Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Rynek usług transportowych w Polsce. Teoria i praktyka

Redakcja naukowa Danuta Rucińska
ISBN: 978-83-208-2201-4
Pages: 396
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
number copies:

The market of transport services in Poland plays a very important role in the entire economy and evolves quickly, at the same time adjusting to changes taking place in the open European market and the global market.

 

The Authors of the book did the following:

 

- outlined the basic theoretical research problems, taking into account branch-divided transport markets and selected segments within the structures distinguished;

 

- pointed out the crucial determinants of changes in the market of transport services as well as current problems in its operation;

 

- presented strategic directions in the development of that market, considering the conditionas prevalent in the 21st Century.

 

The publication should be of interest to:

 

- managers of transport companies and companies involved in management of infrastructure;

 

-          personnel of bodies of administration as well as students in universities of technology and economics.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

O Autorach

 

Rozdział 1. Charakterystyka rynku usług transportowych
1.1. Pojęcie, cechy, funkcje i struktura podmiotowo-przedmiotowa
1.2. Systematyka rynku
1.3. Procesy negocjacyjne i konkurencyjne
1.4. Determinanty rozwoju i przemiany
1.5. Rynek usług transportowych w procesach gospodarowania

 

Rozdział 2. Rynek usług transportowych jako struktura ekonomiczna i społeczna
2.1. Zjawiska i procesy rynkowe
2.2. Relacje ekonomiczne na rynku usług transportowych
2.3. Relacje społeczne na rynku na rynku usług transportowych
2.4. Zachowania rynkowe podmiotów

 

Rozdział 3. Konkurencja na rynku usług transportowych
3.1. Mechanizm konkurencji
3.2. Formy i intensywność konkurencji
3.3. Instrumenty i rodzaje konkurencji
3.4. Przewaga konkurencyjna — źródła, rodzaje, skutki

 

Rozdział 4. Interwencjonizm państwa na rynku usług transportowych
4.1. Podstawy interwencjonizmu państwa
4.2. Formuła i przedmiot interwencjonizmu państwa
4.3. Instrumenty interwencjonizmu państwa
4.4. Interwencjonizm bezpośredni i pośredni

 

Rozdział 5. Badania rynku usług transportowych
5.1. Cele, rodzaje i zakres badań rynku
5.2. Źródła i metody badań marketingowych
5.3. Badania potrzeb przewozowych i popytu
5.4. Badania preferencji przewozowych i zachowań transportowych
5.5. Badanie wielkości rynku i rynkowego potencjału przedsiębiorstw transportowych

 

Rozdział 6. Strategie funkcjonowania i rozwoju rynku usług transportowych
6.1. Strategia jako narzędzie i proces kształtowania rynku
6.2. Strategie na rynku usług transportowych
6.3. Wybór i wdrażanie strategii
6.4. Alianse, fuzje i przejęcia na rynku usług transportowych

 

Rozdział 7. Rynek usług transportu drogowego
7.1. Charakterystyka rynku
7.2. Problemy funkcjonowania rynku
7.3. Przemiany na rynku
7.4. Kierunki rozwoju rynku

 

Rozdział 8. Rynek usług transportu kolejowego
8.1. Rynek usług transportu kolejowego z uwzględnieniem Europy i Polski
8.2. Przemiany na rynku
8.3. Kierunki zmian i rozwoju rynku

 

Rozdział 9. Rynek usług transportu lotniczego
9.1. Charakterystyka rynku
9.2. Problemy funkcjonowania rynku
9.3. Przemiany na rynku
9.4. Kierunki zmian i rozwoju rynku

 

Rozdział 10. Rynek usług transportu morskiego
10.1. Charakterystyka rynku
10.2. Problemy funkcjonowania rynków żeglugowych i portowych
10.3. Przemiany na rynku
10.4. Kierunki zmian i rozwoju rynku

 

Rozdział 11. Rynek usług transportu wodnego śródlądowego
11.1. Charakterystyka rynku
11.2. Problemy funkcjonowania rynku
11.3. Przemiany na rynku
11.4. Kierunki rozwoju rynku

 

Rozdział 12. Rynek usług transportu miejskiego
12.1. Charakterystyka rynku
12.2. Problemy funkcjonowania rynku
12.3. Przemiany na rynku
12.4. Kierunki rozwoju rynku

 

Podsumowanie

 

Literatura

Redakcja naukowa Danuta Rucińska
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended