Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Ocena ryzyka wdrażania innowacji

Ryszard Knosala, Anna Małgorzata Deptuła
ISBN: 978-83-208-2299-1
Pages: 224
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

W książce zaprezentowano autorską metodę oceny ryzyka wdrażania innowacji technicznych. Zawiera ona również wiele praktycznych wskazówek dla innowatorów oraz rad, w jaki sposób ocenić ryzyko realizowanej innowacji. Specyfika metody wyraża się w proponowanych zagrożeniach, które w zależności od branży, rodzaju innowacji czy firmy będą wymagały poszerzenia i uzupełnienia. Jednakże sposób postępowania może zostać zaadaptowany przez wiele firm, bez względu na branżę i profil. Publikacja ma na celu przybliżenie również innych metod oceny ryzyka inwestycji jako przykładów standardowych metod oceny.

 

Książka stanowi kompleksowe źródło informacji, które posłuży zwłaszcza innowatorom zajmującym się innowacjami produktowymi i procesowymi. Jest ona swego rodzaju przewodnikiem dla osób wdrażających innowacje, które chcą podejść do ich realizacji w sposób odpowiedzialny i kompleksowy. Może być również przydatna jako podręcznik dla studentów wszystkich uczelni, na których są wykładane przedmioty z zakresu ryzyka wdrażania innowacji procesowych i produktowych.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Ryzyko w innowacjach
1.1. Ryzyko i jego wpływ na działalność inwestycyjną
1.1.1. Pojęcie ryzyka
1.1.2. Podstawowe klasyfikacje ryzyka
1.2. Charakterystyka projektów innowacyjnych
1.2.1. Pojęcie innowacji
1.2.2. Pojęcie projektu innowacyjnego .
1.2.3. Źródła innowacji
1.3. Uwarunkowania ryzyka innowacyjnego
1.3.1. Analiza ryzyka projektu innowacyjnego
1.3.2. Potencjał intelektualny a ryzyko innowacji
1.3.3. Modele innowacji i strategie zarządzania innowacjami
1.3.4. Warunki podejmowania decyzji inwestycyjnych
1.3.5. Innowacje w procesach i systemach produkcyjnych przedsiębiorstw

 

2. Wybrane metody i techniki analizy ryzyka
2.1. Podstawowe klasyfikacje metod
2.2. Wybrane standardy w procesie oceny ryzyka
2.3. Metody oceny projektów inwestycyjnych
2.4. Wybrane metody stosowane w ocenie ryzyka innowacji
2.4.1. Drzewa decyzyjne .
2.4.2. Metoda FMEA
2.4.3. Sieć Bayesa
2.4.4. Mapa ryzyka

 

3. Podstawy teoretyczne metody oceny
3.1. Podstawy metodologiczne
3.2. Ocena orientacyjna
3.3. Selekcja wstępna wariantów rozwiązań
3.4. Metoda klasyczna oceny

 

4. Eksperci w procesie oceny ryzyka innowacji
4.1. Rola eksperta w procesie decyzyjnym
4.2. Uwarunkowania psychologiczne a decyzje eksperta
4.3. Preferencje eksperta wobec ryzyka

 

5. Kryteria oceny innowacji
5.1. Rodzaje kryteriów oceny
5.1.1. Racje jako podstawa tworzenia kryteriów
5.1.2. Ogólny podział kryteriów ze względu na rodzaj oceny
5.1.3. Podział kryteriów ze względu na rodzaj informacji
5.1.4. Dobór kryteriów na podstawie listy wymagań
5.1.5. Sposób generowania kryteriów dla procesów wytwarzania i eksploatacji
5.1.6. Analiza wartości użytkowej jako baza identyfikacji kryteriów
5.2. Wybrane metody ustalania wag
5.3. Kryteria oceny ryzyka innowacji technicznych

 

6. Identyfikacja zagrożeń innowacji
6.1. Rodzaje zagrożeń innowacji
6.2. Bariery innowacji
6.3. Metody identyfikacji zagrożeń

 

7. Model ogólny oceny ryzyka wdrożenia innowacji
7.1. Etapy oceny
7.2. Zespół oceniający
7.3. Dobór kryteriów
7.4. Analiza ryzyka
7.4.1. Kalkulator wag
7.4.2. Określenie zagrożeń
7.4.3. Przykład identyfikacji
7.4.4. Przykład analizy z wykorzystaniem mapy ryzyka
7.5. Przypadki oceny ryzyka innowacji technicznych
7.5.1. Projekty innowacyjne nietypowe dla branży elektromaszynowej
7.5.2. Projekty innowacyjne typowe dla przemysłu metalowego i maszynowego
7.5.3. Projekty innowacyjne realizowane równolegle z innymi innowacjami
7.6. Zalety metody i jej porównanie z istniejącymi metodami

 

8. Przykłady obliczeniowe zastosowania metody
8.1. Krótka prezentacja przykładów
8.2. Przykład pierwszy — Zakup innowacyjnej linii technologicznej do obróbki blach
8.3. Przykład drugi — Budowa innowacyjnej linii technologicznej prefabrykacji elementów konstrukcji spawanych
8.4. Przykład trzeci — Zawór hydrauliczny o zwiększonym współczynniku odzyskiwania ciśnienia
8.5. Przykład czwarty – Innowacyjny zawór hydrauliczny

 

Bibliografia

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Indeks

Ryszard Knosala
Ryszard Knosala

Professor Ryszard Knosala, PhD Dsc BEng, doctor h.c., Director of the Institute of Processes and Products Innovativeness, and head of the Chair of Management and Production Engineering in the University of Technology in Opole. President of the Committee for Production Engineering PAN (Polish Academy of Sciences), founder the President of the Polish Society of Production Management and of the Polish Society of Innovation Management, as well as of the Foundation “Kuźnia Kreatywności Profesora Ryszarda Knosali”. Author and co-author of 25 books and academic manuals, and 485 scientific articles in the areas of production engineering and innovation management. Initiator and scientific editor of a series of 22 manuals for the study direction “production management and engineering”. Initiator of establishing a national cluster “Wspólnota wiedzy i innowacji w inżynierii produkcji” (Knowledge and innovation in production engineering community) and the President of its Council. Promoter of 22 doctors, of whom one has already been awarded the scientific title of full Professor and six others have made post-doctoral habilitation degrees.

Anna Małgorzata Deptuła
Anna Małgorzata Deptuła

Anna Małgorzata Deptuła, PhD BEng, defended her doctoral dissertation in the Faculty of Management, AGH University of Science and Technology in Cracow in the discipline of production engineering. Employed as an associate professor in the Institute of Processes and Products Innovativeness, University of Technology in Opole. Author or co-author of over 40 scientific publications having national as well as international range. Her scientific interests mainly include problems of risk evaluation, innovative projects management, multi-criteria evaluations and strategic management. Member of the Polish Society of Innovation Management and the Polish Society of Production Management.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €