Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Nowoczesne zarządzanie projektami

Redakcja naukowa Michał Trocki
ISBN: 978-83-208-2030-0
Pages: 468
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 13.60
number copies:

One emerging phenomenon in the functioning of contemporary enterprises in the setting of globalizing world economy is that they increasingly tend to focus their organization of work on the achievement of complex (and often unique) undertakings and projects. This is why in our daily routines we already have to deal with projects in virtually any area of human activity (i.a. in professional work, business activity, science, culture, sport, or administration). Resulting from this is the demand for knowledge – for knowing how to manage under conditions of many projects under implementation at the same time. The Authors of this book have comprehensively approached the issues of modern project management, dedicating particular attention to its managerial aspects useful in acquiring and maintaining the competitive advantage. They include as follows:


• management of the project flow;
• management of risk, quality and communication within a project;
• project organization, project maturity and the operation of project offices;
• methodical and IT support for project management.
The issues under discussion are accompanied by a large number of examples that make it easier to master the knowledge presented.

The book is addressed to students of management, students of post-graduate studies in the field of project management, participants of experts training courses in that field, as well as business practitioners (managerial staff, entrepreneurs, managers) as well as consultants.

 

Spis treści

Informacja o autorach

Wstęp


Część I
Wprowadzenie do zarządzania projektami


Rozdział 1. Projekty i pojęcia pokrewne
1.1. Projekty
1.2. Rodzaje projektów
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 2. Środowisko projektowe
2.1. Istota i elementy środowiska projektowego
2.2. Klasyczna analiza środowiska projektowego
2.3. Zarządzanie interesariuszami projektu
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 3. Projekty w organizacji
3.1. Rodzaje działań w organizacji
3.2. Znaczenie projektów w zarządzaniu
3.3. Czynniki sukcesów i niepowodzeń projektów .
3.4. Zarządzanie projektami jako dziedzina wiedzy
3.5. Problemy zarządzania projektami
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca


Rozdział 4. Historia i perspektywy zarządzania projektami
4.1. Krótka historia zarządzania projektami
4.2. Perspektywy zarządzania projektami
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca


Rozdział 5. Model procesowy projektów
5.1. Podejście procesowe jako podstawa zarządzania projektami
5.2. Model procesowy realizacji projektów
5.3. Cykl życia projektu
5.4. Cykliczne procesy wsparcia projektów
5.5. Cykl zarządzania projektem
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Część II
Zarządzanie przebiegiem projektu


Rozdział 6. Inicjowanie i definiowanie projektu
6.1. Źródła projektów
6.2. Strategia jako źródło projektów
6.3. Projekty sytuacyjne i spontaniczne
6.4. Miejsce i rola inicjowania i definiowania projektu
6.5. Inicjowanie projektów
6.6. Definiowanie projektu
6.7. Techniki wspomagające inicjowanie i definiowanie projektów
6.8. Definiowanie projektów za pomocą podejścia matrycy logicznej
Przykład. Inicjowanie i definiowanie projektu budowy ujęcia wody oligoceńskiej za pomocą podejścia matrycy logicznej
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca


Rozdział 7. Organizowanie zespołu projektowego
7.1. Potrzeba zespołu projektowego
7.2. Członkowie zespołu projektowego
7.3. Zespół projektowy
7.4. Wybór kierownika projektu
7.5. Dobór członków zespołu projektowego
7.6. Kompetencje uczestników projektów według IPMA
Przykład. Organizowanie zespołu projektu budowy ujęcia wody oligoceńskiej
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 8. Planowanie i organizowanie wykonawstwa projektu
8.1. Istota i zasady ogólne planowania
8.2. Planowanie w zarządzaniu projektami
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca


Rozdział 9. Planowanie struktury projektu
9.1. Struktury projektu
9.2. Tryb planowania struktury projektu
9.3. Sporządzanie wykresu sieciowego typu AoN
9.4. Pakiety robocze
9.5. Techniki planowania struktur projektu
Przykład. Planowanie struktury projektu budowy ujęcia wody oligoceńskiej
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 10. Planowanie terminów projektu
10.1. Istota i zakres planowania terminów projektu
10.2. Określanie czasów trwania czynności projektu
10.3. Obliczanie terminów projektu
10.4. Obliczanie rezerw czasu w projekcie i wyznaczanie ścieżki krytycznej projektu
10.5. Sporządzanie harmonogramu projektu
10.6. Określanie kamieni milowych projektu
10.7. Technika łańcucha krytycznego
Przykład. Planowanie terminów projektu budowy ujęcia wody oligoceńskiej
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 11. Planowanie zasobów projektu
11.1. Zasoby projektów
11.2. Określanie zapotrzebowania na zasoby projektu
11.3. Wyrównywanie zapotrzebowania na zasoby projektu
Przykład. Planowanie zasobów projektu budowy ujęcia wody oligoceńskiej
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 12. Planowanie kosztów i budżetowanie projektu
12.1. Koszty projektu i ich planowanie
12.2. Budżetowanie projektu
Przykład. Opracowanie budżetu projektu budowy ujęcia wody oligoceńskiej
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 13. Organizowanie wykonawstwa projektu
13.1. Istota i zakres organizowania wykonawstwa projektu
Przykład. Organizowanie wykonawstwa projektu budowy ujęcia wody oligoceńskiej
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca


Rozdział 14. Sterowanie wykonawstwem projektu
14.1. Istota i przebieg sterowania wykonawstwem projektu
14.2. Sterowanie projektem za pomocą metody wartości uzyskanej
Przykład. Sterowanie projektem budowy ujęcia wody oligoceńskiej
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 15. Zamknięcie projektu
15.1. Istota i treść zamknięcia projektu
15.2. Wykorzystanie wiedzy projektowej
Przykład. Zamknięcie projektu budowy ujęcia wody oligoceńskiej
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca


Część III
Zagadnienia przekrojowe zarządzania projektami


Rozdział 16. Ewaluacja projektów
16.1. Istota i rodzaje ewaluacji projektów
16.2. Istota i przedmiot oceny projektów
16.3. Zasady ogólne oceny projektów
16.4. Kryteria oceny projektów
16.5. Kompleksowe metody oceny projektów
16.6. Systematyzacja technik oceny projektów
16.7. Przegląd technik oceny projektów
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 17. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
17.1. Ryzyko w projektach
17.2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy

Rozdział 18. Zarządzanie jakością w projekcie
18.1. Podstawowe pojęcia zarządzania jakością
18.2. Jakość w projektach
18.3. Zarządzanie jakością w projekcie
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 19. Zarządzanie komunikacją w projekcie
19.1. Miejsce i rola komunikacji w projektach
19.2. Rodzaje komunikacji w projektach
19.3. Plan komunikacji w projekcie
19.4. Przebieg komunikowania w projekcie
19.5. Bariery komunikacji w projekcie i ich pokonywanie
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Część IV
Uwarunkowania organizacyjne zarządzania projektami


Rozdział 20. Organizacja projektowa
20.1. Organizacyjne problemy zarządzania projektami
20.2. Charakterystyka zadań projektowych
20.3. Zadania i procesy projektowe
20.4. Członkowie organizacji projektowej
20.5. Typowe formy organizacji projektowej
20.6. Organizacja projektu w strukturze liniowej
20.7. Organizacja projektu w strukturze liniowo-sztabowej
20.8. Projektowa organizacja macierzowa
20.9. „Czysta” organizacja projektowa
20.10. Spółka-córka projektowa
20.11. Zewnętrzna organizacja projektu
20.12. Konsorcjalna i sieciowa organizacja projektu .
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca


Rozdział 21. Biura projektów
21.1. Istota i uzasadnienie organizacji biura projektów
21.2. Modelowe rozwiązania biur projektów
21.3. Główne zadania biur projektów
21.4. Organizacja i wdrażanie biura projektów
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 22. Dojrzałość projektowa organizacji
22.1. Geneza i istota dojrzałości projektowej
22.2. Modele dojrzałości projektowej
22.3. Znaczenie i wykorzystanie dojrzałości projektowej
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy

Rozdział 23. Zarządzanie wieloma projektami
23.1. Środowisko wieloprojektowe
23.2. Zarządzanie portfelem projektów
23.3. Zarządzanie programami
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Część V
Instrumenty wspierające zarządzanie projektami


Rozdział 24. Wsparcie metodyczne zarządzania projektami
24.1. Systematyzacja metod zarządzania projektami
24.2. Reguły metodyczne w zarządzaniu projektami
24.3. Podejścia metodyczne zarządzania projektami
24.4. Techniki zarządzania projektami
24.5. Metodyki zarządzania projektami
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 25. Wsparcie informatyczne zarządzania projektami
25.1. Instrumenty informatyczne w zarządzaniu projektami
25.2. Systemy wspomagania zarządzania projektami
25.3. Systemy zarządzania portfelem projektów
25.4. Narzędzia i pakiety specjalistyczne
25.5. Wsparcie informatyczne zarządzania projektami a dojrzałość projektowa
25.6. Wybór instrumentów informatycznych wspierających zarządzanie projektami
25.7. Tradycyjnie kryteria wyboru w obecnych warunkach
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca


Rozdział 26. Zarządzanie projektami jako zawód
26.1. Profesjonalizacja zarządzania projektami
26.2. Certyfikacja kwalifikacji zarządzania projektami
26.3. Standardy etyczne w zarządzaniu projektami
Pytania sprawdzające
Literatura uzupełniająca
Standardy


Rozdział 27. Ważne adresy z zakresu zarządzania projektami

Indeks
 

Redakcja naukowa Michał Trocki
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €