeciętne w długim okresie
7.7. Przychody ze skali produkcji
7.8. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w długim okresie
7.9. Zależność między krótkookresowymi i długookresowymi kosztami przeciętnymi
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 8. Konkurencja doskonała i czysty monopol
8.1. Konkurencja doskonała
8.2. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
8.3. Krzywe podaży gałęzi
8.4. Statyka porównawcza w przypadku gałęzi wolnokonkurencyjnej
8.5. Czysty monopol: odwrotny przypadek skrajny
8.6. Wielkość produkcji zapewniająca monopoliście zysk maksymalny
8.7. Produkcja i cena w warunkach monopolu oraz konkurencji doskonałej
8.8. Monopol nie ma krzywej podaży
8.9. Monopol a postęp techniczny
8.10. Monopol naturalny
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 9. Struktura rynku i konkurencja niedoskonała
9.1. Dlaczego struktury rynku różnią się?
9.2. Konkurencja monopolistyczna
9.3. Oligopol i współzależność
9.4. Teoria gier a decyzje współzależne
9.5. Funkcje reakcji
9.6. Wejście i potencjalna konkurencja
9.7. Strategiczne odstraszanie kandydatów do wejścia
9.8. Wnioski
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 10. Rynek pracy
10.1. Popyt przedsiębiorstwa na czynniki produkcji w długim okresie
10.2. Popyt przedsiębiorstwa na pracę w krótkim okresie
10.3. Krzywa popytu gałęzi na pracę
10.4. Podaż pracy
10.5. Równowaga na rynku pracy w gałęzi
10.6. Dochody transferowe i renta ekonomiczna
10.7. Równowaga na rynku pracy: fikcja czy rzeczywistość?
10.8. Płace i zatrudnienie w Wielkiej Brytanii
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Aneks 10.1. Izokwanty i wybór technologii

 

Rozdział 11. Rynki czynników produkcji i podział dochodu
11.1. Kapitał rzeczowy
11.2. Ceny usług kapitału, stopy procentowe i ceny aktywów
11.3. Oszczędności, inwestycje i realna stopa procentowa
11.4. Popyt na usługi kapitału
11.5. Podaż usług kapitału
11.6. Równowaga i procesy dostosowawcze na rynku usług kapitału
11.7. Ceny dóbr kapitałowych
11.8. Ziemia i renta gruntowa
11.9. Podział dochodów w Wielkiej Brytanii
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 12. Ryzyko i informacja
12.1. Indywidualne postawy wobec ryzyka
12.2. Ubezpieczenie a ryzyko
12.3. Asymetria informacji
12.4. Niepewność a dochody z posiadanych aktywów
12.5. Wybór portfela inwestycyjnego
12.6. Efektywne rynki aktywów
12.7. Nieco więcej o ryzyku
12.8. E-produkty
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

CZĘŚĆ III
Ekonomia dobrobytu

 

Rozdział 13. Wprowadzenie do ekonomii dobrobytu
13.1. Równość i efektywność
13.2. Konkurencja doskonała a efektywność w sensie Pareta
13.3. Zakłócenia i rozwiązanie ,,następne po najlepszym’’
13.4. Zawodność rynku
13.5. Efekty zewnętrzne
13.6. Problemy środowiska naturalnego i ekonomia zmiany klimatu
13.7. Inne przypadki braku rynku: czas i ryzyko
13.8. Jakość, zdrowie i bezpieczeństwo
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 14. Wydatki i dochody publiczne
14.1. Podatki i wydatki publiczne w Wielkiej Brytanii
14.2. Państwo w gospodarce rynkowej
14.3. Zasady opodatkowania
14.4. Opodatkowanie a ekonomia podażowa
14.5. Samorządy lokalne
14.6. Suwerenność ekonomiczna
14.7. Ekonomia polityczna: jak podejmuje się decyzje w państwie?
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Odpowiedzi

 

Słownik pojęć

 

Indeks rzeczowy

David Begg

Full name David Knox Houston Begg – (born 25.06.1950) – British economist, author and co-author of books and manuals about macroeconomics and microeconomics, Since 2003, Director of Imperial College Business School. Studied in in Cambridge and Oxford; made his doctoral degree in economic sciences in MIT (Massachusetts Institute of Technology, 1977).
In the years 1987 – 2003 Professor of economics in Birkbeck College (London University); economic counselor to the Bank of England (1996), special commissions of the Parliament of the United Kingdom (1983, 1988-89), the government of Czechoslovakia (1990-91). In the years 1984-2000 publisher of the magazine Economic Policy. Since 2004, member of the Royal Society of Edinburgh.

Stanley Fisher
Gianluigi Vernasca
Rudiger Dornbusch
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended