Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Projekt ekspedycyjny - ujęcie logistyczne

Paweł B. Michalski
ISBN: 978-83-208-2421-6
Pages: 140
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
Additional information: kolor
11.00 €
9.35
number copies:

Eksploracja kuli ziemskiej trwała od zawsze. Rozwój nauki, a co za tym idzie – technologii, miał zaś kolosalny wpływ na podniesienie jakości współcześnie organizowanych wypraw. Najważniejszym jednak aspektem scalającym działania konieczne do przeprowadzenia projektu ekspedycyjnego jest logistyka. Celem niniejszej monografii jest usystematyzowanie wiedzy o logistyce w projektach ekspedycyjnych, a także wskazanie ryzyka, sposobów jego identyfikacji oraz możliwości zredukowania go w logistyce przedsięwzięć ekspedycyjnych. Tematyka podjęta w książce jest nowatorska. Dotychczas nie prowadzono badań dotyczących zastosowań logistyki w projektach ekspedycyjnych. Książka może więc zainteresować szerokie grono czytelników – naukowców, praktyków oraz miłośników wspinaczki górskiej.

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Zarządzanie projektami i zarządzanie logistyczne w nurcie nauk o zarządzaniu
1.1. Ewolucja dziedziny zarządzania projektami
1.2. Rozwój środowiska projektowego 
1.3. Wybrane aspekty zarządzania logistycznego 
1.4. Zarządzanie projektami a zarządzanie logistyczne
Podsumowanie 

ROZDZIAŁ 2. Charakterystyka projektu ekspedycyjnego 
2.1. Projekt ekspedycyjny w aspekcie analizy projektowej 
2.2. Niepowtarzalne podejście do projektu 
2.3. Ocena sukcesu przedsięwzięcia o charakterze ekspedycyjnym 
Podsumowanie 

ROZDZIAŁ 3. Logistyka w projektach ekspedycyjnych 
3.1. Zasoby – techniczna koordynacja przedsięwzięcia 
3.2. Zastosowanie koncepcji logistycznych w projekcie ekspedycyjnym 
3.3. Podejście procesowe w zarządzaniu projektem ekspedycyjnym 
3.4. Czynniki oddziałujące na procesy logistyczne 
3.5. Poziom dojrzałości projektowej organizacji 
Podsumowanie 

ROZDZIAŁ 4. Determinanty sukcesu projektu ekspedycyjnego 
4.1. Założenia i cel badań pierwotnych 
4.2. Metodyka badań 
4.3. Wyniki badań 
4.4. Ocena źródeł ryzyka projektów ekspedycyjnych w ujęciu analizy danych wtórnych 
4.5. Studia przypadków 
4.6. Możliwości wykorzystania wyników badań do eliminowania ryzyka projektów ekspedycyjnych 

ZAKOŃCZENIE 
WYKAZ FOTOGRAFII, RYSUNKÓW I TABEL 
BIBLIOGRAFIA 

Paweł B. Michalski
Paweł B. Michalski

Paweł B. Michalski - dr inż., adiunkt (Katedra Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce logistyki, przede wszystkim w obszarze zastosowań niestandardowych i nowatorskich oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej od ponad 20 lat uprawia wspinaczkę górską. Zorganizował i brał udział w dziesiątkach wypraw na wszystkich kontynentach, zdobył pięć szczytów ośmiotysięcznych oraz wszystkie szczyty Korony Ziemi (oprócz Mt. Everestu), jest członkiem kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej. Połączenie pasji z ciekawością naukową wywołuje efekt „głodu” interdyscyplinarnej wiedzy  na temat rozwiązań, którymi Michalski zajmuje się na co dzień – w teorii logistyki, zastosowań w szeroko pojętym zarządzaniu projektami, w tym relacjami, zasobami i ryzykiem, które może obserwować i badać, będąc organizatorem i uczestnikiem projektów, często ekstremalnych.

http://pawelmichalski.com/

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended