Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

Ksenia Czubakowska
ISBN: 978-83-208-2290-8
Pages: 194
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
7.00
Lowest price in last 30 days: 7.00
number copies:

We współczesnej gospodarce coraz częściej akcje spółek są nabywane przez inne spółki. Prowadzi to do powstawania licznych grup kapitałowych, które muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe. W książce została przedstawiona grupa kapitałowa jako podmiot skonsolidowanego sprawozdania finansowego, konstrukcja i elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, metody konsolidacji sprawozdań finansowych, przykłady skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Przy tym wszystkim omawiane zagadnienia zostały oparte na obecnie obowiązującym stanie prawnym.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, uczestników kursów i seminariów dla księgowych.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Grupa kapitałowa jako podmiot skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1.1. Charakterystyka grupy kapitałowej
1.2. Struktura grupy kapitałowej
1.3. Rodzaje i zadania jednostek grupy kapitałowej
1.4. Konsolidacja sprawozdań finansowych
1.5. Dokumentacja opisująca przyjętą politykę rachunkowości w grupie kapitałowej

 

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jego elementy
2.1. Istota konsolidacji sprawozdań finansowych
2.2. Skonsolidowany bilans
2.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
2.4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
2.5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
2.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

3. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych
3.1. Cechy metody konsolidacji pełnej
3.2. Korekty i wyłączenia konsolidacyjne w grupie kapitałowej
3.3. Skonsolidowane sprawozdania finansowe metodą pełną
3.4. Metoda konsolidacji proporcjonalnej
3.5. Istota metody praw własności

 

4. Konsolidacja metodą pełną w sprawozdaniach finansowych
4.1. Korekty konsolidacyjne
4.2. Skonsolidowane sprawozdania finansowe w przykładach

 

Bibliografia

Ksenia Czubakowska
Ksenia Czubakowska

Full Professor, PhD Dsc. Heads the Chair of Managerial Accountancy and Controlling at the University of Szczecin. Author of many research and educational publications, specialized in financial and managerial accountancy, controlling, accountancy of non-governmental organizations, local taxes, costs and results account. Apart from her scientific activities she participates in the work of the Accountants Association in Poland.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €