Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Mapy recepcji reklamy

Adam Grzegorczyk
ISBN: 978-83-208-2078-2
Pages: 212
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5

The book presents knowledge about the processes of perception and reception of advertisement. The Author applied a new approach to individual issues analyzed in the book, including models of hierarchy of effects of advertisement, targets of attitudes created by advertisement, the notion of interest, the concept of involvement, channels of persuasion, FCB model or systematization of the model of advertisement protagonist. The book also presents the Author’s original method of describing the models of change in the attitude (reception of advertisement) under influence of the impact of an advertisement and the manner it is used.
The book is addressed to students of marketing, management, journalism and social communication, as well as to students of post-graduate studies. Other readers that will find it interesting include business practitioners responsible for marketing activities within an organization.

Spis treści

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ 1. Modele hierarchii efektów reklamy
1.1. Liniowe modele hierarchii efektów reklamy
1.2. Współczesne modele
1.3. Modele wysokiego zaangażowania
1.4. Modele średnio- i niskoangażujące
1.5. Krytyka koncepcji modelu hierarchii efektów

 

ROZDZIAŁ 2. Postawa jako zaawansowany efekt reklamy
2.1. Pojęcie postawy
2.2. Struktura postawy
2.3. Rodzaje postaw
2.4. Teorie postaw
2.5. Czynniki kształtujące postawę
2.6. Etapy zmiany postaw wobec przekazu i produktu

 

ROZDZIAŁ 3. Reklama a proces poznawczy
3.1. Percepcja i recepcja reklamy
3.2. Spostrzeganie a myślenie
3.3. Pamięć

 

ROZDZIAŁ 4. Świadomość i uwaga w percepcji reklamy
4.1. Pojęcie świadomości
4.2. Pojęcie uwagi
4.3. Działanie uwagi

 

ROZDZIAŁ 5. Zainteresowanie jako czynnik skuteczności odbioru reklamy
5.1. Ciekawość
5.2. Pojęcie zainteresowania
5.3. Zainteresowanie jako postawa poznawcza
5.4. Źródła zainteresowania
5.5. Atrakcyjność jako cecha bodźca
5.6. Zainteresowanie w procesie percepcji reklamy

 

ROZDZIAŁ 6. Czynniki afektywne w oddziaływaniu reklamy
6.1. Afekt
6.2. Uczucia
6.3. Nastrój
6.4. Optymizm
6.5. Oddziaływanie czynników afektywnych
6.6. Wzmocnienie

 

ROZDZIAŁ 7. Zaangażowanie jako czynnik oddziaływania reklamy
7.1. Pojęcie zaangażowania
7.2. Zaangażowanie w decyzję o zakupie
7.3. Zaangażowanie w percepcję przekazu
7.4. Więzi z marką
7.5. Zaangażowanie jako bilans energetyczny umysłu

 

ROZDZIAŁ 8. Kontekst i peryferia
8.1. Model struktury poznawczej i reakcji poznawczej
8.2. Krytyka modelu ELM
8.3. Model HSM
8.4. Tor centralny
8.5. Tor peryferyczny
8.6. Peryferia pozorne i quasi-informacje
8.7. Kontekst i peryferia a potrzeby

 

ROZDZIAŁ 9. Krytyka modelu FCB
9.1. Koncepcja FCB
9.2. Macierz Rossitera–Percy’ego
9.3. Model BBDO
9.4. Modyfikacja macierzy FCB
9.5. Indywidualizacja percepcji produktów
9.6. Zmiana percepcji produktów
9.7. Niejednoznaczność kategorii emocji i racjonalności
9.8. Autorska macierz modeli perswazyjnych

 

ROZDZIAŁ 10. Bohater reklamy
10.1. Bohater znany
10.2. Bohater wiarygodny
10.3. Bohater atrakcyjny
10.4. Bohater nacechowany
10.5. Bohater charyzmatyczny

 

ROZDZIAŁ 11. Koncepcja map recepcji reklamy
11.1. Reklama dużego sprzętu AGD
11.2. Reklama samochodów
11.3. Reklama proszków do prania
11.4. Reklama szamponów do włosów
11.5. Reklama napojów orzeźwiających
11.6. Reklama usług telekomunikacyjnych
11.7. Reklama usług bankowych

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Adam Grzegorczyk

PhD Dsc of economic sciences, Professor in the College of Finance, Rector of the Promotion, Media & Show Business University in Warsaw. Founder of Poland’s first modern school of advertisement. In his youth active in the environment of the Polish show-business, former manager of Paweł Kukiz, Robert Gawliński and Irena Santor bands. In mid 1990s directed the Rock Music Festival in Jarocin. Journalist and radio presenter, phonographic producer and publisher.

Author and editor of over 20 books dedicated to advertisement, sponsoring and media.

For more – see the Author’s website at http://adamgrzegorczyk.com/

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €