Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

CULTURAL CONDITIONS OF LEADERSHIP COMPETENCES OF EXPATRIANS ON THE EXAMPLE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Magdalena Krzyżanowska-Celmer
ISBN: 978-83-208-2533-6
Pages: 398
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
22.00 €
18.70
Lowest price in last 30 days: 18.70
number copies:

The book is an analysis of the cultural determinants of leadership competences of expatriate managers in China, which was conducted in combination with the results of secondary research and literature review, based on the author's own research. The uniqueness of the publication lies in the indication of those leadership competencies that are conditioned by Confucian values, considered dominant in China. The presented results and conclusions may be applicable to leadership competencies in many Confucian countries, as Confucian civilization covers approximately 1/3 of humanity. Particularly valuable is the comprehensive discussion of the developed culture model in Confucian Asian countries and the model of leadership competencies conditioned by Confucian values, which are the author’s own solutions.

Wprowadzenie

 

1. Kultura i jej znaczenie w zarządzaniu organizacjami

1.1. Istota kultury i rozwój nurtu kulturowego w zarządzaniu

1.2. Podstawy teoretyczne kultury organizacyjnej

1.2.1. Nurty i paradygmaty w badaniach dotyczących kultury organizacyjnej

1.2.2. Wartości jako składnik kultury organizacyjnej

1.2.3. Miejsce wartości w modelach i typologiach kultur organizacyjnych

1.2.4. Znaczenie funkcji kultury organizacyjnej w kontekście kompetencji przywódczych

1.3. Znaczenie kultury narodowej w kontekście zarządzania międzynarodowego

1.3.1. Geneza i rozwój porównawczych badań międzykulturowych

1.3.2. Kultura jako zmienna w zarządzaniu międzynarodowym

1.3.3. Podejścia strategiczne w zarządzaniu międzynarodowym

1.3.4. Typologie i wymiary narodowych kultur organizacyjnych

 

2. Model kultury w krajach Azji konfucjańskiej

2.1. Kraje Azji konfucjańskiej i rozwój gospodarczy

2.2. Wymiary kultury w krajach Azji konfucjańskiej

2.2.1. Dystans władzy

2.2.2. Status przypisany a osiągnięty

2.2.3. Ceremonialność

2.2.4. Kolektywizm

2.2.5. Męskość i kobiecość

2.2.6. Unikanie niepewności w sytuacjach nowych, nieznanych lub niepewnych

2.2.7. Partykularyzm w stosunkach międzyludzkich

2.2.8. Powściągliwość

2.2.9. Całościowość i umiarkowana wycinkowość w sposobie angażowania się

2.2.10. Szeroki kontekst i/lub wysokokontekstowość

2.2.11. Wymiary związane z koncepcją czasu

2.2.12. Orientacja na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

2.2.13. Orientacja długo- i krótkoterminowa

2.2.14. Protransakcyjność, umiarkowana protransakcyjność oraz propartnerskość

2.2.15. Wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność / napastliwość i harmonia

2.2.16. Asertywność

2.2.17. Podsumowanie

2.3. Modele kultur organizacyjnych i dominujące wartości kulturowe w krajach Azji konfucjańskiej

2.4. Cechy konfucjańskiego modelu zarządzania

2.4.1. Hierarchia i porządek społeczny

2.4.2. Koncepcja poszerzonej rodziny

2.4.3. Paternistyczny styl przywództwa

 

3. Ekspatrianci jako podmiot mobilności zawodowej na świecie

3.1. Zjawisko ekspatriacji na tle współczesnych trendów migracyjnych

3.2. Zagadnienie ekspatriacji i przegląd badań empirycznych

3.2.1. Cele misji zagranicznych i ich rodzaje

3.2.2. Ekspatriacja tradycyjna i samoinicjująca

3.2.3. Inne formy kontraktów zagranicznych względem tradycyjnej ekspatriacji

3.2.4. Typologie menedżerów międzynarodowych i definicja pojęcia ekspatrianta

3.3. Wyzwania i problemy związane z ekspatriacją

3.4. Zjawisko ekspatriacji w Chińskiej Republice Ludowej

 

4. Kompetencje przywódcze ekspatriantów

4.1. Podstawy teoretyczne zagadnienia kompetencji

4.1.1. Struktura i cechy kompetencji

4.1.2. Typologie i klasyfikacje kompetencji

4.2. Kompetencje współczesnego przywódcy

4.2.1. Istota i cechy przywództwa

4.2.2. Ewolucja postrzegania przywództwa

4.3. Unikatowe kompetencje menedżerów ekspatriantów

4.3.1. Psychologiczne cechy menedżerów ekspatriantów

4.3.2. Inne kompetencje menedżerów ekspatriantów

4.4. Kompetencje przywódcze w organizacji w Chińskiej Republice Ludowej

 

5. Czynniki kulturowe kompetencji przywódczych ekspatriantów w Chińskiej Republice Ludowej

5.1. Główne kierunki światopoglądowe w Chińskiej Republice Ludowej

5.2. Podstawowe założenia myśli Konfucjusza

5.2.1. Konfucjańska moralność

5.2.2. Idea posłuszeństwa

5.2.3. Cesarze jako Synowie Niebios

5.2.4. Harmonia jednostki, społeczeństwa i świata

5.2.5. Koncepcja rodziny i państwa

5.3. Światopogląd konfucjański w kontekście chińskiego przywództwa

5.3.1. Przywódca jako junzi i troskliwy ojciec o niepodważalnym autorytecie

5.3.2. Chiński mechanizm wymiany społecznej

5.3.3. Guanxi w relacji przełożony–podwładny

5.3.4. „Rządy człowieka” kontra „rządy prawa”

5.4. Kompetencje przywódcze menedżerów ekspatriantów uwarunkowane wartościami konfucjańskimi

5.4.1. Metodyka badań empirycznych

5.4.2. Wartości kulturowe w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Chinach

5.4.3. Kompetencje przywódcze w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Chinach

5.4.4. Kompetencje przywódcze menedżerów ekspatriantów w Chinach

5.4.5. Wnioski z przeprowadzonych badań

 

Zakończenie

Bibliografia

Magdalena Krzyżanowska-Celmer
Magdalena Krzyżanowska-Celmer

Magdalena Krzyżanowska-Celmer – absolwentka polskich i zagranicznych uczelni, m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości; Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej; Jiao Tong University w Szanghaju, gdzie ukończyła studia MBA. Ponadto, absolwentka wielu studiów podyplomowych z zakresu strategicznego zarządzania (Levinson Institute w Bostonnie), zarządzania zasobami ludzkimi (SGH), dziennikarstwa i zarządzania informacją (Uniwersytet Warszawski). Posiada również międzynarodowe certyfikaty w zakresie coachingu, AC/DC, Extended Disc, Hogan Personality Assessment. Od ponad dwudziestu lat ściśle związana z praktyką biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacją w organizacjach międzynarodowych, głównie amerykańskich i skandynawskich. Zarządzała zespołami międzynarodowymi m.in. we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii, Włoszech, Turcji, Chinach. Ostatnie lata spędziła w Chinach (Szanghaju), gdzie w 2015 r. założyła DucoPoint Business Consulting i prowadzi działalność doradczo-szkoleniową wspólnie z lokalnymi partnerami biznesowymi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego, coachingu biznesowego, AC/DC. Jej zainteresowania badawcze i naukowe to kompetencje kadry menedżerskiej oraz różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym, a zwłaszcza azjatyckie modele zarządzania przedsiębiorstwem.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €