Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

DIGITAL DATA AND PROCESS ANALYSIS

Edyta Brzychczy, Katarzyna Rostek
ISBN: 978-83-208-2596-1
Pages: 294
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
22.00
Ask about product

The authors introduce the reader to the issues of data-oriented analytics and process-oriented analytics, presenting the possibilities and effective ways of generating economic value and business benefits from digital data. The monograph includes 11 chapters divided into two thematic blocks: data analysis (chapters 1–5) and process analysis (chapters 6–10). Chapters 1 and 2 discuss the theoretical and business context of data analysis issues, presenting the environment in which data is generated, stored, processed and shared. Chapter 3 contains the characteristics of the different classification levels of data analysis. Chapters 4 and 5 focus on presenting the methodological and practical aspects of implementing data analysis in enterprises using the example of the data mining process. Chapter 6 presents the management context of aspects relevant to the company’s processes. Chapter 7 introduces process mining as a new type of business analytics. Chapter 8 provides an overview of the basic mining tasks, including the methods and techniques used for process analysis. Chapter 9 presents the methodology for implementing process analytics along with its challenges. Chapter 10 provides an example of exploring a selected process. The last chapter of the monograph presents the latest trends in data science and the process of data analysis. The book – as one of the few titles on the market – covers content on data mining and process mining, indicating their complementarity and usefulness for organizations in acquiring knowledge to support decision-making and management processes aimed at increasing the efficiency of their business. The authors made every effort to ensure that the developed text contained both an extensive and reliable theoretical context, and practical elements, based on their own experiences and verified in implemented project activities.

WPROWADZENIE

1. ANALIZA DANYCH – KONTEKST TEORETYCZNY DEFINICJI I POJĘĆ
1.1. Zasoby informacyjne w kontekście zasobów przedsiębiorstwa
1.2. Piramida wiedzy
1.3. Analiza danych
1.4. Analityka biznesowa
1.5. Eksploracja danych
1.6. Odkrywanie wiedzy w danych
1.7. Zależności pojęć analizy danych

2. ANALIZA DANYCH BIZNESOWYCH – KONTEKST ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
2.1. Organizacja oparta na danych
2.2. Strategia zarządzania danymi
2.3. Komunikacja i wizualizacja wyników biznesowych
2.4. Zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji
2.5. Rola danych i analityki biznesowej w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

3. POZIOMY DOJRZAŁOŚCI ANALIZY DANYCH BIZNESOWYCH
3.1. Analityka opisowa
3.2. Analityka diagnostyczna
3.3. Analityka predykcyjna
3.4. Analityka preskryptywna
3.5. Analityka kognitywna
3.6. Architektura systemu analitycznego

4. METODYKI EKSPLORACJI DANYCH
4.1. CRISP-DM
4.2. SEMMA
4.3. DMKD
4.4. DAD (Dane–Analiza–Decyzja)

5. PROCES EKSPLORACJI DANYCH W PRAKTYCE
5.1. Realizacja przykładowego procesu eksploracji danych w układzie metodyki DAD
5.2. Realizacja przykładowego procesu eksploracji danych w układzie metodyki CRISP-DM

6. ZARZĄDZANIE PROCESAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
6.1. Istota i wyzwania zarządzania procesowego 
6.2. Znaczenie i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie
6.3. Koncepcja BPM

7. ZASTOSOWANIE EKSPLORACJI PROCESÓW W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
7.1. Istota eksploracji procesów
7.2. Zastosowania eksploracji procesów
7.3. Oprogramowanie wspomagające eksplorację procesów

8. ZADANIA EKSPLORACJI PROCESÓW
8.1. Odkrywanie modelu procesu
8.1.1. Struktura dziennika zdarzeń
8.1.2. Wybrane języki modelowania procesów
8.1.3. Wybrane algorytmy odkrywania modeli procesów
8.2. Badanie zgodności
8.2.1. Cele badania zgodności procesu w przedsiębiorstwie
8.2.2. Metody badania zgodności
8.3. Analiza procesu
8.3.1. Analiza perspektywy czasowej
8.3.2. Analiza perspektywy organizacyjnej
8.3.3. Analiza perspektywy spraw

9. METODYKA EKSPLORACJI PROCESÓW
9.1. Planowanie i pozyskiwanie danych
9.2. Przygotowanie danych
9.3. Analiza danych
9.4. Ewaluacja i wykorzystanie wyników eksploracji procesów

10. EKSPLORACJA PROCESÓW W PRAKTYCE
10.1. Opis procesu
10.2. Charakterystyka i przygotowanie dziennika zdarzeń
10.3. Odkrywanie modelu procesu
10.4. Badanie zgodności
10.5. Analiza procesu
10.5.1. Analiza perspektywy czasowej
10.5.2. Analiza perspektywy organizacyjnej
10.5.3. Analiza perspektywy spraw

11. AKTUALNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU CYFROWEJ ANALIZY DANYCH I PROCESÓW
11.1. Nowa kategoryzacja zasobów danych analitycznych
11.2. Nowe koncepcje zarządzania danymi
11.3. Nowe koncepcje repozytoriów danych analitycznych
11.4. Rozszerzona analityka biznesowa
11.5. Process Mining 2.0 i przyszłość eksploracji procesów 

BIBLIOGRAFIA

SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ

INDEKS

Edyta Brzychczy

Dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prof. AGH – pracownik badawczo-dydaktyczny w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Tutorka akademicka. Kierowniczka grupy badawczej Data & Process Mining Group. Autorka i współautorka ponad 120 publikacji, m.in. z zakresu modelowania i optymalizacji procesów przemysłowych, analizy danych oraz eksploracji procesów. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. Współorganizatorka inicjatyw mających na celu szerzenie wiedzy na temat eksploracji procesów oraz zarządzania procesami biznesowymi (Polish Process Mining Day, Sympozjum BPM, International Conference on Business Process Management 2024 w Krakowie). Jej obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na odkrywaniu wiedzy z danych niskopoziomowych (pochodzących z sensorów maszyn i urządzeń) do reinżynierii procesów przemysłowych funkcjonujących w realiach Przemysłu 4.0.

Katarzyna Rostek

Katarzyna Rostek, PhD BEng, is an associate professor in the Faculty of Management, in the Warsaw University of Technology. Specialized in issues related with decision supporting systems, business analysis and data bases and date warehouses. She teaches in these areas and participates in performance of scientific and research, and R&D projects. Member of the Council of the Faculty of Management, of the Polish Society of Production Management and the Association of Polish Sybase User Group. Published several dozen articles in reviewed scientific magazines and monographs. Member of the editorial of „ Public Administration Research”. Received individual and teamwork scholar and educational awards of the Rector of the Warsaw University of Technology.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended