Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Organizacja i planowanie produkcji

Andrzej Jardzioch, Krzysztof Kalinowski, Sławomir Kłos
ISBN: 978-83-208-2512-1
Pages: 290
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
16.15
Lowest price in last 30 days: 16.15
number copies:

Ciągła poprawa efektywności wytwarzania jest naczelnym zadaniem projektantów systemów wytwórczych i ich użytkowników. Według coraz częściej formułowanego paradygmatu produkowane wyroby muszą spełniać funkcjonalne i cenowe oczekiwania klientów, ale – co jest równie ważne – muszą być terminowo dostarczane do odbiorców. Wymagania te wymuszają zmiany w organizacji systemów produkcyjnych oraz planowaniu procesów wytwarzania. Coraz częściej widoczne jest przesuwanie akcentu z dążenia do maksymalnego wykorzystania czasu pracy maszyn technologicznych na rzecz zapewnienia ciągłości przepływu produkcji, skracania cykli produkcyjnych i przede wszystkim dotrzymywania terminów realizacji zleceń. Kluczowym zadaniem jest efektywne sterowanie przepływem materiałów, podzespołów i wyrobów gotowych. Nawet najnowocześniejsze i najbardziej wydajne maszyny nie zagwarantują prawidłowej pracy całego systemu wytwarzania, jeżeli będą musiały czekać na dostarczenie materiałów do produkcji lub będą zablokowane wyrobami już wykonanymi na polach odkładczych. W celu sprawnego dostarczenia materiału  do obrabiarek i szybkiego odbierania po zakończeniu obróbki konieczny jest efektywnie działający system planowania i harmonogramowania produkcji oraz inteligentne algorytmy sterujące zautomatyzowanymi obrabiarkami, robotami przemysłowymi i wózkami transportowymi. Algorytmy te muszą uwzględniać aktualny stan całego systemu produkcyjnego oraz pozwalać na ich logiczną i w pewnym sensie inteligentną pracę. Inteligencję w tym przypadku należy rozumieć jako zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji w przypadku braku wszystkich danych oraz w przypadku braku możliwości znalezienia rozwiązań optymalnych.

Monografia przeznaczona jest dla studentów kierunków studiów zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, logistyka, dla średniej i wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz dla ludzi świata nauki, zajmujących się zagadnieniami planowania, harmonogramowania i sterowania przepływem produkcji. Tematyka publikacji odnosi się do klasycznych zagadnień związanych z projektowaniem i organizacją systemów produkcyjnych, uwzględnia jednak założenia i wymagania, które stawia koncepcja Przemysłu 4.0. Zagadnienia teoretyczne przedstawione w monografii są wynikiem wieloletnich badań prowadzonych przez jej autorów, zostały zilustrowane wieloma przykładami praktycznymi opartymi na prowadzonych wdrożeniach i pracach rozwojowych.

 

Wstęp

1. Projektowanie i organizacja procesów produkcyjnych

1.1. Charakterystyka współczesnych systemów produkcyjnych

1.2. Projektowanie procesów produkcyjnych

1.3. Równoważenie linii produkcyjnej

1.4. Projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami Przemysłu 4.0

1.5. Eliminowanie strat i zapobieganie marnotrawstwu w procesie produkcyjnym

1.6. Nowoczesne modele realizacji procesów produkcyjnych

1.7. Podsumowanie

2. Planowanie i harmonogramowanie 4.0

2.1. Systemy klasy APS

2.2. Technologie Przemysłu 4.0 w kontekście planowania i harmonogramowania

       2.2.1. Systemy cyber-fizyczne (CPS)

       2.2.2. Przemysłowy Internet Rzeczy i Usług

       2.2.3. Integracja pozioma i pionowa

       2.2.4. Wytwarzanie adaptacyjne – przetwarzanie w chmurze

       2.2.5. Cloud manufacturing

2.3. Możliwości i wyzwania Przemysłu 4.0 w kontekście procesów harmonogramowania

2.4. Implementacja technologii blockchain w harmonogramowaniu

2.5. Podsumowanie

3. Modelowanie złożonych systemów wytwórczych

3.1. Zasoby

3.2. Technologia

       3.2.1. Procesy wielowariantowe

       3.2.2. Struktury złożone

3.3. Zlecenia produkcyjne

3.4. Wstępny wybór wariantu procesu według czasu i kosztu wykonania

3.5. Podsumowanie

4. Etapy decyzyjne przy harmonogramowaniu

4.1. Decyzja o harmonogramowaniu

4.2. Faza przygotowawcza

4.3. Faza tworzenia harmonogramu

       4.3.1. Strategie harmonogramowania

       4.3.2. Schematy tworzenia harmonogramu

       4.3.3. Ocena rozwiązania

4.4. Ilościowy i jakościowy dobór zasobów

4.5. Podsumowanie

5. Prognozowanie procesów produkcyjnych

5.1. Wybrane metody prognozowania

5.2. Prognozowanie z zastosowaniem modeli ekonometrycznych

5.3. Modele prognostyczne oparte na szeregach czasowych

5.4. Metody prognostyczne uwzględniające wahania sezonowe

5.5. Zastosowanie szeregów Fouriera do prognozowania procesów produkcyjnych

5.6. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania parametrów procesów produkcyjnych

5.7. Ocena dokładności modeli prognostycznych

5.8. Podsumowanie

6. Znaczenie systemów ERP dla rozwoju Przemysłu 4.0

6.1. Trendy rozwoju i wyzwania dla systemów ERP

6.2. Integracja nowych koncepcji i technologii w systemach ERP

6.3. Planowanie produkcji wyrobów w systemie ERP w zależności od rodzaju produkcji

6.4. Planowanie i nadzorowanie przebiegu procesów produkcyjnych

6.5. Podsumowanie

7. Planowanie i nadzorowanie produkcji powtarzalnej w systemach ERP w Przemyśle 4.0

7.1. Model procesu planowania indywidualnej produkcji powtarzalnej

7.2. Planowanie indywidualnej produkcji powtarzalnej – studium przypadku

7.3. Monitorowanie i weryfikacja przebiegu procesu produkcji powtarzalnej – studium przypadku

7.4. Podsumowanie

8. Organizacja i wspomaganie procesów produkcyjnych typu projekt

8.1. Model planowania produkcji typu projekt

8.2. Planowanie produkcji typu projekt w ERP – studium przypadku

8.3. Zarządzanie zmianą w realizacji produkcji typu projekt – studium przypadku

8.4. Podsumowanie 

Kierunki rozwoju metod organizacji i planowania procesów produkcyjnych

Bibliografia

Słownik ważniejszych pojęć

Indeks

 

Andrzej Jardzioch

Dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, prof. ZUT – profesor w Katedrze Zarządzania Produkcją na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W pracy naukowej koncentruje się na zastosowaniu metod sztucznej inteligencji do planowania, wytwarzania i sterowania procesami produkcyjnymi. Był stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst. Prowadził prace badawcze w ramach europejskiego programu ramowego w zakresie opracowania efektywnych energetycznie inteligentnych systemów transportowych. Odbył staże naukowe w Universität Rostock, Technische Universität Cottbus- Senftenberg, Cargotec Corporation Hudiksvall.  Był uczestnikiem i kierownikiem międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, redaktorem naczelnym czasopisma „Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Enterprise Management”, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, autorem ponad 150 publikacji naukowych oraz promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich i doktoratów z obszaru organizacji i planowania produkcji.  

Krzysztof Kalinowski

Dr hab. inż. Krzysztof Kalinowski, prof. PŚ – profesor w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu inżynierii mechanicznej, w szczególności dotyczącymi organizacyjnego przygotowania produkcji, planowania i sterowania dyskretnymi procesami wytwórczymi w zakresie harmonogramowania. Jego zainteresowania badawcze obejmują również zagadnienia integracji obszarów technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji, zastosowań metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, technik szybkiego prototypowania oraz inżynierii odwrotnej. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych. Projektuje i tworzy oprogramowanie do harmonogramowania produkcji. 

Sławomir Kłos

PhD Dsc BEng, Professor of the University of Zielona Gora, head of the Chair of Logistics and IT Systems in the Institute of Information Technologies and Production Management in the Faculty of Mechanics, of Zielona Gora. In his scientific work deals with computer-integrated management, process modelling, as well as production planning and controlling. Headed projects of implementation of information technology systems and worked as consultant in many national and foreign manufacturing enterprises.

Author of many publications, i.a. Zintegrowane systemy zarządzania (Integrated management systems, PWE, 2011).

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €