Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Sport jako biznes w epoce globalizacji

Andrzej Sznajder
ISBN: 978-83-208-2272-4
Pages: 208
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. Pokazuje także możliwości zwiększenia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw dzięki powiązaniu ze sportem. Sport jako zjawisko społeczne jest dziedziną niezwykle różnorodną i wielowymiarową, w której zachodzą systematyczne zmiany, wynikające z rozwoju cywilizacji oraz przemian społecznych, kulturowych, technologicznych, ekonomicznych.

 

Sport podlega profesjonalizacji i komercjalizacji. Organizacje sportowe różnego szczebla i z różnych dyscyplin sportowych realizują zarówno cele sportowe, jak i ekonomiczne, muszą więc pozyskiwać zasoby finansowe dla swego funkcjonowania. Według autora organizacje sportowe, podobnie jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, podlegają procesowi internacjonalizacji, rozumianej jako zwiększanie zaangażowania w działania na rynkach zagranicznych. Zwrócił on też uwagę na zjawisko semiglobalizacji, czyli jednoczesnego przywiązania do społeczności lokalnej i rozwijania internacjonalizacji organizacji sportowych, jak pozyskiwanie z zagranicy zasobów niezbędnych do ich funkcjonowania, tj. sportowców, trenerów, menedżerów zasobów finansowych i rzeczowych, oraz działania marketingowe i sprzedażowe na rynkach zagranicznych.

 

Książkę wzbogacają liczne analizy przypadków rozwoju działania organizacji sportowych na rynkach zagranicznych oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw stosujących strategię powiązania ze sportem.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych i akademii wychowania fizycznego, chcących specjalizować się w zarządzaniu klubami sportowymi, a także dla osób profesjonalnie związanych z klubami i organizacjami sportowymi oraz firm, które zamierzają wykorzystać sport do internacjonalizacji swoich działań.

 

Patronat medialny nad książką objęła "Piłka Nożna"  

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Sport jako biznes
1.1. Światowy biznes sportu w kontekście zainteresowania sportem na świecie
1.2. Rodzaje profesjonalnych organizacji sportowych i proces ich przekształcania w organizacje biznesowe
1.3. Specyfika klubów sportowych jako przedsiębiorstw

 

2. Teorie internacjonalizacji i ich odniesienie do sportu jako biznesu
2.1. Koncepcja internacjonalizacji i jej motywy. Internacjonalizacja a globalizacja
2.2. Tradycyjne modele internacjonalizacji
2.3. Pozostałe modele internacjonalizacji
2.3.1. Internacjonalizacja niekonwencjonalna
2.3.2. Model sieciowy internacjonalizacji
2.3.3. Przedsiębiorstwa globalne od początku — born globals
2.4. Uwarunkowania internacjonalizacji organizacji sportowych — makro- i mikrootoczenie klubów sportowych
2.5. Internacjonalizacja jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa i jej zastosowanie przez organizacje sportowe

 

3. Sport jako czynnik internacjonalizacji gospodarki
3.1. Internacjonalizacja sportu a internacjonalizacja przez sport
3.2. Kształtowanie za granicą wizerunku krajów i miast dzięki międzynarodowym sukcesom sportowców
3.3. Kształtowanie dzięki sportowi wizerunku marek produktów za granicą

 

4. Łańcuch tworzenia wartości dla klientów klubu sportowego i internacjonalizacja jego elementów
4.1. Charakterystyka łańcucha wartości dla klientów klubu sportowego
4.2. Internacjonalizacja pozyskiwania zasobów
4.2.1. Rodzaje umiędzynarodawianych zasobów
4.2.2. Umiędzynarodawianie zasobów ludzkich
4.2.3. Internacjonalizacja zasobów finansowych klubów
4.3. Internacjonalizacja procesu szkoleniowego — akademie sportowe klubów za granicą
4.4. Internacjonalizacja marketingu i sprzedaży
4.5. Strategie aliansów marketingowych w internacjonalizacji klubów sportowych
4.6. Internacjonalizacja operatorów stadionów
4.7. Internacjonalizacja przez działania marketingowe w Internecie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Andrzej Sznajder
Andrzej Sznajder

Head of Chair of Marketing Strategies in the Institute of International Management and Marketing in the College of Global Economy, the Warsaw School of Economics. Author of many articles, i.a. in "Marketing i Rynek" monthly magazine and of over a dozen books in the area of marketing, including Marketing wirtualny (Virtual marketing), Euromarketing, Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym (Marketing strategies in international market); co-author of books Marketing im Sport, and Zarządzanie silną marką (Managing strong brand), and Marketing sportu (Marketing in sport, PWE, 2008, 2012).

Founder and head of Poland’s first post-graduate Studies in Marketing of Sportu, available at the College of Global Economy, the Warsaw School of Economics. Prior to the Soccer World Championship in Argentina (1978) member of the Team of Analyses at PZPN (Polish Soccer Association) – the first information bank in the Polish sport.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 46 €
Recommended