Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

ABSORPTION CAPACITY OF THE ENTERPRISE IN RELATION TO DYNAMIC MANAGERIAL CAPABILITIES

Monika Stelmaszczyk
ISBN: 978-83-208-2578-7
Pages: 290
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
16.15
Lowest price in last 30 days: 16.15
number copies:

Knowledge absorption capacity is a theoretical concept that is explored by researchers who analyse organizational skills related to knowledge absorption. In theoretical considerations and empirical research, they relate it to various business phenomena. The monograph is a voice in this discussion. It was decided to review the existing research on absorption capacity. Reference was made to the problem of interpreting absorption capacity in the context of changes in the environment, especially in the case of organizations using digital technologies. The work consists of five chapters. In Chapter 1, definition and model of absorption capacity resulting from the development of digital technologies were developed. In Chapter 2, the concept of microfoundations of absorptive capacity includes dynamic managerial capabilities. Chapter 3 is dedicated to the research methodology. Chapter 4 validates the newly created scales for measuring diagnostic, analytical and implementation absorption capacity. Chapter 5 indicates which dynamic managerial capabilities directly affect the diagnostic, analytical and implementation absorption capacity, with the strength of these relationships being estimated. The result of an in-depth identification of directional dependencies was the creation of knowledge about the ways in which managerial social capital, managerial human capital and managerial cognitive abilities (micro level) have a direct impact on individual elements of an enterprise’s absorption capacity (macro level). The results of empirical research relating to testing mediation effects and the effects of moderated mediation are also presented. The conclusion includes conclusions from the research, theoretical and managerial implications, limitations and directions for future research.

WSTĘP

 

Rozdział 1. ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA   

1.1. Definicja pojęcia oraz jej elementy składowe

1.2. Modele zdolności absorpcyjnej w świetle literatury przedmiotu

1.3. Nowe ujęcie teoretyczne zdolności absorpcyjnej

            1.3.1. Wiedza jako przedmiot zdolności absorpcyjnej

            1.3.2. Autorski model zdolności absorpcyjnej

Podsumowanie

 

Rozdział 2. DYNAMICZNE ZDOLNOŚCI MENEDŻERSKIE JAKO JEDEN Z MIKROFUNDAMENTÓW ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA              

2.1. Mikrofundamenty zdolności absorpcyjnej       

2.2. Koncepcja dynamicznych zdolności menedżerskich

2.3. Klasyfikacja dynamicznych zdolności menedżerskich             

            2.3.1. Menedżerski kapitał społeczny

            2.3.2. Menedżerski kapitał ludzki

            2.3.3. Menedżerskie zdolności poznawcze           

2.4. Teoretyczne uwarunkowania wpływu dynamicznych zdolności menedżerskich na zdolność absorpcyjną przedsiębiorstwa              

Podsumowanie  

 

Rozdział 3. METODYKA BADAŃ EMPIRYCZNYCH

3.1. Przebieg postępowania badawczego      

3.2. Dobór próby badawczej             

3.3. Charakterystyka próby badawczej         

3.4. Zmienne w modelu badawczym            

Podsumowanie  

 

Rozdział 4. POMIAR ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ ORAZ DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI MENEDŻERSKICH       

4.1. Walidacja skal pomiaru oraz modele pomiarowe zdolności absorpcyjnej     

4.2. Skale i modele pomiarowe dynamicznych zdolności menedżerskich            

Podsumowanie  

 

Rozdział 5. WPŁYW DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI MENEDŻERSKICH NA ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH  

5.1. Wpływ menedżerskiego kapitału społecznego na zdolność absorpcyjną przedsiębiorstwa            

5.2. Wpływ menedżerskiego kapitału ludzkiego na zdolność absorpcyjną przedsiębiorstwa            

5.3. Wpływ menedżerskich zdolności poznawczych na zdolność absorpcyjną przedsiębiorstwa            

5.4. Menedżerskie zdolności poznawcze w roli mediatora  

5.5. Menedżerski kapitał ludzki i moderowana mediacja

Podsumowanie  

 

ZAKOŃCZENIE          

 

ZAŁĄCZNIKI  

 

BIBLIOGRAFIA     

     

SPIS RYSUNKÓW

      

SPIS TABEL 

Monika Stelmaszczyk
Monika Stelmaszczyk

Monika Stelmaszczyk jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Pracuje w Instytucie Zarządzania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego. Jej kluczowymi obszarami badawczymi są zdolności organizacyjne, organizacyjne uczenie się oraz inteligencja strategiczna. Jest autorką licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, które ukazały się w renomowanych, polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Została uhonorowana nagrodami Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za wyróżniające osiągnięcia naukowe.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €