Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing na rynku prasowym

Ryszard Żabiński
ISBN: 978-83-208-1894-9
Pages: 232
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
14.00 €
11.90
Lowest price in last 30 days: 11.90
number copies:

The principal objective of this book is to identify the role and function of marketing activities performed by producers/editors of press and its distributors/sellers in the process of evolution and development of the press market in Poland during the period of systemic transformation. These issues are considered taking into account the influence of conditions of globalization, including those related with the process of Poland’s integration with the European Union. Another aim of the publication is to come up with a critical analysis of the application of the concept of marketing-mix for selected segments of the press market, also taking into account its specificity and using an interdisciplinary knowledge in the areas of media sciences and marketing.
Expert literature usually presents the problems of press market from historical, sociological, sociopsychological or ethical perspectives. A variety of legal and ethical issues are considered as regards practicing the profession of a journalist. There are studies concerning technologies and specificity of digital media, dedicated to issues of a journalist’s workshop. Also available are different works addressing the relations media–politics, as well as approaching the problem from the point of view of mass communication. Finally, there are publications concerning the problem of economics of media. What is lacking, instead, is the field of studies that discuss press market using the principles of marketing and really take all aspects of the problem into account.
The only way to successfully define the role marketing plays in the process of formation and development of press market in Poland is to address that area broadly and comprehensively. This book provides a complex analysis of press market. To approach press market from perspective of marketing it is also required to pre-define the notions of quality of a newspaper or a magazine, of the nature of marketing environment of publishers and the influence it exerts upon development of marketing strategies by mass media managers, of strategic aims of a given medium, as well as to identify and describe pricing strategies and distribution strategies applied in press market.
The book jest addressed to those working in public relations agencies collaborating with press publishers, employees of advertising agencies, employees of press industry, including managers, editors, journalists and those employed in commercial departments, as well as to students of journalism.

 

Articles dedicated to this book:

Press 12/2010 p. 92

Onet.pl Czytelnia

Wiedza i Edukacja.eu

SPIS TREŚCI

 

Wstęp


Rozdział 1. Podstawy teoretyczne i metodyczne marketingu na rynku prasowym
1.1. Koncepcja marketingowa działania podmiotów rynkowych jako przedmiot badań naukowych
1.1.1. Podstawowe koncepcje współczesnego marketingu
1.1.2. Metodyka badań naukowych marketingowej koncepcji i orientacji podmiotów rynkowych
1.1.3. Badania prasoznawcze a ekonomika mediów i marketing mediów
1.1.4. Marketing mediów - kluczowe kategorie teoretyczne i badawcze
1.1.5. Obszar działań marketingowych na rynku prasowym
1.2. System społeczny a system medialny
1.3. Koncepcja badawcza produktowego ujęcia gazet i czasopism
Podsumowanie
 
Rozdział 2. Marketingowe otoczenie wydawców prasowych
2.1. Otoczenie makroekonomiczne i makrospołeczne na rynku prasowym
2.2. Struktura makrootoczenia wydawcy prasowego
2.2.1. Otoczenie demograficzne
2.2.2. Otoczenie ekonomiczne
2.2.3. Otoczenie technologiczne
2.2.4. Otoczenie przyrodniczo-urbanistyczne
2.2.5. Otoczenie polityczne
2.2.6. Otoczenie prawne
2.2.7. Otoczenie społeczno-kulturowe
STUDIUM PRZYPADKU 1. Fragmentacja na polskim rynku prasowym po roku 1989
2.3. Otoczenie bliższe zadaniowe na rynku prasowym
2.3.1. Otoczenie konkurencyjne (sektorowe) wydawców na rynku prasowym
2.3.2. Otoczenie konkurencyjne wydawców — strona podażowa rynku prasowego
STUDIUM PRZYPADKU2. Czytelnictwo dzienników w układzie przestrzennym
2.4. Analiza potencjału wydawców prasowych
Podsumowanie
 
Rozdział 3. Konsument na rynku prasowym
3.1. Definicje zachowań konsumenta
3.2. Obszary analizy zachowań konsumenta
3.3. Czynniki determinujące zachowania konsumentów
3.4. Reakcje konsumenta na bodźce płynące z rynku
3.5. Grupy docelowe konsumentów na rynku prasowym
Podsumowanie
 
Rozdział 4. Badania marketingowe na rynku prasowym
4.1. Istota badań marketingowych gazet i czasopism
4.2. Wykorzystanie wyników badań marketingowych przez uczestników rynku prasowego
4.3. Klasyfikacja rodzajów informacji i ich wykorzystanie w badaniach
4.4. Metody i techniki docierania do źródeł danych
4.5. Metodologia badań marketingowych na rynku prasowym
4.6. Instrumenty pomiarowe w badaniach marketingowych na rynku prasowym
4.7. Wykorzystanie badań marketingowych przez wydawców
4.7.1. Badania jakościowe gazet i czasopism
4.7.2. Badania jakościowe przy testowaniu nowego produktu
4.7.3. Analiza jakościowa treści przekazu w gazecie lub czasopiśmie
4.7.4. Badania ilościowe na rynku prasowym
4.8. Zastosowania badań marketingowych na rynku prasowym
Podsumowanie
 
Rozdział 5. Strategie marketingowe na rynku prasowym
5.1. Definicje strategii marketingowej
5.2. Rodzaje strategii marketingowych
5.3 Treść strategii marketingowych na rynku prasowym
5.4. Tworzenie i implementacja strategii marketingowych przez wydawców
5.5. Misja, tożsamość i wizerunek - ustalenie celów strategicznych gazety lub czasopisma
5.6. Niektóre strategie marketingowe stosowane na rynku prasowym
5.6.1. Strategie segmentacji na rynku prasowym
5.7. Wykorzystanie strategii marketingowych przez wydawców
STUDIUM PRZYPADKU 3. Zmiany w strategiach marketingowych wydawców dzienników w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach 2008–2009
Podsumowanie
 
Rozdział 6. Strategie produktowe wydawców
6.1. Marketingowa koncepcja produktu na rynku prasowym
6.2. Funkcje produktów
6.3. Podział produktów
6.4. Jakość produktów
6.5. Cykl życia produktów
6.6. Tworzenie i rozwój nowych produktów
6.7. Strategie produktowe na rynku prasowym
6.8. Istota i kreowanie marki na rynku prasowym
Podsumowanie
 
Rozdział 7. Kształtowanie cen gazet i czasopism
7.1. Istota procesu kształtowania cen
7.2. Rodzaje cen stosowanych przez wydawców
7.3. Ceny zorientowane na popyt
7.4. Kształtowanie cen na podstawie postrzeganej wartości
7.5. Wykorzystanie instrumentów cenowych w grupach strategicznych
7.6. Strategiczne decyzje cenowe
Podsumowanie
 
Rozdział 8. Dystrybucja na rynku prasowym
8.1. Rola dystrybucji na rynku prasowym
8.2. Rodzaje kanałów dystrybucji na rynku prasowym
8.3. Dystrybucja prasy drukowanej
8.4. Kolportaż uliczny gazet i czasopism
8.5. Czynniki wzrostu sprzedaży gazet i czasopism w punkcie detalicznym
8.6. Dystrybucja informacji prasowych w Internecie
8.7. Dystrybucja informacji prasowych za pomocą przenośnych urządzeń odbiorczych
8.8. Dystrybucja serwisów agencyjnych
8.9. Strategie dystrybucji na rynku prasowym
Podsumowanie
 
Rozdział 9. Promocja na rynku prasowym
9.1. Relacje pomiędzy podmiotami uczestnikami rynku prasowego
9.2. Komunikacja marketingowa wydawców prasowych
9.3. Istota reklamy
9.4. Instrumenty promocji wykorzystywane przez wydawców prasy
9.4.1. Reklama gazet i czasopism
9.4.2. Public relations gazet i czasopism
9.4.3. Sponsoring gazet i czasopism
Podsumowanie
 
Zakończenie
Bibliografia

Ryszard Żabiński

Doctor, associate professor the Chair of Journalism and Social Communication in the “Edukacja” College in Wroclaw. Since 1976 maintains relations with Lower Silesian press. Participated in many media projects, among others in the launch of new press titles. His scholar and research interests include economics, media marketing, strategic management and media market in Poland after. Author of over 20 publications and 1000 press articles, feuilletons, reportages published in regional and national Polish press.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €