Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju regionalnego. Projekty i ich realizacja

Przemysław Dubel
ISBN: 978-83-208-2417-9
Ean: 9788320824179
Pages: 240
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00
Ask about product

Książka przedstawia wielopłaszczyznowe ujęcie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kontekście rozwoju regionalnego. W obliczu bieżącej debaty o przyszłości polityki spójności UE i formułowanych argumentów o nowych kierunkach kierunkach interwencji strukturalnej, które implikują zmiany na wszystkich poziomach rozwoju regionalnego, problem podjęty w pracy należy uznać za aktualny i ważny dla dyscypliny nauk o zarządzaniu. 

Publikacja może być przydatna zwłaszcza dla pracowników urzędów centralnych i regionalnych w Polsce ubiegających się o projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Jest ona adresowana również do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów i słuchaczy szkół menedżerskich i programów MBA. Zalecić ją można również do wykorzystania przez środowisko biznesu jako pomoc w określaniu kierunków rozwoju przedsiębiorstw w kontekście możliwości uzyskania finansowania zgodnie z priorytetami wspieranymi w strategicznych programach Unii Europejskiej i Polski.

 

Przemysław Dubel
Przemysław Dubel

Dr inż. Przemysław Dubel – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Projektów i Ekspertyz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu restrukturyzacji PKO BP oraz Zespołu Doradców Pełnomocnika Rządu ds. Informacji Europejskiej; ekspert w zakresie budowy aktywnych form zatrudnienia, wsparcia rynku pracy, budowy struktur JST oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Od 2004 roku zarządza projektami inwestycyjnymi, doradczymi, szkoleniowymi i międzynarodowymi realizowanymi dla szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, a także administracji publicznej. W swojej działalności naukowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania rozwojem regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na dynamizację rynku europejskiego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji naukowych poświęconych tym zagadnieniom oraz wielu ekspertyz, a także aktywnym konsultantem i trenerem.  

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €