Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

BUSINESS ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN INDUSTRY 4.0 CONDITIONS

Karol Marek Klimczak, Janusz Mleczko, Dorota Więcek
ISBN: 978-83-208-2513-8
Pages: 288
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
16.15
Lowest price in last 30 days: 16.15
number copies:

According to the assumptions of Industry 4.0, the entire value chain is to change: from placing an order and delivering components to shipping goods to customers and after-sales services. Unfortunately, these ambitious plans encounter significant challenges, both on the part of enterprises and their environment. The answer to these challenges are modified methods of budgeting, cost control, planning and monitoring a company’s activities. The aim of the book is to present the issues of Industry 4.0 from the perspective of enterprises’ economic activities. The authors moved away from the technological view of Industry 4.0 and paid attention to the relationship between the functioning of the enterprise and the requirements of the new industrial revolution. In the following chapters, the reader will find answers to the questions: what key concepts explain the functioning of industrial enterprises in the conditions of Industry 4.0; what factors determine the success or failure of a company on the modern industrial market; what economic forces and trends shape industrial enterprises; how companies can implement solutions for personalization and mass customization of the offer and production; how to integrate new technologies in B2C and B2B markets; how to plan and control costs and integrate cost management with the company’s operational activities; how to use analysis and visualization methods.

 

Wstęp

1.. Przedsiębiorstwa Przemysłu 4.0

1.1. Organizacja i rozwój przedsiębiorstwa

 1.1.1. Organizowanie przedsiębiorstwa

 1.1.2. Struktura, strategia i kultura

 1.1.3. Rozwój przedsiębiorstwa

1.2. Finansowanie przedsiębiorstwa

 1.2.1. Wartość przedsiębiorstwa

 1.2.2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 1.2.3. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa

1.3. Relacje między przedsiębiorstwami

 1.3.1. Korzyści ze współpracy

 1.3.2. Rodzaje relacji międzyorganizacyjnych

1.4. Produkcja w ujęciu globalnym

 1.4.1. Lokalizacja przedsiębiorstwa

 1.4.2. Działalność międzynarodowa

2.. Czynniki decydujące o powodzeniu działalności gospodarczej

2.1. Wskaźniki przeżywalności przedsiębiorstw

2.2. Cechy przedsiębiorstwa wpływające na jego sukces lub porażkę

2.2.1. Rodzaj przedsiębiorstwa

 2.2.2. Dojrzałość przedsiębiorstwa

 2.2.3. Spółki giełdowe

2.3. Struktura rynku i cykl życia produktu

 2.3.1. Rynek geograficzny i produktowy

 2.3.2. Cykl życia produktu

 2.3.3. Kokreacja

2.4. Jakość zasobów przedsiębiorstwa

 2.4.1. Model VRIN

 2.4.2. Cykl życia branży

 2.4.3. Elastyczność i zmiany technologiczne

2.5. Adaptacja do zmian technologii i otoczenia

 2.5.1. Modele biznesu w Przemyśle 4.0

 2.5.2. Zdolności dynamiczne

 2.5.3. Zarządzanie zmianą

2.6. Stopień innowacyjności przedsiębiorstwa

 2.6.1. Innowacje w Przemyśle 4.0

 2.6.2. Kultura organizacyjna sprzyjająca innowacyjności

3.. Ekonomiczne kształtowanie działalności przedsiębiorstw

3.1. Wzrost przychodów

 3.1.1. Korzyści skali

3.1.2. Finansowanie wzrostu

3.2. Redukcja kosztów krańcowych i wzrost wydajności

3.3. Realizacja marży i zysku

3.4. Skracanie cyklu operacyjnego

 3.4.1. Wskaźniki rotacji

 3.4.2. Płynność i rentowność przedsiębiorstwa

3.5. Korzystanie z zewnętrznych lub współdzielonych zasobów

 3.5.1. Fuzje i przejęcia

 3.5.2. Strategie integracji

4.. Personalizacja i kastomizacja

4.1. Zmieniający się rynek produkcji i sprzedaży

4.1.1. Koncepcja masowej kastomizacji

4.1.2. Wpływ postępu technologicznego na rozwój narzędzi masowej kastomizacji

 4.1.3. Pojęcie punktu przydziału wyrobu do zamówienia klienta

4.2. Baza wiedzy wyrobów kastomizowanych

4.2.1. Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem wyrobami konfigurowalnymi

 4.2.2. Problem identyfikacji wyrobu konfigurowalnego

 4.2.3. Przykład – rodzina produktów rolety zewnętrznej

 4.2.4. Model konfiguracji

4.3. Wyroby opcjonalne i konfiguratory produktów

4.4. Wpływ strategii masowej kastomizacji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

 4.4.1. Systemy produkcji ETO w warunkach masowej kastomizacji

4.4.2. Strategia masowej kastomizacji jako ścieżka ewolucji przedsiębiorstwa

5.. Technologiczne wsparcie e-biznesu

5.1. Znaczenie technologii informatycznych w realizacji procesów biznesowych

5.1.1. Technologie informatyczne w e-biznesie

5.1.2. B2B i B2C – podobieństwa i różnice z punktu widzenia wymagań dla systemu informatycznego

 5.1.3. Przykład aplikacji B2C

 5.1.4. Przykład aplikacji B2B

5.2. Technologie Przemysłu 4.0 wspierające prowadzenie działalności

 5.2.1. Big data

 5.2.2. Przetwarzanie chmurowe

 5.2.3. Przemysłowy Internet Rzeczy

5.3. Przemiany w systemach ERP

6.. Koszty działalności gospodarczej w warunkach Przemysłu 4.0

6.1. Koszty i ich redukcja w różnych fazach procesu produkcyjnego

6.1.1. Źródła pozyskiwania informacji o kosztach

 6.1.2. Możliwości redukcji kosztów

6.2. Modele kalkulacji kosztów

 6.2.1. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów

 6.2.2. Rachunek kosztów działań

6.3. Metodyka design for/to cost

6.3.1. Przesłanki stosowania metod szacowania

 6.3.2. Podejścia stosowane w szacowaniu kosztów

6.4. Rozwój koncepcji kalkulacji kosztów

6.4.1. Przyczyny rozwoju współczesnych koncepcji rachunku kosztów

 6.4.2. Szczupła rachunkowość zarządcza (lean management accounting)

6.4.3. Metody lean management accounting

6.4.4. Metody szczupłej rachunkowości zarządczej w relacjach międzyorganizacyjnych

6.5. Trendy w podejściu do zarządzania zasobami produkcyjnymi

7.. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

7.1. Podejście do kultury kosztów na etapie projektowania

 7.1.1. Ogólne podejście do procesu projektowania

 7.1.2. Zarządzanie kosztami a projektowanie procesu produkcyjnego

7.2. Narzędzia do integracji zarządzania kosztami z projektem

7.3. Szacowanie kosztów w fazie projektu koncepcyjnego oraz określania cen dla zapytań ofertowych

 7.3.1. Cena a koszty wyrobów

 7.3.2. Szacowanie kosztów

7.4. Określanie czasów i kosztów wytwarzania na podstawie parametrów cech produktów

7.5. Analiza czynników kosztotwórczych przy szacowaniu i ustalaniu celów redukcji kosztów

7.5.1. Identyfikacja elementów w szacowaniu kosztów

7.5.2. Analiza czynników kosztotwórczych

7.6. Aspekt kosztowy budowy modułowej produktów

7.7. Ocena technologiczności konstrukcji z uwzględnieniem rzeczywistego przebiegu procesu produkcyjnego

7.7.1. Analiza kosztów dotycząca zmniejszenia różnorodności asortymentu materiałów

7.7.2. Alternatywne procesy technologiczne dostosowane do czasu rzeczywistego

7.7.3. Koszty organizacji produkcji

7.8. Holistyczne podejście do podejmowania decyzji

8.. Narzędzia do raportowania i analizy działań firmy, wizualizacja firmy

8.1. Problemy biznesowe a rozwiązania z zakresu nauki o danych

8.2. Narzędzia analityczne klasy BI i BA (business intelligence, business analytics)

 8.2.1. Business intelligence

8.2.2. Business analytics

8.2.3. Zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie danych

8.3. Pulpit menedżera

8.4. Wizualizacja i animacja procesów produkcyjnych

 8.4.1. Wirtualizacja procesów produkcyjnych

 8.4.2. Cyfrowa fabryka

 8.4.3. Digitalizacja fabryki

 8.4.4. Digitalizacja procesu produkcyjnego

8.4.5. Wizualizacja i nadzorowanie procesów

8.5. Akwizycja danych

8.5.1. Systemy akwizycji danych

8.5.2. Akwizycja danych produkcyjnych

Trendy w działalności przedsiębiorstw Przemysłu 4.0

Bibliografia

Słownik ważniejszych pojęć

Indeks

Karol Marek Klimczak
Karol Marek Klimczak

Dr hab. Karol Marek Klimczak, prof. PŁ – ekonomista, profesor Politechniki Łódzkiej.  Prowadzi badania w Zakładzie Zarządzania Strategicznego. Jego publikacje dotyczą ekonomicznych i finansowych problemów przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.  Doświadczenie zbierał na renomowanych uczelniach: Universidad de Navarra, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, HEC-Paris, Akademii Leona Koźmińskiego i Yale School of Management. Opublikował m.in. „Organizational Change and Relational Resourcees”, „Corporate Financial Communication in Poland”, „Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa” i liczne artykuły naukowe.

Janusz Mleczko
Janusz Mleczko

PhD BEng, member of scholar staff in the Chair of Production Engineering, in the Faculty of Machine Construction Information Technologies, of the University of Bielsku-Biala. In his scientific work focuses on IT management systems and production engineering. Headed a number of implementations of management systems in manufacturing enterprises. Chief consultant in the area of designing manufacturing management solutions for a domestic manufacturer of the ERP class system.

Author and co-author of many publications, i.a. Zintegrowane systemy zarządzania (Integrated management systems, PWE, 2016).

Dorota Więcek
Dorota Więcek

Dr inż. Dorota Więcek – adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W pracy naukowej koncentruje się głównie na inżynierii kosztów produkcji, czego efektem jest 120 publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym. Przewodnicząca bielsko-bialskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Kierownik i współautor kilku, a współrealizator kilkunastu projektów unijnych. Współorganizatorka dwunastu Międzynarodowych Konferencji Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”.

 

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €