Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary. Koncepcje. Zależności

Eryk Głodziński
ISBN: 978-83-208-2279-3
eISBN: 978-83-208-2460-5
Pages: 224
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00
12.00
number copies:

Efficiency has been one of the crucial notions in management, including project management. The Author presented: the essence and the key objectives of efficiency (including the problem of its measuring), project management and efficiency (including classification of projects and various approaches to efficiency), the influence of environment upon the efficiency of a project, concepts and instruments supporting the efficiency of projects (including the concept of management through projects, methods and models).

 

The book is addressed to members of scholar staff dealing with issues of efficiency, as well as to experts and practitioners in project management.

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Istota i atrybuty efektywności
1.1. Efektywność w wybranych dziedzinach i dyscyplinach naukowych
1.2. Efektywność a skuteczność w ujęciu Polskiej Szkoły Prakseologii
1.3. Efektywność w naukach o zarządzaniu
1.4. Efektywność a skuteczność w naukach o zarządzaniu
1.5. Efektywność organizacji a efektywność organizacyjna
1.6. Efektywność ekonomiczna a spojrzenie wielowymiarowe
1.7. Badanie efektywności
1.8. Podejście efektywnościowe w zarządzaniu organizacją

 

2. Zarządzanie projektami a efektywność
2.1. Projekt jako organizacja tymczasowa
2.2. Klasyfikacje projektów
2.3. Zarządzanie projektami jako subdyscyplina naukowa o proweniencji empirycznej
2.4. Nurty badawcze w zarządzaniu projektami
2.5. Efektywność projektu, programu, portfela projektów
2.6. Postrzeganie efektywności w szkołach badawczych zarządzania projektami
2.6.1. Szkoły badawcze zarządzania projektami a ogólne podejścia badawcze w zarządzaniu
2.6.2. Efektywność w ujęciu szkoły optymalizacji
2.6.3. Efektywność w ujęciu szkoły czynnikowej
2.6.4. Efektywność w ujęciu szkoły nadzoru
2.6.5. Efektywność w ujęciu szkoły behawioralnej
2.6.6. Efektywność w ujęciu szkoły decyzyjnej
2.6.7. Efektywność w ujęciu szkoły sytuacyjnej
2.6.8. Efektywność w ujęciu szkoły relacyjnej
2.7. Badanie efektywności projektu — aspekty metodyczne

 

3. Oddziaływanie środowiska na efektywność projektu
3.1. Interesariusze i ich wpływ na efektywność projektu
3.2. Zespół projektowy jako podmiot zarządzający przedsięwzięciem
3.3. Organizacja projektowa jako środowisko wieloprojektowe
3.4. Klient jako nadzorca projektu
3.5. Badanie efektywności projektu — aspekty instytucjonalne

 

4. Koncepcje i instrumenty wspomagające efektywność projektów
4.1. Operacjonalizacja zarządzania sposobem optymalizacji efektywności
4.2. Koncepcja zarządzania przez projekty — wieloprzekrojowa optymalizacja efektywności
4.3. Badanie efektywności w zarządzaniu osiągnięciami i controllingu projektów
4.4. Standaryzacja zarządzania — metodyki i modele
4.5. Metody i techniki organizatorskie wspomagające optymalizację efektywności
4.6. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsięwzięciami
4.7. Badanie efektywności projektu — aspekty koncepcyjno-instrumentalne

 

Wnioski i rekomendacje

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

 

Spis tablic

Eryk Głodziński
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €