Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 2

Redakcja naukowa Ryszard Knosala
ISBN: 978-83-208-2400-1
Pages: 1336
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
24.00
Ask about product

Niniejsza książka jest kontynuacją rozpoczętego rok temu cyklu wydawniczego „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji”. Książka zawiera 115 raportów z badań przeprowadzonych w niemal wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce w 2019 r. w dwunastu obszarach tematycznych: innowacyjności procesów i produktów, zarządzania organizacjami i zespołami ludzkimi, efektywności i produktywności przedsiębiorstw, organizacji i zarządzania produkcją, inżynierii procesów wytwarzania, cyfryzacji produkcji, zarządzania projektami, logistyki, zarządzania wiedzą i wspomagania decyzji, inżynierii jakości, kształtowania środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz zarządzania utrzymaniem ruchu. Tegoroczne wydanie książki zawiera większą liczbę raportów z badań poświęconych Przemysłowi 4.0 oraz cyfryzacji produkcji i, jak sądzę, jest to początek intensywnego rozwoju tej tematyki badań. Wszystkie prezentowane prace uzyskały pozytywne merytoryczne recenzje opracowane przez duże grono wybitnych ekspertów. 


Książka przeznaczona jest dla dyplomantów, doktorantów oraz ludzi nauki i przemysłu. Trzecia pozycja z tego cyklu ukaże się w pierwszej połowie 2021 r. i będzie zawierała prace z obecnie prowadzonych badań. 

 

Rozdział 1
Innowacyjność procesów i produktów
 
Znaczenie wyboru reprezentacji dokumentów tekstowych i miar podobieństwa w rankingu wniosków patentowych
Karolina Bęben
 
Percepcja ryzyka w kontekście wybranych kryteriów oceny ryzyka innowacji
Anna M. Deptuła
 
Analiza porównawcza narzędzi informatycznych wspomagających wdrażanie ekoinnowacji
Ewa Dostatni, Izabela Rojek, Paulina Paszak
 
Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniu procesów komercjalizacji
Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska
 
Zastosowanie metody QFD w projektowaniu kompaktowego wymiennika ciepła
Aneta Masternak-Janus, Artur Piasecki, Sylwia Hożejowska
 
Innowacyjne rozwiązania antycypowane w procesach personalnych organizacji
Teresa Myjak
 
Analiza możliwości poużytkowego zagospodarowania opon samochodowych
Katarzyna Piotrowska
 
Mikrofundamenty w ocenie prokreatywnej kultury przedsiębiorstwa — koncepcja i zastosowanie
Kamila Tomczak-Horyń
 
Big Data — ewolucja Business Intelligence czy innowacja przełomowa w zarządzaniu
Jędrzej Wieczorkowski, Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 
Bibliografia
 
Rozdział 2
Zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi
 
Podobieństwa i różnice pomiędzy cechami a stylami zachowań negocjatorów z wybranych państw
Aleksander Binsztok
 
Ocena efektywności systemów motywacyjnych na przykładzie pracowników biura rachunkowego
Anna Chojnacka-Komorowska, Paweł Siarka, Wioletta Turowska
 
Wykorzystanie układu wielkości organizacyjnych w automatyzacji pracy menedżera zespołu
Olaf Flak
 
Model Biznesu 4.0 — wyzwania w aspekcie Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska
 
Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji — propozycja konceptualizacji
Andrzej Kozina
 
Tworzenie profilu kompetencji dla stanowiska pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Marzena Kuczyńska-Chałada, Joanna Furman
 
Badanie luk kompetencyjnych inżynierów Przemysłu 4.0
Iwona Łapuńka, Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk, Michalene Grebski

Transformacja pól znaczeń oraz modelu biznesu łowiska ryb „Złoty strumień”
Kazimierz Perechuda
 
Bibliografia
 
Rozdział 3
Efektywność i produktywność przedsiębiorstw
 
Analiza ilościowa technologiczności konstrukcji oprzyrządowania obróbkowego — studium przypadku
Adam Barylski
 
Efektywność kontroli odpadów komunalnych — współpraca organów
Dominika Biniasz
 
Systemy Internetu Rzeczy w ocenie ciągłości działania procesów produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Paweł Buchwald, Artur Anus
 
Koncepcja zwiększenia zdolności produkcyjnej w procesie produkcji mebli
Anna Burduk, Sandra Sulik
 
Wykorzystanie narzędzi do mapowania procesów biznesowych w celu identyfikowania i eliminowania marnotrawstwa
Iwona Chomiak-Orsa, Szymon Żuraw
 
Opracowanie wzorca modelu biznesowego na podstawie Business Model Canvas
Dominika Jagoda-Sobalak, Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk, Michalene Grebski
 
Rola wskaźników behawioralnych w ocenie efektywności procesów pracy na przykładzie branży spożywczej
Patrycja Kabiesz, Joanna Bartnicka
 
Wykorzystanie Arkusza Rozliczeniowego Działań w procesach określania kosztów własnych produkcji wyrobów
Ewa Kaczmar, Józef Matuszek
 
Ocena stopnia podobieństwa elementów składowych wyrobów produkowanych w systemie na zamówienie — studium przypadku
Janusz Mleczko, Łukasz Byrdy, Bartosz Cieśla, Karolina Kłaptocz
 
Wykrywanie wyłudzeń podatku VAT z wykorzystaniem testu serii
Paweł Siarka
 
Metoda F-AHP narzędziem do oceny efektywności wybranego procesu cieplnego
Jacek Tomasiak, Jerzy Duda
 
Koncepcja metody poprawy efektywności procesów eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej z uwzględnieniem idei toyotaryzmu
Andrzej Wieczorek, Robert Madej
 
Bibliografia
 
Rozdział 4
Organizacja i zarządzanie produkcją
 
Harmonogramowanie procesu produkcji pojazdu wielkogabarytowego z uwzględnieniem rozdziału zasobów ludzkich
Barbara Balon, Krzysztof Kalinowski
 
Pewne problemy wytwarzania cyklicznego
Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Mieczysław Wodecki
 
Sekwencjonowanie wielowersyjnych linii montażowych z uwzględnieniem oceny zmienności czasu cyklu
Karol Dziki, Damian Krenczyk
 
Lean w Przemyśle 4.0 — Lean Industry 4.0
Bożena Gajdzik, Edward Kowal
 
Efektywne harmonogramowanie czasu pracy w ruchu ciągłym
Zbigniew Lisowski
 
Przemysł 4.0 — korzyści a zagrożenia — analiza porównawcza na podstawie Polski i Niemiec
Krzysztof Romanowski
 
Ocena przydziału zleceń w systemach niejednorodnych
Bożena Skołud, Agnieszka Szopa
 
Koncepcja komputerowego systemu dedykowanego rozwiązywaniu problemów decyzyjnych w procesie robotyzacji produkcji
Łukasz Sobaszek, Arkadiusz Gola, Antoni Świć
 
Wybrane problemy eksploatacji matryc kuźniczych w warunkach produkcyjnych
Jan Turek
 
Zmiany techniczno-technologiczne na tle specyfiki zjawiska zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach
Marta Wiącek
 
Bibliografia
 
Rozdział 5
Inżynieria procesów wytwarzania
 
Prognozowanie trwałości złączy taśm przenośnikowych z wykorzystaniem modelowania matematycznego
Anna Borucka, Dariusz Mazurkiewicz, Edward Kozłowski, Małgorzata Grzelak
 
Ograniczenia technologiczne wybranych metod wytwarzania przyrostowego
Marcin Grabowski, Michał Karpiuk, Wojciech Bizoń
 
Analiza porównawcza rozmieszczenia ścierniwa w przemysłowych i eksperymentalnych segmentach tarcz diamentowych przeznaczonych do szlifowania powierzchni granitowych
Marcin Knapiński, Paweł Rajczyk
 
Możliwość wykorzystania wybranych sygnałów diagnostycznych maszyn do podnoszenia stabilności procesów wytwarzania
Witold Nawrocki, Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Michał Sąsiadek
 
Dojrzałość systemu produkcyjnego w opinii wytwórców sektora maszyn rolniczych — prokurowanie modelu badawczego
Przemysław Niewiadomski
 
Dojrzałość systemu produkcyjnego w opinii wytwórców sektora maszyn rolniczych — koincydencja pojęcia z perspektywy eksperckiej
Przemysław Niewiadomski
 
Technologie przyrostowe — analiza bibliometryczna
Dorota Palka, Marcin Sobota
 
Bibliografia
 
Rozdział 6
Cyfryzacja produkcji
 
Poziom automatyzacji jako determinanta wykorzystania wybranych atrybutów koncepcji Przemysłu 4.0
Robert Błocisz, Łukasz Hadaś
 
Koncepcja środowiska informatycznego do zdalnego monitorowania pracy robota współpracującego UR10
Jacek Czajka, Kamil Krot, Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka
 
Rozwój wyrobów w systemach PLM z zastosowaniem technik wirtualnej rzeczywistości
Jan Duda, Sylwester Oleszek
 
Modelowanie i symulacja pracy rekonfigurowalnego gniazda produkcyjno-pakującego z wykorzystaniem oprogramowania Enterprise Dynamics
Arkadiusz Gola, Łukasz Sobaszek, Łukasz Wiechetek, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek
 
Współpraca uczelni z biznesem w dobie wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej
Łukasz Hadaś, Joanna Oleśków-Szłapka, Agnieszka Stachowiak
 
System zarządzający pracą platformy MiR100
Grzegorz Iskierka, Bartosz Poskart, Kamil Krot, Jacek Czajka
 
Opracowanie inteligentnego sterowania adaptacyjnego do nadzorowania pracy maszyny wytłaczającej folię polietylenową
Andrzej Jardzioch, Wioletta Marczak
 
Zastosowanie komputerowych systemów symulacyjnych w tworzeniu cyfrowych bliźniaków systemów produkcyjnych 631
Damian Krenczyk
 
Akwizycja danych w przemysłowych systemach Internetu Rzeczy IIoT
Kamil Krot, Jacek Czajka, Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka
 
Modelowanie kompetencji pracownika w kontekście rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0
Małgorzata Olender
 
Wybrane algorytmy stosowane w cyfrowych systemach bezpieczeństwa informacji
Dorota Palka, Jarosław Brodny, Marcin Sobota
 
Integracja robota współpracującego Universal Robot UR10 z obrabiarką CNC Haas ST10
Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka, Kamil Krot, Jacek Czajka, Grzegorz Treter
 
Dopasowanie produktów do indywidualnych wymagań klientów jako determinanta do wprowadzenia Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Anna K Stasiuk-Piekarska, Beata Mrugalska
 
Możliwości wdrożenia Przemysłu 4.0 w obszarze technologii w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych
Anna K Stasiuk-Piekarska, Beata Mrugalska
 
Rozwiązania cyfrowe służące eliminacji nieprawidłowości w przedsiębiorstwie świadczącym usługi komunalne — ocena przypadku
Marek Wirkus, Waldemar Kosiedowski
 
Współpraca uczelnia–firma z punktu widzenia firmy — studium przypadku
Marek Wirkus, Sylwia Sieracka
 
Kastomizacja produktu w kontekście idei Przemysłu 4.0 — studium przypadku
Karolina Wrześniowska, Dawid Pawletko, Cezary Grabowik
 
Bibliografia
 
Rozdział 7
Zarządzanie projektami
 
Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi
Waldemar Bojar, Wojciech Żarski
 
Koncepcja interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych z udziałem studentów w ramach Project Based Learning
Mariusz J Ligarski
 
Wykorzystanie gier kooperacyjnych w ocenie ryzyka projektowego
Dariusz Mindur
 
Wpływ metodyki PRINCE2 na wybrane konkursy POIG i POIR
Maciej Sabal
 
Wykorzystanie inżynierii systemów w projektowaniu systemów produktowo-usługowych
Mariusz Salwin, Krzysztof Santarek
 
Proaktywne planowanie struktur kompetencji członków zespołu projektowego
Eryk Szwarc
 
Strategiczna orientacja w realizacji projektów w tymczasowej organizacji sieciowej
Katarzyna Tubielewicz
 
Bibliografia
 
Rozdział 8
Logistyka, łańcuchy dostaw
 
Ocena logistyczna jakości obsługi klienta na podstawie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego
Tomasz Chlebus, Katarzyna Demków
 
Metody i kryteria oceny dostawców części zamiennych
Mirosław Czerw, Krzysztof Ejsmont
 
Aspekty ekologiczne w inżynierii produkcji — opakowania
Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
 
Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy
Andrzej Kozina, Tomasz Małkus, Agnieszka Pieczonka
 
Koszty eksploatacji samochodów ciężarowych
Edmund Lorencowicz
 
Wpływ systemu informatycznego na zarządzanie magazynem
Joanna Sowa, Izabela Kudelska
 
Bibliografia
 
Rozdział 9
Zarządzanie wiedzą, wspomaganie decyzji
 
O nauczaniu matematyki w procesie kształcenia współczesnego inżyniera 895
Milena Andrzejewska, Joanna Jureczko, Mieczysław Wodecki
 
Identyfikacja i dobór kryteriów grupowania danych w projektowaniu systemów montażowych niezautomatyzowanych przy użyciu sztucznej sieci neuronowej Kohonena
Filip Karaśkiewicz
 
Symulacja procesów produkcyjnych w systemach z redundancją zasobów
Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
 
Wspomaganie decyzji na podstawie machine learning dla procesów produkcyjnych
Marcin Matuszny
 
Koncepcja opracowania i uruchomienia platformy internetowej dedykowanej innowacyjnym modelom współpracy nauki i przemysłu
Mateusz Molasy, Mariusz Cholewa, Joanna Helman, Maria Rosienkiewicz
 
Pozyskiwanie wiedzy dla przedsiębiorstwa poprzez organizacyjne uczenie się
Teresa Myjak
 
Metody klasteryzacji danych w badaniu podobieństwa parametrów procesu wytwórczego
Łukasz Paśko, Paweł Litwin
 
Analiza wpływu sposobu wyznaczania wskaźników sezonowości na trafność prognoz w branży motoryzacyjnej
Ryszard Perłowski, Katarzyna Antosz
 
Wiedza i umiejętności pracowników w środowisku Przemysłu 4.0
Sebastian Saniuk
 
Przegląd wymagań stawianych specjalistom na rynku pracy w województwie podkarpackim w kontekście wymagań technologii Przemysłu 4.0
Joanna Zając, Dorota Stadnicka, Jarosław Sęp
 
Bibliografia
 
Rozdział 10
Inżynieria jakości
 
Myślenie projektowe — wybrane zagadnienia
Piotr Arczewski, Mariusz Salwin, Michał Andrzejewski
 
Dobór robota przemysłowego do usprawnienia procesu kontroli jakości korpusu sprężarki
Karolina Czerwińska, Dominika Siwiec, Andrzej Pacana
 
Ewolucja analiz ryzyka w branży motoryzacyjnej
Ewa Golińska
 
Zastosowanie analiz ryzyka w celu zwiększenia skuteczności wdrażania nowych procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Aleksandra Greń, Paweł Zaziębło
 
Zastosowanie Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości w organizacjach produkcyjnych na przykładzie Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
Piotr Grudowski, Anna Wendt
 
Strategia dyscypliny jako narzędzie zarządzania jakością działania uczelni wyższej
Aleksander Gwiazda
 
Zaawansowane planowanie jakości produktu APQP przedsiębiorstw produkcyjnych — wybrane zagadnienia
Jan Lipiak, Mariusz Salwin
 
Racjonalizacja procesu produkcyjnego na przykładzie linii montażu samochodów osobowych
Dariusz Plinta, Ewa Golińska
 
Zastosowanie systemu CAQ jako podstawa Systemu Zarządzania Jakością 4.0
Łukasz Wiecha, Grzegorz Ćwikła
 
Koncepcja metody oceny jakości życia użytkowników środków technicznych
Andrzej Wieczorek
 
Analiza zdolności procesu produkcyjnego za pomocą metod i narzędzi statystycznych
Agnieszka Woźniak, Bernadeta Rajchel
 
Podejście procesowe wg standardu normy PN-EN ISO 9001:2015 w publicznej instytucji rynku pracy
Piotr Woźniak
 
Bibliografia
 
 

Rozdział 11
Kształtowanie środowiska i bezpieczeństwo pracy


Ocena obciążenia pracą przy wykorzystaniu badania wydatku energetycznego na przykładzie wybranego stanowiska pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Robert Drobina, Marta Pomietlorz-Loska, Wojciech Walatek
 

Bezpieczeństwo pracy w technologii wytwarzania przyrostowego z wykorzystaniem proszków metali
Grzegorz Dudarski, Edward Kowal, Bożena Gajdzik
 

Ocena zagrożeń na stanowisku pracownika produkcyjnego w branży meblarskiej
Roman Kielec, Paweł Kaźmierczak
 
Dopuszczalne normy emisji ditlenku węgla zagrożeniem dla przemysłu cementowego
Mariusz Kołosowski, Piotr Chwastyk, Wojciech Putra
 
Zmniejszanie ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy KGHM 1179
Jacek Kołtun, Edward Kowal
 
Ekonomiczne aspektybezpieczeństwa pracy
Teresa Lis, Karolina Łakomy, Szymon Pawlak
 
Ograniczanie ryzyka w zakresie wymagań zasadniczych dla maszyn w przedsiębiorstwie przemysłowym
Tomasz Małysa
 
Statystyczna weryfikacja obciążenia pracowników w porze nocnej
Krzysztof Nowacki, Andrzej Miranowicz, Beata Oleksiak
 
Bezpieczeństwo pracy w sekcji przetwórstwa przemysłowego w Polsce — stan wypadkowości
Michał Pajęcki
 
Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem pracy — korzyści i koszty dla przedsiębiorstwa 
Bernadeta Rajchel, Agnieszka Woźniak
 
Bibliografia
 
Rozdział 12
Zarządzanie utrzymaniem ruchu
 
Przykład komputerowego wspomagania procesu naprawy wyrobów mechanicznych
Jarosław Chrobot
 
Doskonalenie procesów przezbrajania maszyn i urządzeń — studium przypadku
Sławomir Kukla
 
Planowanie zadań produkcyjnych i przeglądów technicznych maszyn w warunkach występowania zakłóceń
Iwona Paprocka
 
Model doboru pracownika w dziale utrzymania ruchu — studium przypadku
Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
 
Zarządzanie procesem utrzymania ruchu w świetle koncepcji Przemysłu 4.0
Katarzyna Radecka
 
Zarządzanie wybranymi procesami utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym za pomocą narzędzi rozszerzonej rzeczywistości
Andrzej Szajna, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, Taras Nahirnyj
 
Kształtowanie ryzyka i bezpieczeństwa eksploatacji maszyn w przedsiębiorstwie
Mariusz Żółtowski, Bogdan Żółtowski
 
Bibliografia
 
Indeks
Redakcja naukowa Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h. c. multi – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowy przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Autor i współautor 28 książek i podręczników akademickich oraz około 500 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji oraz innowacyjności. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy cyklów wydawniczych „Nauka i Praktyka Innowacji”, „Przemysł 4.0. Ryszard Knosala poleca” oraz „Cyfryzacja zarządzania. Rekomenduje Ryszard Knosala”. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym cyklu 22 podręczników dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Promotor 22 doktorów, z których dwóch uzyskało tytuł naukowy profesora, a sześciu – stopień doktora habilitowanego. 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €