Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Integracja zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów wytwarzania

Arkadiusz Gola, Gabriel Kost, Jerzy Zając
ISBN: 978-83-208-2508-4
Pages: 306
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 €
14.45
Lowest price in last 30 days: 14.45
number copies:

Tematem niniejszej książki są zagadnienia dotyczące organizacji zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów wytwarzania oraz bezpośrednio związanych z nimi procesów cyfryzacji systemów produkcyjnych, których praktyczną, przemysłową realizacją są tzw. zintegrowane systemy wytwarzania. Są one coraz powszechniej budowane i wykorzystywane jako struktury technologiczne związane z produkcją dóbr użytkowych. W książce omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej zintegrowanych systemów wytwarzania wynikające z realizowanej przez nie technologii, zautomatyzowanych środków produkcji, logistyki realizującej procesy przepływu materiałów, środków i struktur sterowania, sposobów transmisji danych i informacji produkcyjnej oraz diagnostyki. Zaprezentowano nowoczesne podejście do integracji systemów produkcyjnych, oparte na cyfryzacji produkcji, której warunkiem koniecznym jest zastosowanie ustandaryzowanej architektury sieciowej, umożliwiającej bezproblemową komunikację oraz wymianę informacji i danych od poziomu czujnika aż do poziomu chmury.

Wstęp

1. Systemy wytwarzania w dobie Przemysłu 4.0 – informacje podstawowe

1.1. Pojęcie i charakterystyka systemów wytwarzania

1.2. Otoczenie systemu wytwarzania

1.3. Przesłanki tworzenia i integracji zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych

1.4. Podstawowe kryteria organizacji i projektowania zintegrowanych systemów
wytwórczych

 

2. Rozwój systemów wytwarzania

2.1. Typy, formy i odmiany produkcji

2.2. Potokowe i niepotokowe systemy wytwórcze

2.3. Elastyczne systemy produkcyjne (ESP)

2.4. Rekonfigurowalne systemy produkcyjne (RSP)

2.5. Dedykowane elastyczne systemy produkcyjne (DESP)

 

3. Automatyzacja systemów wytwarzania

3.1. Techniczne możliwości systemów automatyzacji

3.2. Lokalne układy sterowania maszyn i urządzeń

3.3. Informatyczne sieci przemysłowe

3.4. Automatyczna identyfikacja przepływu produkcji

 

4. Robotyzacja systemów wytwarzania

4.1. Zadania robotów w systemach technologicznych

4.2. Komunikacja robotów z otoczeniem technologicznym

4.3. Adaptacja robota do systemu wytwórczego 101

4.4. Techniki sterowania wirtualnego systemami zrobotyzowanymi

 

5. Struktura funkcjonalna zintegrowanych systemów wytwarzania

5.1. Płaszczyzny dekompozycji zintegrowanych systemów wytwarzania

5.2. Podsystem wytwarzania

5.3. Podsystem transportu i magazynowania

5.4. Podsystem manipulacji

5.5. Podsystem kontroli i diagnostyki

 

6. Systemy informatyczne w planowaniu i sterowaniu zintegrowanymi systemami wytwarzania

6.1. Hierarchiczna struktura systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie

6.2. Systemy klasy SCADA

6.3. Systemy klasy MES

6.4. Systemy klasy ERP

 

7. Integracja informacyjna systemów wytwarzania

7.1. Modelowanie dyskretnych systemów wytwarzania

7.2. Sterowanie dyskretnymi systemami wytwarzania

7.3. Rozproszone sterowanie dyskretnymi systemami wytwarzania drogą do czwartej rewolucji przemysłowej

 

8. Zintegrowane systemy wytwarzania w erze czwartej rewolucji przemysłowej

8.1. Rola standardów w rozwoju Przemysłu 4.0

8.2. Architektury referencyjne w rozwoju Przemysłu 4.0

8.3. Cyfrowy ekosystem Platformy Przemysł 4.0

8.4. Kluczowe technologie informacyjne wspierające interoperacyjność w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

 

9. Przykłady integracji, automatyzacji i robotyzacji procesów
wytwarzania

9.1. Integracja elementów funkcjonalnych w systemie wytwórczym

9.2. Przykład automatyzacji i robotyzacji systemów wytwarzania

9.3. Efektywne rozwiązywanie konfliktów zasobowych w sterowaniu zespołem AGV w środowisku przemysłowym

 

Zakończenie

Bibliografia

Słownik ważniejszych pojęć

Indeks

Arkadiusz Gola

Dr hab. inż. Arkadiusz Gola – profesor w Katedrze Informatyzacji i Robotyzacji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. W pracy naukowej koncentruje się na projektowaniu i optymalizacji systemów produkcyjnych i logistycznych, doskonaleniu procesów wytwórczych oraz implementacji nowoczesnych metod zarządzania produkcją. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Gabriel Kost

Gabriel Kost, PhD Dsc BEng, is an associate professor in the Institute of Technological Processes Automation and Integrated Implementation Systems in the Faculty of Mechanics and Technology, Silesia University of Technology, and the head of Institute of Automation and Robotization of Technological Processes. In his scientific and research work he has mainly focused on the issues of automation and robotization of technological processes, including the controlling of flexible robotized manufacturing systems. His particular interests relate to issues off-line programming of industrial robots, planning tasks for robots, and controlling complex mechatronic systems.

 

Jerzy Zając

Dr hab. inż. Jerzy Zając – profesor w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na: modelowaniu, symulacji, optymalizacji i sterowaniu dyskretnymi systemami produkcyjnymi; systemach agentowych w inteligentnej produkcji; integracji informacji w obszarze czwartej rewolucji przemysłowej; systemach automatycznie sterowanych pojazdów (AGV); podwodnych robotach inspirowanych naturą.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €