Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Strategie łańcuchów dostaw

Redakcja naukowa Marek Ciesielski, Jan Długosz
ISBN: 978-83-207-1874-1
Pages: 252
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
15.00
Ask about product

Nasilająca się konkurencja sprawia, że przedsiębiorstwa szukają nowych sposobów osiągania przewagi rynkowej. Jednym z nich jest nowoczesna logistyka. Jednak nawet doskonała logistyka w pojedynczym przedsiębiorstwie nie gwarantuje dziś sukcesu rynkowego. Znacznie lepsze wyniki osiąga się konkurując łańcuchami dostaw.


W książce omówiono rolę łańcucha dostaw w strategii przedsiębiorstw, kształtowanie się relacji między uczestnikami łańcucha, strategie orientowania łańcucha na potrzeby klientów, zasady projektowania i konfigurowania łańcuchów dostaw. Ponadto opisano rolę technologii informacyjnych w łańcuchu, funkcjonowanie efektywnej obsługi klienta opartej na technologiach internetowych oraz sposoby prowadzenia analizy strategicznej w łańcuchu dostaw. Prezentowane zagadnienia zostały uzupełnione praktycznymi przykładami stosowania strategii łańcuchów dostaw w różnych typach przedsiębiorstw.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu logistyki. Z pewnością zainteresuje też menedżerów, przedsiębiorców i logistyków.

W skład zespołu autorów podręcznika weszli wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Autorzy od wielu lat zajmują się zagadnieniami dotyczącymi logistyki, łańcuchów dostaw oraz zarządzania strategicznego. W swoim dorobku mają kilka poczytnych książek, ale cenieni są także za osiągnięcia w obszarze praktycznego wykorzystania wiedzy logistycznej.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Łańcuch dostaw
1.1. Rozwój i definicje łańcucha dostaw
1.2. Zarządzanie łańcuchem dostaw
1.3. Obszary i fundamenty koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
1.4. Referencyjne modele łańcucha dostaw
1.5. Trendy sprzyjające rozwojowi koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
1.6. Informacja w łańcuchach dostaw
1.6.1. Przyszłościowe kierunki rozwoju łańcuchów dostaw
1.6.2. Łańcuchy dostaw w wypadku pojedynczych transakcji

Rozdział 2. Strategiczna rola łańcuchów dostaw
2.1. Teoretyczne podstawy strategii łańcuchów dostaw
2.2. Łańcuch dostaw a strategie konkurencji

Rozdział 3. Relacje w łańcuchach dostaw
3.1. Typy interakcji w łańcuchach dostaw
3.1.1. Kooperacja/partnerstwo
3.1.2. Konkurencja
3.1.3. Kontrola/władza
3.2. Źródła konfliktów w łańcuchach dostaw

Rozdział 4. Znaczenie logistycznej obsługi klienta w strategiach łańcuchów dostaw
4.1. Związki logistycznej obsługi klienta ze strategiami łańcuchów dostaw
4.2. Znaczenie logistycznej obsługi klienta dla firmy i łańcucha dostaw
4.3. Logistyczna obsługa klienta w łańcuchu dostaw — ujęcie tradycyjne
4.4. Uwarunkowania właściwej obsługi klienta w łańcuchu dostaw
4.5. Konieczność nowego podejścia do logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw

Rozdział 5. Konfigurowanie łańcucha dostaw
5.1. Istota konfigurowania
5.2. Decyzje w konfigurowaniu łańcucha dostaw
5.3. Przesłanki i determinanty konfigurowania łańcucha dostaw
5.4. Teorie przydatne w konfigurowaniu łańcucha dostaw
5.5. Modele i koncepcje konfigurowania łańcucha dostaw
5.5.1. Referencyjny model projektowania łańcucha dostaw (DCOR)
5.5.2. Konfigurowanie łańcucha dostaw przy wykorzystaniu koncepcji BPR
5.5.3. Inne koncepcje
5.6. Schemat analityczny konfigurowania łańcucha dostaw

Rozdział 6. Rola technologii informacyjnych w łańcuchu dostaw
6.1. Wprowadzenie
6.2. Internetowe serwisy biznesowe
6.2.1. Elektroniczna aukcja
6.2.2. Elektroniczne giełdy
6.2.3. Wirtualna hurtownia
6.3. Technologie automatycznej wymiany dokumentów biznesowych
6.4. Bazy danych, hurtownie danych, narzędzia OLAP
6.5. Zintegrowane systemy informatyczne jako najszersze platformy wspomagania przedsiębiorstw
6.6. Wspomaganie łańcuchów dostaw
6.7. Business Intelligence
6.8. Sieci telekomunikacji bezprzewodowej
6.9. Systemy satelitarne
6.10. Technologie automatycznej identyfikacji

Rozdział 7. Technologie internetowe wspomagające efektywną obsługę klienta
7.1. Efektywna obsługa klienta (ECR)
7.1.1. Zarządzanie popytem
7.1.2. Zarządzanie podażą
7.1.3. Integrowanie działań
7.2. Technologie internetowe wspomagające ECR
7.2.1. Globalna synchronizacja i standaryzacja danych


Rozdział 8. Analiza strategiczna w łańcuchu dostaw
8.1. Analiza strategiczna
8.2. Narzędzia analizy strategicznej w łańcuchu dostaw
8.3. Model Kraljica
8.3.1. Model Coxa
8.3.2. Model Saundersa
8.3.3. Charakterystyka modelu Kraljica
8.4. Model Olsena i Ellrama
8.5. Schemat oceny funkcjonowania łańcuchów dostaw

Rozdział 9. Strategie łańcuchów dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych
9.1. Łańcuchy dostaw a strategie produkcyjne
9.2. Wybrane przykłady wykorzystania koncepcji łańcucha dostaw przez przedsiębiorstwa produkcyjne
9.2.1. Chrysler Corporation — program rozwoju dostawców przedsiębiorstwa produkcyjnego
9.2.2. Micro Compact Car AG — produkcja modułowa smarta
9.2.3. Inditex SA — oryginalny łańcuch dostaw

Rozdział 10. Strategie łańcuchów dostaw przedsiębiorstw handlowych
10.1. Strategia łańcucha dostaw w branży FMCG
10.2. Zarządzanie podążą
10.3. Zarządzanie popytem
10.4. Konflikty w łańcuchu dostaw
10.5. Wal-Mart — mistrzowski łańcuch dostaw

Rozdział 11. Działalność przedsiębiorstw z branży usług logistycznych
11.1. Decyzje o outsourcingu
11.2. Modele działalności usługodawców logistycznych
11.3. Operacyjne aspekty działalności operatorów logistycznych

Literatura

Redakcja naukowa Marek Ciesielski
Jan Długosz
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €