Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Transport międzynarodowy

Janusz Neider
ISBN: 978-83-208-2334-9
Ean: 9788320823349
Pages: 352
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: IV zmienione
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

The importance of transport in contemporary economy is increasing systematically. This is accompanied by a proportional demand for knowledge about organization and functioning of individual sectors of transport. The Author presents as follows: the role of transport in the global economy, the supply of services on an international transport market, intermodal transport, special cargo transport, the European Union’s transport policy, international shipping systems, quantitative and qualitative control of commodities, safety in international transport, management of the transport process in foreign trade.

The principal role of the manual is to be useful to students in such directions as foreign trade, international relations, transport or logistics. It may also be interesting to owners and employees of enterprises dealing in foreign trade, interested in efficient, timely and safe transport of commodities.

 

Spis treści

Wstęp


1. Transport w gospodarce globalnej 
1.1. Pojęcie transportu towarowego
1.2. Specyficzne cechy produkcji transportowej
1.3. Główne podmioty procesu transportowego
1.4. Przedmiot transportu
1.5. Jakość w transporcie
1.6. Infrastruktura transportu
1.7. System transportowy
1.8. Koszty i ceny w transporcie
1.9. Gospodarcze funkcje transportu

 

2. Podaż usług na międzynarodowym rynku transportowym 
2.1. Transport morski
2.1.1. Żegluga morska
2.1.2. Porty morskie
2.2. Transport samochodowy
2.3. Transport kolejowy
2.4. Transport lotniczy
2.4.1. Żegluga powietrzna
2.4.2. Porty lotnicze
2.5. Żegluga śródlądowa

 

3. Transport intermodalny 
3.1. Istota i rodzaje przewozów intermodalnych
3.2. Kontenery morskie oraz środki do ich przewozu i przeładunku
3.3. Tendencje występujące w żegludze kontenerowej i portach morskich
3.4. Przewozy jednostek intermodalnych transportem lądowym
3.5. Tendencje występujące w intermodalnym transporcie lądowym
3.6. Organizacyjno-prawne aspekty transportu intermodalnego
3.7. Zasady ustalania cen w transporcie intermodalnym
3.8. Intermodalne przewozy lądowo-promowe

 

4. Transport ładunków specjalnych 
4.1. Transport ładunków niebezpiecznych
4.1.1. Definicja i klasyfikacja ładunków niebezpiecznych
4.1.2. Przepisy prawne regulujące przewozy ładunków niebezpiecznych
4.1.3. Opakowanie i oznakowanie ładunków niebezpiecznych
4.1.4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1.5. Obowiązki załadowcy
4.1.6. Obowiązki przewoźnika
4.1.7. Obowiązki spedytora
4.2. Transport ładunków ponadnormatywnych
4.2.1. Definicja i klasyfikacja ładunków ponadnormatywnych
4.2.2. Środki transportu wykorzystywane w przewozach ponadnormatywnych
4.2.3. Obowiązki zlecającego przewóz
4.2.4. Obowiązki organizatora i wykonawcy transportu
4.3. Transport ładunków szybko psujących się 
4.4. Transport produktów leczniczych

 

5. Polityka transportowa Unii Europejskiej 
5.1. Podstawowe cele i zasady polityki transportowej Unii Europejskiej
5.2. Transeuropejska sieć transportowa
5.3. Transport drogowy
5.4. Transport kolejowy
5.5. Transport lotniczy
5.6. Transport morski
5.7. Żegluga śródlądowa

 

6. Spedycja międzynarodowa oraz kontrola ilościowo-jakościowa towarów 
6.1. Istota spedycji międzynarodowej
6.2. Podstawowe zadania spedytora międzynarodowego
6.3. Rynek usług spedycyjnych
6.4. Organizacje zrzeszające spedytorów
6.5. Rodzaje firm spedycyjnych
6.6. Koszty i ceny usług spedycyjnych
6.7. Regulacje prawne dotyczące działalności spedytorów
6.8. Usługi kontrolne świadczone z urzędu
6.9. Usługi kontrolne świadczone na zlecenie

 

7. Bezpieczeństwo w transporcie międzynarodowym 
7.1. Zagrożenia dla bezpiecznych procesów transportowych
7.2. Regulacje prawne
7.2.1. Transport morski
7.2.2. Transport lotniczy
7.2.3. Transport drogowy
7.3. Programy zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie

 

8. Zarządzanie procesem transportowym w handlu zagranicznym 
8.1. Istota gestii transportowej
8.2. Formuły dostaw Incoterms 2010
8.3. Proces transportowy w handlu zagranicznym
8.4. Transport ładunku w kontenerze drogą morską 
8.4.1. Eksport
8.4.2. Import
8.5. Przewóz ładunku transportem drogowym
8.5.1. Przesyłka całopojazdowa
8.5.2. Przesyłka zbiorowa

 

Bibliografia 

Janusz Neider
Janusz Neider

Head of the Chair of International Transport and Shipping in the Institute of Foreign Trade, the University of Gdansk. Author and co-author of many publications concerning international transport, transport policy in the European Union, international shipping, management of the transport process in foreign trade.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €