Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Społeczne aspekty globalizacji

Redakcja naukowa Bogumiła Szopa
ISBN: 978-83-208-2281-6
eISBN: 978-83-208-2377-6
Pages: 188
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
Lowest price in last 30 days: 11.05
10.00
number copies:

The emerging global civilization brings with it a lot of opportunities but a variety of threats as well. As its starting point, this monograph takes a comprehensive review of phenomena correlated with the globalization. Its chapter one presents a notional reconstruction of globalization, underlining its social and cultural aspects. Chapter two is dedicated to a study of global mobility, discussing its specificity and actually reaching beyond the traditional notion of mobility as it as regarded as moving through space, i.e. migrations and travelling. These issues are then associated, in chapters three and four respectively, with those of disparities and changes occurring in the labor market. Chapter five focuses upon demographic changes in Poland and worldwide, in the context of social welfare and security systems that are discussed at an example of Poland. Chapter six contains quite an uncommon interpretation of sport as its development is related to the processes of globalization. The final seventh chapter of the book proposes to consider globalization as seen from perspective of Far Eastern countries. The Authors related the perception of globalization behind the Great Wall with an idea of Chinese strategists to take advantage of the opportunities the process of globalization opens up in the form of the New Silk Road.

Spis treści

 

Wprowadzenie Bogumiła Szopa, Ewa Ślęzak

 

Bibliografia

 

1. Globalizacja i jej oblicza Ewa Ślęzak
1.1. Wstęp
1.2. Rys historyczny zjawiska
1.3. Globalizacja na gruncie teoretycznym
1.4. Globalizacja w ujęciu ekonomicznym
1.5. Globalizacja społeczno-kulturowa
1.6. Podsumowanie: narracje globalizacji
Bibliografia

 

2. Globalizacja a mobilność Ewa Ślęzak
2.1. Wstęp
2.2. Istota mobilności
2.3. Teorie mobilności
2.4. Podróże ludzi i przedmiotów
2.5. Mobilność wyobrażeniowa i podróże wirtualne
2.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

3. Globalizacja biedy i wykluczenia społecznego Michał Michorowski
3.1. Wstęp
3.2. Nierówności w obecnym świecie
3.3. Bieda i wykluczenie społeczne w ujęciu teoretycznym
3.4. Determinanty biedy i wykluczenia społecznego
3.5. Globalizacja a bieda i wykluczenie społeczne
3.6. Monitoring biedy i wykluczenia społecznego w świecie
3.7. Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego
3.8. Podsumowanie
Bibliografia

 

4. Globalizacja a rynek pracy Bogumiła Szopa
4.1. Wstęp
4.2. Ewolucja pracy jako kategorii społeczno-ekonomicznej
4.3. Mechanizm oddziaływania globalizacji i integracji na rynek pracy
4.4. Rola korporacji transnarodowych
4.5. Deregulacja rynków pracy
4.6. Wątpliwości dotyczące kosztów pracy
4.7. Społeczne konsekwencje zmian na rynkach pracy
4.8. Przypadek Polski
4.9. Podsumowanie
Bibliografia

 

5. System emerytalny w Polsce w kontekście zmian demograficznych Rafał Sieradzki, Michał Thlon
5.1. Wstęp
5.2. Ewolucja i uwarunkowania systemów emerytalnych
5.3. Zmiany demograficzne na świecie i ich konsekwencje
5.4. Dylematy dotyczące rozwiązań emerytalnych
5.5. System emerytalny — przypadek Polski
5.5.1. Charakterystyka dotychczasowego systemu
5.5.2. Adekwatność dochodowa powszechnego systemu emerytalnego
5.5.3. Proponowane rozwiązania
5.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

6. Globalizacja a sport Mariola Mamcarczyk
6.1. Wstęp
6.2. Sport wyczynowy i rekreacyjny a codzienne funkcjonowanie człowieka
6.3. Aktywność sportowa a finanse
6.4. Wpływ globalizacji na sport
6.5. Etyka sportowa
6.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

7. Koncepcja nowego jedwabnego szlaku jako element chińskiej strategii „Go Global” Dominika Choroś-Mrozowska, David Clowes
7.1. Wstęp
7.2. Globalizacja z chińską „twarzą”
7.3. Chińska koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku
7.4. Nowy Jedwabny Szlak — korzyści i koszty dla gospodarki chińskiej
7.5. Nowy Jedwabny Szlak w perspektywie regionalnej i globalnej
7.6. Podsumowanie
Bibliografia

Redakcja naukowa Bogumiła Szopa
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €