Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach handlowych

Ireneusz P. Rutkowski
ISBN: 978-83-208-2412-4
Pages: 306
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
number copies:

Rozważania zawarte w książce koncentrują się wokół problematyki zasilania informacyjnego procesów decyzyjnych w działalności marketingowej prowadzonej w firmach handlowych. Skoncentrowano się na funkcjach i elementach systemu wspomagania decyzji marketingowych, technologiach informacyjnych oraz zbiorach niezbędnych informacji w strategicznych i operacyjnych obszarach działalności przedsiębiorstw handlowych. Zasadniczym celem prowadzonych rozważań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak firmy prowadzące działalność handlową powinny organizować oraz wykorzystywać system informacyjny i technologie z nim związane, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na użyteczne informacje rynkowe i marketingowe, aby podejmować dobre decyzje sprzyjające osiąganiu celów marketingowych, finansowych, ekonomicznych i pozaekonomicznych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W przedsiębiorstwach handlowych systemy informacyjne mają szczególne zastosowanie w obszarze działań związanych z obrotem towarowym, marketingiem i logistyką (systemy automatycznej identyfikacji towarów, systemy elektronicznej wymiany danych, CRM, automation marketing, edukacja potencjalnego klienta). Zastosowanie nowoczesnej technologii informacyjnej (TI) w zarządzaniu marketingowym sprzyja wzmacnianiu konkurencyjności firmy handlowej.

Książka uwzględnia potrzeby różnych segmentów czytelników. Stanowi wartościowe źródło wiedzy dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw handlowych, menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ofertą marketingową, podejmowanie decyzji strategicznych oraz operacyjnych. Książka adresowana jest także do pracowników uczelni badających procesy informacyjne dokonujące się w sektorze handlu oraz do studentów uczelni ekonomicznych, zwłaszcza studiujących na kierunkach zarządzanie, handel i marketing oraz logistyka.

Spis treści
 
Wykaz skrótów      
 
Wstęp      
 
1. Decyzje i informacje w działalności przedsiębiorstwa handlowego    
Rola i znaczenie informacji w procesie decyzyjnym    
 
Rodzaje sytuacji decyzyjnych w przedsiębiorstwie handlowym    
 
Informacja marketingowa jako systemowy zasób intelektualny 
   
2. Systemy informacyjne zarządzania w przedsiębiorstwie handlowym    
 
System informacyjny – istota i zakres pojęciowy    
 
Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa handlowego    
Determinanty funkcjonowania systemu informacyjnego    
Prawne problemy stosowania technologii informacyjnej    
 
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych    
 
3. Wspomaganie informacyjne działalności marketingowej    
 
Źródła i formy informacji marketingowych   
 
Koncepcje i funkcje marketingowych systemów informacyjnych   
 
Elementy systemu informacji marketingowych    
 
Wspomaganie decyzji marketingowych w firmach handlowych
 
4. Informacje w strategicznych i operacyjnych obszarach działalności handlowej
Informacje o zakupach i zapasach towarów  
 
Metody analizy sprzedaży, cen i zyskowności asortymentu towarów 
 
Informacje i decyzje o lokalizacji firmy handlowej  
 
Zbiory informacji o komunikacji marketingowej oraz o postawach i zachowaniach klientów 
 
Potrzeby informacyjne dotyczące makrootoczenia
 
Potrzeby informacyjne dotyczące konkurentów 
 
5. Systemy informacyjne zarządzania asortymentem i relacjami z klientami  
 
Strumienie informacyjne w zarządzaniu nowym asortymentem  
 
System informacyjny zarządzania relacjami z klientami  
 
Kokpit menedżerski jako narzędzie monitoringu procesów biznesowych  
 
6. Technologie informacyjne w przedsiębiorstwie handlowym
 
Narzędzia technologii informacyjnej  
 
Operacyjne obszary zastosowań technologii informacyjnej  
Wdrażanie i eksploatacja technologii informacyjnej  
 
7. Kierunki rozwoju systemów informacyjnych w handlu
 
Ewolucja systemów automatycznej identyfikacji w handlu  
 
Marketing automatyczny i edukacja potencjalnego klienta
 
Wirtualizacja przedsiębiorstw handlowych  
 
Zakończenie  
 
Bibliografia  
 
Spis tabel  
 
Spis rysunków  
Ireneusz P. Rutkowski
Ireneusz P. Rutkowski

Ireneusz P. Rutkowski is a professor of economics, head of Department of Market Research and Services at the Marketing Institute, Poznań University of Economics and Business. Expert of the National Center for Research and Development, member of the Product Development Management Association, the Polish Scientific Society of Marketing, the Scientific Society of Organization and Management and the Polish Economic Society. Author of 10 books and almost other 200 scientific and popular science publications on product strategy, product management, new product development, marketing strategies, market research methods, and application of information systems in commercial enterprises.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €