Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych. Wybrane problemy

Michał Michorowski, Rafał Sieradzki, Bogumiła Szopa
ISBN: 978-83-208-2380-6
Pages: 172
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
10.20
Lowest price in last 30 days: 10.20
number copies:

W monografii zdecydowano się na pokazanie wpływu ogólnie korzystnej koniunktury gospodarczej w Polsce w powiązaniu z przekształceniami systemowymi na warunki życia statystycznego gospodarstwa domowego. Wyeksponowano te aspekty sytuacji gospodarstw, które w istotny sposób wiążą się z aktualnymi, istotnymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą współczesny świat, m.in. globalizację. Głównym kryterium wyboru tematów w książce były kwestie nieporuszane wcześniej, ogólnie dotyczące szczebla mikroekonomicznego, a mianowicie:

  • bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w kontekście programu „Rodzina 500+”,
  • oszczędzanie i aktywa finansowe gospodarstw domowych,
  • finansowe turbulencje i upadłość konsumencka,
  • korzystanie z energii elektrycznej.

Wprowadzenie

1. Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w kontekście programu „Rodzina 500+” 

1.1. Wstęp
1.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych: istota, determinanty
1.3. Przemiany modelu rodziny w Polsce
1.4. Program „Rodzina 500+” na tle dotychczasowej polityki prorodzinnej
1.5. Cele i zasady programu „Rodzina 500+”
1.6. Beneficjenci programu „Rodzina 500+”
1.7. Podstawowe efekty realizacji programu 
1.8. Podsumowanie

2. Gospodarstwa domowe – oszczędzanie i aktywa finansowe

2.1. Wstęp
2.2. Oszczędności gospodarstw domowych – aspekty teoretyczne 
2.3. Oszczędności a dochody i wydatki polskich gospodarstw 
2.4. Podstawowe tendencje zmian oszczędności polskich gospodarstw
2.5. Struktura aktywów finansowych gospodarstw w Polsce
2.6. Oszczędności emerytalne
2.7. Podsumowanie 

3. Gospodarstwa domowe – finansowe turbulencje i upadłość konsumencka

3.1. Wstęp
3.2. Podstawowe pojęcia
3.3. Przyczyny trudności finansowych gospodarstw domowych
3.4. Konsekwencje niewypłacalności gospodarstw, upadłość konsumencka
3.5. Zadłużenie i upadłość konsumencka w Polsce w świetle wyników badań 
3.6. Podsumowanie

4. Gospodarstwa domowe – korzystanie z energii elektrycznej

4.1. Wstęp: strategiczna rola energii elektrycznej we współczesnym świecie
4.2. Gospodarstwo domowe jako odbiorca końcowy energii elektrycznej
4.3. Znaczenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych
4.4. Gospodarowanie energią elektryczną w sektorze gospodarstw domowych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
4.5. Wysokość wydatków gospodarstw domowych z tytułu opłat za energię elektryczną 
4.6. Zmiany w wyposażeniu gospodarstw domowych w niektóre dobra trwałego użytkowania a wydatki na energię elektryczną
4.7. Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków 

Spis wykresów 

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €