Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Logistyka przyszłości

Redakcja naukowa Halina Brdulak
ISBN: 978-83-208-2000-3
eISBN: 978-83-208-2551-0
Pages: 248
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
Additional information: Autorzy: Halina Brdulak (red. nauk.), Paweł Michalski, Katarzyna Michniewska, Bartłomiej Pachis, Zdzisława Przetacka, Dariusz Samól,
15.00
13.00
number copies:

Logistyka przyszłości to filozofia, która pozwala na lepsze, bardziej efektywne czy skuteczne zaprojektowanie działań mimo wzrastającego czynnika zmienności. Stąd też w niniejszej publikacji znalazły się różne obszary, które pokazują, w jaki sposób można wykorzystać logistykę — poczynając od dostaw gazu, przez nurt ekologiczny związany z recyklingiem, współpracę z głównymi dostawcami dla operatorów logistycznych, czyli przewoźnikami, aż do systemów IT, bez których rozwój logistyki byłby niemożliwy. W ostatnim rozdziale zaprezentowano wykorzystanie logistyki w projektach ekspedycyjnych (głównie wysokogórskich).
Współautorami niniejszej publikacji są doktoranci SGH, ale również praktycy, mający duże doświadczenie w obszarach swoich zawodowych zainteresowań. A celem było stworzenie na bazie tej różnorodności mozaiki możliwości wykorzystania logistyki w szerszym zakresie niż dotychczas.
Analiza sytuacji w 2010 r. i 2011 r. wskazuje na zapoczątkowanie zmian w dotychczasowych modelach biznesowych przedsiębiorstw. Czy zatem prognozy bazujące na przeszłości będą w coraz większym stopniu traciły na znaczeniu, a teoria chaosu stanie się podstawą działania?
 

SPIS TREŚCI
 
Wstęp (Halina Brdulak)
 
Logistyka w trudnych czasach — szansa czy ryzyko? Zmiany w globalnych łańcuchach dostaw (Halina Brdulak)
1.1. Wprowadzenie
1.2. Funkcjonowanie łańcuchów dostaw w warunkach niepewności
1.2.1. Niepewność a ryzyko
1.2.2. Czynniki zakłócające przebieg łańcucha dostaw
1.2.3. Zmiana natury ryzyka w przedsiębiorstwach
1.2.4. Preferowane rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem w przypadku dużych zmian w przebiegu łańcucha dostaw
1.3. Wpływ czynników makroekonomicznych na rynek usług logistycznych w niepewnym
otoczeniu gospodarczym
1.3.1. Wpływ wzrostu obrotów handlu światowego na przepływy w łańcuchach dostaw
1.3.2. Inwestycje zagraniczne jako czynnik wzrostu rynku TSL
1.3.3. Outsourcing jako szansa dla rozwoju zaawansowanych usług logistycznych
1.4. Główne zjawiska zachodzące na rynku usług logistycznych w Polsce
1.4.1. Outsourcing działalności transportowej
1.4.2. Współpraca w ramach łańcucha dostaw
1.4.3. Standardy jakościowe — perspektywa klienta
1.5. Analiza i trendy na rynku usług kurierskich
1.5.1. Wartość rynku w Polsce
1.5.2. Główni gracze rynkowi
1.5.3. Ceny na rynku usług kurierskich w Polsce
1.5.4. Standardy obowiązujące w branży firm kurierskich
1.5.5. Rynek usług kurierskich w Europie
1.6. Kierunki rozwoju logistyki — świat
1.6.1. Czynniki zewnętrzne wpływające na globalny łańcuch dostaw
1.6.2. Czynniki wewnętrzne wpływające na globalny łańcuch dostaw
1.6.3. Rola transportu przy optymalizacji łańcucha dostaw
1.6.4. Podejmowanie decyzji w celu optymalizacji rezultatu
1.6.5. Optymalizacja przepływów informacyjnych w obrębie łańcucha dostaw
1.7. Zrównoważony (zielony) łańcuch dostaw
1.7.1. Przykłady rozwiązań w zakresie budowania strategii zrównoważonego łańcucha dostaw
1.7.2. Rozwój „zielonej strategii” w zakresie łańcucha dostaw
1.7.3. Zaawansowanie rozwiązań w Polsce
1.8. Innowacyjność w usługach logistycznych
1.8.1. Pojęcie innowacyjności w usługach logistycznych
1.8.2. Innowacje jako zaprzeczenie stereotypów i zmiana paradygmatów
1.9. Bezpieczeństwo i compliance
1.9.1. Zasady polityki bezpieczeństwa informacji
1.9.2. Wytyczne w zakresie ochrony cyberprzestrzeni — analiza rządowego dokumentu ochrony danych
1.9.3. Zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie
1.9.4. Polityka w zakresie compliance jako czynnik obniżający poziom ryzyka w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa informacji
1.10. Zarządzanie doświadczeniem klientów jako obszar pozwalający na zwiększenie wartości usługi logistycznej
 
2. Rola terminalu LNG w infrastrukturze logistycznej (Bartłomiej Pachis)
2.1. Wprowadzenie
2.2. Porty morskie jako istotne elementy infrastruktury logistycznej
2.3. Terminale LNG w przestrzeni portów morskich
2.4. Łańcuchy dowozowo-odwozowe terminalu LNG w skali globalnej i europejskiej
2.5. Technologie skraplania i transportowania gazu
2.6. Proces projektowania i budowy terminalu LNG
 
3. Logistyka odzysku (Katarzyna Michniewska)
3.1. Przesłanki rozwoju logistyki odzysku
3.2. Wpływ logistyki odzysku na sektor recyklingu
3.3. Korzyści płynące z procesów związanych z logistyką odzysku dla przedsiębiorców
3.4. Oddziaływanie logistyki odzysku na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 
4. Współpraca z dostawcami — uwolnienie potencjału. Praktyczne rozwiązania (Zdzisława Przetacka)
4.1. Warunki wprowadzania nowych rozwiązań
4.2. Branża TSL — kierunki rozwoju
4.3. Założenia wstępne do realizacji projektu
4.3.1. Strategiczna wizja
4.3.2. Założenia teoretyczne
4.4. Baza do wdrożenia projektu
4.4.1. Rezultaty audytu
4.4.2. Program integracji łańcucha dostaw
4.4.3. Przygotowania do wdrożenia projektu
4.4.4. Analiza sytuacji
4.4.5. Rekomendacje do wdrożenia projektu integracji łańcucha dostaw
4.5. Wdrożenie projektu
4.5.1. Model czterech imperatywów przywódczych
4.5.2. Budowanie zaufania
4.5.3. Wskazywanie kierunku — spotkania z przewoźnikami
4.5.4. Budowanie modelu biznesowego dla przewoźników (dostosowanie systemów)
4.5.5. Rola menedżerów operacyjnych (dostosowanie systemów cd.)
4.5.6. Znaczenie kultury organizacji (uwalnianie potencjału)
4.6. Podsumowanie wdrażania projektu
4.7. Podsumowanie
4.7.1. Stan wyjściowy
4.7.2. Podjęte działania i osiągnięte rezultaty
4.7.3. Wnioski z realizacji projektu
4.8. Zakończenie
 
5. Wartość technologii przetwarzania informacji w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstwa (Dariusz Samól)
5.1. Inwestycje w IT a wzrost produktywności i wydajności działań logistycznych
5.2. Zastosowanie najlepszych praktyk biznesowych w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management)
5.3. Osiąganie doskonałości operacyjnej
5.4. Zarządzanie cyklem wartości IT w organizacji
5.5. Projektowanie rozwiązań typu Supply Chain Management opartych na technologiach informacyjnych
5.5.1. Wyznaczanie zakresu rozwiązania
5.5.2. Zastosowanie benchmarkingu
5.5.3. Identyfikacja kierunków usprawnień (Strategie Silnego Wpływu)
5.6. Definiowanie architektury rozwiązania
5.7. Praktyczne doświadczenia — polski przykład
5.7.1. Dylematy rozwoju na wschodzących rynkach
5.7.2. Odkrywanie obszarów z potencjalną wartością działań usprawniających
5.7.3. Poszukiwanie doskonałości operacyjnej i strategie usprawnień
5.7.4. Wyznaczanie zakresu rozwiązania zarządzania łańcuchem dostaw
5.7.5. Osiągnięte efekty
5.8. Podsumowanie
 
6. Zarządzanie logistyczne w projektach ekspedycyjnych na przykładzie wyprawy wysokogórskiej (Paweł Michalski)
6.1. Logistyka w zarządzaniu projektami ekspedycyjnymi
6.2. Parametry projektu ekspedycyjnego
6.3. Zastosowanie koncepcji logistycznych w projekcie ekspedycyjnym
6.4. Identyfikacja procesów logistycznych w projekcie ekspedycyjnym
6.5. Podsumowanie


Bibliografia

Redakcja naukowa Halina Brdulak
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended