Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności

Redakcja naukowa Marian Gorynia, Joanna Kuczewska, Alojzy Z. Nowak
ISBN: 978-83-208-2489-6
Pages: 246
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
19.00 €
16.15
Lowest price in last 30 days: 16.15
number copies:

Przedmiotem dociekań w niniejszej książce są współczesne wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ramach jednolitego rynku europejskiego. W intencji redaktorów i autorów praca ma być swego rodzaju „hołdem naukowym” złożonym prekursorowi badań nad strategiami firm działających na jednolitym rynku europejskim, przedwcześnie zmarłemu Profesorowi Andrzejowi Stępniakowi . Zamieszczone tutaj rozważania mogą stanowić swoistą kontynuację dociekań prowadzonych przez Profesora. 

Uwzględniając powyższy kontekst celem pracy jest po pierwsze określenie kluczowych uwarunkowań prowadzenia działalności biznesowej na jednolitym rynku europejskim. Po drugie celem pracy jest identyfikacja i ocena współczesnych wyzwań, z jakimi zmierzają się przedsiębiorstwa europejskie. Chodzi tutaj w szczególności o konsekwencje globalnych przeobrażeń gospodarczych wywołanych pandemią Covid-19, zmiany strategii związane z Brexitem oraz realizacją czwartej rewolucji przemysłowej.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza część została poświęcona zagadnieniom związanym z implementacją kluczowych etapów integracji tj. rynku wewnętrznego oraz unii gospodarczej i walutowej, wpływających na kształtowanie otoczenia biznesowego przedsiębiorstw w UE. W drugiej części zostały zaprezentowane kluczowe kwestie szeroko rozumianej polityki przedsiębiorczości w UE. W trzeciej części wyodrębniono główne obszary refleksji związanych z określeniem współczesnych wyzwań stających przed przedsiębiorstwami europejskimi. 

O autorach

Wstęp

Prof . dr hab . Andrzej Stępniak (27 .11 .1952–19 .12 .2019)

CZĘŚĆ I
JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI – PERSPEKTYWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział 1
Implementacja programu rynku wewnętrznego Unii Europejskiej z uwzględnieniem efektów dla przedsiębiorstw
Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak

Rozdział 2
Usługi dla przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej 
Joanna Stefaniak, Joanna Kuczewska

Rozdział 3
Polskie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej
Aleksandra Borowicz

Rozdział 4
Ryzyko kursowe a umiędzynarodowienie przedsiębiorstw w warunkach integracji walutowej
Alojzy Z. Nowak, Grzegorz Tchorek

CZĘŚĆ II
POLITYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Rozdział 5
History of European industrial policy
Willem Molle

Rozdział 6
Specificity and scope of European entrepreneurship promotion policy
Rasa Daugėlienė

Rozdział 7
Wdrożenie celów zrównoważonego rozwoju a jednolity rynek cyfrowy w kontekście nauki, technologii i innowacji
Ewa Latoszek, Aleksandra Borowicz

CZĘŚĆ III
WYZWANIA JEDNOLITEGO RYNKU DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Rozdział 8
Nowe relacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską – perspektywa polskich przedsiębiorstw
Marian Gorynia, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, Anna Matysek-Jędrych

Rozdział 9
Zagrożenia, szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw związane z pandemią COVID-19 – pandemia i po pandemii
Marian Gorynia, Jan Polowczyk

Rozdział 10
Proces slowbalization: istota, źródła, pomiar i strategiczna odpowiedź przedsiębiorstw
Anna Matysek-Jędrych, Wojciech Marciniak, Jan Polowczyk

Rozdział 11
Polskie przedsiębiorstwa wobec czwartej rewolucji przemysłowej
Barbara Jankowska, Małgorzata Bartosik-Purgat, Ewa Mińska-Struzik

Zakończenie

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €