Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

LEGAL RISK MANAGEMENT IN BANKING

Agnieszka Modras
ISBN: 978-83-208-2562-6
eISBN: 978-83-208-2564-0
Pages: 200
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 €
14.45
Lowest price in last 30 days: 14.45
15.00
number copies:

The topic of legal risk is rarely discussed in scientific and professional literature. This is largely due to the need to combine issues from various disciplines in its analysis. The issues of “risk management” combine issues of management, finance and elements of legal sciences. The author used her theoretical and professional knowledge in a way that enabled an original solution to a scientific problem. I consider the combination and integrated use of information and data from various sources, as well as their cross-sectional analysis and formulated conclusions, to be particularly valuable. The author also pointed out the gaps in existing regulatory solutions and bank practices.

Słowo wstępne

1. O czym jest i jak powstała ta książka
1.1. Przedmiot badań
1.2. Paradygmat i metody badawcze
1.3. Przegląd literatury i wykładnia przepisów prawa
1.4. Analiza dokumentów korporacyjnych
1.5. Wywiady
1.6. Analiza zawartości baz danych
1.7. Triangulacja metodologiczna
1.8. Ograniczenia i wnioski z badań

2. Ryzyko i ryzyko bankowe a ryzyko prawne
2.1. Pojęcie ryzyka
2.2. Rodzaje ryzyka w działalności bankowej
2.3. Ryzyko prawne jako rodzaj ryzyka operacyjnego
2.4. Ryzyko prawne a ryzyko braku zgodności
2.5. Definicje ryzyka prawnego – teoria i praktyka
2.6. Projekt definicji legalnej ryzyka prawnego
2.7. Czynniki, zdarzenia i straty ryzyka prawnego
2.8. Propozycja definicji ryzyka prawnego

3. Zarządzanie ryzykiem bankowym w teorii i praktyce
3.1. Zarządzanie ryzykiem bankowym a wybrane teorie nauk o zarządzaniu
3.2. Podejście systemowe – uwagi wprowadzające
3.3. System zarządzania ryzykiem w ujęciu teoretycznym
3.4. System zarządzania ryzykiem w ujęciu normatywnym
3.5. Podejście systemowe w praktyce zarządzania ryzykiem
3.6. Podejście zasobowe – uwagi wprowadzające
3.7. Podejście zasobowe do zarządzania ryzykiem w ujęciu teoretycznym 
3.8. Podejście zasobowe do zarządzania ryzykiem w ujęciu normatywnym
3.9. Podejście zasobowe w praktyce zarządzania ryzykiem
3.10. Podejście procesowe – uwagi wprowadzające
3.11. Proces zarządzania ryzykiem w ujęciu teoretycznym
3.12. Proces zarządzania ryzykiem w ujęciu normatywnym
3.13. Podejście procesowe w praktyce zarządzania ryzykiem

4. Identyfikacja ryzyka prawnego
4.1. Zagadnienia ogólne
4.2. Otoczenie regulacyjne
4.3. Identyfikacja ryzyka prawnego w praktyce

5. Ocena ryzyka prawnego
5.1. Zagadnienia ogólne
5.2. Otoczenie regulacyjne
5.3. Ocena ryzyka prawnego w praktyce
5.4. Stosowanie ilościowych metod oceny do ryzyka prawnego

6. Monitorowanie i kontrola ryzyka prawnego
6.1. Zagadnienia ogólne
6.2. Otoczenie regulacyjne
6.3. Monitorowanie i kontrola ryzyka prawnego w praktyce 

7. Raportowanie ryzyka prawnego.
7.1. Zagadnienia ogólne
7.2. Otoczenie regulacyjne
7.3. Raportowanie ryzyka prawnego w praktyce

8. Postępowanie z ryzykiem prawnym
8.1. Zagadnienia ogólne
8.2. Otoczenie regulacyjne
8.3. Strategie podejścia do ryzyka i ich determinanty
8.4. Ryzyko prawne a proces decyzyjny
8.5. Unikanie i ograniczanie ryzyka prawnego 
8.6. Transfer ryzyka prawnego
8.7. Akceptacja ryzyka prawnego i rezerwy na ryzyko prawne

9. Wyzwania dla zarządzania ryzykiem prawnym w polskiej bankowości 
9.1. Stan zarządzania ryzykiem prawnym
9.2. Wpływ pandemii COVID-19
9.3. Doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem prawnym

Podsumowanie
Załączniki
Spis tabel i rysunków
Bibliografia

Agnieszka Modras

Agnieszka Modras – jest radcą prawnym. Przez kilkanaście lat pracowała w dużych kancelariach prawniczych, a od 2015 r. jest menedżerem zespołów prawnych w firmach z sektora finansowego (Bank Pocztowy S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PayPo sp. z o.o.). Prowadzi także kancelarię radcy prawnego Lexpert Agnieszka Modras oraz jest niezależnym członkiem rad nadzorczych. W 2022 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €