Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Na życiowych szlakach

Czesław Skowronek
ISBN: 978-83-208-2587-9
Pages: 356
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: A4
Additional information: Kolor
24.00 €
20.40
Lowest price in last 30 days: 20.40
number copies:
To przyjaciele skłonili mnie do napisana wspomnień i opisania doświadczeń, jakie wyniosłem z mojej drogi życiowej: "Napiszesz, to będzie ciekawe, jak od ministranta doszedłeś do ministra". Miałem opór przed podjęciem tej inicjatywy. Nie prowadziłem systematycznie szerszych notatek i zapisów o faktach i zdarzeniach, w których uczestniczyłem, byłem świadkiem lub zapamiętałem. Jednak w 2023 r. kończę 86 lat życia oraz 66 lat pracy zawodowej – może więc czas na takie podsumowanie.

Tekst, który przedstawiam, oparty jest głównie na tym, co zapamiętałem. Oczywiście, wykorzystałem różne dokumenty, które posiadam, a które w części dokumentują moją drogę życiową lub wynikają z opowiadań osób, z którymi miałem bliskie kontakty w minionych latach. Treść książki nie stanowi źródła historycznego, ale jest jednym z wielu przyczynków charakteryzujących fakty i zdarzenia minionych lat, które składają się na moje życiowe szlaki.
 
Czesław Skowronek

Wstęp

 

Rozdział I. Lata dziecięce i edukacja podstawowa

Mój Gródek

Rodzina Skowronków

Szkoła podstawowa

Zajęcia pozaszkolne

 

Rozdział II. Szkoła średnia i studia wyższe

Szkoła średnia

Pierwsze dwa lata studiów

Ostatnie dwa lata studiów

 

Rozdział III. Pierwsze lata pracy zawodowej

Pierwsza praca

Praca w Centralnym Zarządzie Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego

Praca w Zjednoczeniu Przemysłu Okrętowego

Praca w Fabryce Samochodów Osobowych

Biegły rewident i badania sprawozdań finansowych

 

Rozdział IV. Działalność naukowo-badawcza i współpraca międzynarodowa

Pierwsze lata

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Materiałowej

Początki współpracy międzynarodowej

Międzynarodowe sympozja naukowe

Współpraca w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Współpraca naukowo-badawcza z zagranicą

Refleksje na tle działalności badawczej i współpracy międzynarodowej

 

Rozdział V. Praca w szkolnictwie wyższym

Początkowe kroki

Wydział Ekonomiczno-Wojskowy Wojskowej Akademii Politycznej

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia

Współpraca z innymi uczelniami

 

Rozdział VI. Udział w procesie reformowania polskiej gospodarki

Początek reform

Reformy lat 1980–1981

Komisja do spraw Reformy Gospodarczej

Regulacje prawne podjęte w drugiej połowie 1981 roku

Stan wojenny

 

Rozdział VII. Praca i służba publiczna

Początek lat 80.

Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej

Ministerstwo Rynku Wewnętrznego

Lata przełomu 1989–1991

 

Rozdział VIII. Agencja Rezerw Materiałowych i audyt finansowy

Pierwsze lata

Początek funkcjonowania Agencji Rezerw Materiałowych

Ostatnie lata pracy w Agencji Rezerw Materiałowych

Audyt finansowy

 

Rozdział IX. Działalność społeczna

Pierwsze lata

Działalność w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

Inne płaszczyzny działalności społecznej

 

Rozdział X. Życie rodzinne i towarzyskie

Życie rodzinne

Życie towarzyskie

Tragiczne lata 2020–2021

 

Zakończenie – refleksje końcowe

 

Wykaz książek Czesława Skowronka wydanych w latach 1965–2022 nakładem PWE

 

Moje więzi z Podlasiem

 

Załączniki

I. Dyplomy, nominacje i odznaczenia

II. Listy gratulacyjne

III. Zaproszenia na konferencje

IV. Inne pisma i recenzje

V. Pisma związane z rocznicą urodzin

 

Czesław Skowronek
Czesław Skowronek

Polish economist and politician, long-time deputy minister (1986–1990), head of the internal market department in the government of Jan Krzysztof Bielecki (1991), as well as a long-time academic teacher, specialist in the fields of economic and financial analysis, logistics and accounting. He is the promoter of over 200 master's and bachelor's theses and eight doctoral theses, as well as the author of many publications in the field of economics. From the beginning of his scientific career, he was associated with PWE, where he published e.g. books: Analiza gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie przemysłowym (Analysis of material management in an industrial enterprise, first edition 1965, five editions) and Logistyka w przedsiębiorstwie (Logistics in an enterprise, together with Zdzisław Sarjusz-Wolski, first edition 1995, five editions). He published his first scientific article in 1962 in the PWE monthly "Gospodarka Materiałowa".

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €