Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Teoria i praktyka

Elżbieta Urbanowska-Sojkin
ISBN: 978-83-208-2471-1
Pages: 378
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
17.00 €
14.45
Lowest price in last 30 days: 14.45
number copies:

Trwają nieustanne próby wyjaśniania powodzenia przedsiębiorstwa określanego niekiedy trwaniem i ciągłością działania. Także z powodu zamiaru określania jego perspektyw rozwojowych. Czynniki powodzenia przedsiębiorstwa stały się powodem kształtowania się nurtów badawczych nazywanych orientacjami. Sceptycyzm praktyków i badaczy dotyczy powodzenia przedsiębiorstw w przyszłości. Mimo powszechnie głoszonych poglądów negujących możliwości ustalenia czynników powodzenia przedsiębiorstw w pespektywie strategicznej ze względu na warunki niepewności, literatura naukowa zawiera jednak liczne w tym zakresie propozycje. 

Treści prezentowanej książki, która powstawała przez kilka lat, ujmują wyniki badań zmierzających do ustalenia, czy są wspólne cechy przedsiębiorstw, które osiągały wyniki uznawane w rachunku komparatywnym za powodzenie. Treść książki z założenia jest wyrazem nieulegania arbitralnie wyrażanym w ostatnich latach przekonaniom dotyczącym znaczenia określonych orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz metod zachowania na rynku dla osiągania sukcesu. Treść monografii nawiązuje do badań zmierzających do poszukiwania fundamentów powodzenia przedsiębiorstw w perspektywie strategicznej. Praca nie uwzględnia powstałych w międzyczasie problemów związanych z pandemią. Wśród licznych badań podejmujących problem budowania potencjału konkurencyjnego i strategicznego przedsiębiorstw względnie mniej uwagi badaczy dotyczy zdolności organizacyjnych. Tym samym treść monografii wpisuje się w problematykę podejścia zasobowego do kształtowania konkurencyjności i potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej. Podjęty w monografii problem jest niesłychanie złożony. Autorka nawiązuje do podstawowych problemów dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa. Przyjęto, że miarą powodzenia przedsiębiorstwa i wykorzystania potencjału konkurencyjnego jest jego sprawność, wielowymiarowo ujęta, rozpatrywana w perspektywie strategicznej. Przedmiotem zainteresowania są problemy zarządzania przedsiębiorstwami, a w szczególności wykorzystanie źródeł i czynników sprawności strategicznej. 

Przedstawione badania i wyniki są rezultatem obserwacji grupy przedsiębiorstw. Przedmiotem ekspozycji w monografii (z drobnymi wyjątkami) są jedynie rezultaty ostatniego badania z lat 2019–2020 (333 przedsiębiorstwa), które podejmowano w ramach projektu: Przedsiębiorstwa w warunkach niepewności. Przeprowadzone na podstawie dociekań teoretycznych analizy wsparte danymi empirycznymi ograniczają dotychczasową lukę w zakresie poznania istoty sprawności przedsiębiorstwa, niwelują brak wyróżnienia rodzajów sprawności dziedzinowych i określenia ich znaczenia dla wyczerpującej ewaluacji przedsiębiorstwa, a także zmniejszają lukę wiedzy o związkach i relacjach strategicznych zdolności organizacyjnych ze sprawnością przedsiębiorstwa.

 

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Przedmiot zarządzania w warunkach niepewności 
1.1. Niepewność – bariery i implikacje 
1.2. Natura przedsiębiorstwa 
1.3. Cele i temporalne imperatywy przedsiębiorstwa 
1.4. Metody zarządzania przedsiębiorstwem 
1.5. Przedsiębiorstwo w sieciach 
1.6. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ 2. Sprawność przedsiębiorstwa 
2.1. Podstawy sprawności przedsiębiorstwa 
2.2. Morfologia sprawności 
2.3. Obszary sprawności strategicznej 
2.4. Cykl sprawności i ciągłość 
2.5. Sprawność przedsiębiorstwa w ujęciu wielowymiarowym – dylematy pomiaru 
2.6. Organizacyjne uwarunkowania sprawności – zdolności organizacyjne 
2.7. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ 3. Strategiczne zdolności organizacyjne: uniwersalne i idiosynkratyczne
3.1. Zdolności organizacyjne w perspektywie strategicznej – imperatyw posiadania 
3.2. Zdolności do kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości organizacyjnej 
3.3. Zdolności monitorowania rynku i kształtowania konkurencyjności 
3.4. Zdolności do zarządzania dziedziną aktywności gospodarczej 
3.5. Zdolności do zdobywania, konfiguracji, redundancji oraz zorganizowania zasobów 
3.6. Zdolność do budowania relacji i współpracy 
3.7. Zdolności do zarządzania w kryzysie i w odnowie strategicznej 
3.8. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ 4. Dziedzinowe rodzaje sprawności strategicznej przedsiębiorstwa 
4.1. Sprawność ekonomiczna
4.2. Sprawność rynkowa 
4.3. Sprawność organizacyjna 
4.4. Sprawność relacyjna 
4.5. Sprawność środowiskowa/społeczna 
4.6. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ 5. Uwarunkowania sprawności przedsiębiorstwa 
5.1. Relacje kauzalne sprawności przedsiębiorstwa
5.2. Modele sprawności przedsiębiorstwa 
5.3. Metody gromadzenia, przetwarzania i analizy danych empirycznych 
5.4. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ 6. Wielowymiarowa analiza sprawności strategicznej przedsiębiorstwa 
6.1. Zdolności organizacyjne a sprawność ogólna i sprawności dziedzinowe 
6.2. Zdolności organizacyjne uniwersalne a sprawności dziedzinowe 
6.3. Sprawności dziedzinowe i zdolności organizacyjne do monitorowania, gromadzenia, przetwarzania i analizy danych przedsiębiorstwa 
6.4. Sprawności dziedzinowe i zdolności organizacyjne do zarządzania dziedziną aktywności gospodarczej 
6.5. Sprawności dziedzinowe i zdolności organizacyjne do zdobywania, konfiguracji, redundancji i rezygnacji z zasobów 
6.6. Sprawności dziedzinowe i zdolności organizacyjne do budowania relacji i współpracy z innymi podmiotami 
6.7. Sprawności dziedzinowe i zdolności organizacyjne do zarządzania w kryzysie i w odnowie strategicznej 
6.8. Zdolności organizacyjne i sprawność przedsiębiorstwa według regresji logistycznej 
6.9. Podsumowanie 

Zakończenie 
Bibliografia 
Spis rysunków 
Spis tabel 

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin  jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP).  Stworzyła i jest  kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego UEP,  wieloletnim wykładowcą studiów doktoranckich, MBA UEP, studiów podyplomowych. W badaniach i praktyce konsultingowej podejmuje problematykę zarządzania strategicznego, w szczególności  wyborów strategicznych, ich uwarunkowań, ryzyka strategicznego oraz skutków  w perspektywie strategicznej. Jest autorką wielu opracowań w formie monografii,  artykułów, referatów.  Uczestniczy w realizacji projektów badawczych, w tym wyłonionych w ramach konkursów NCN, w ramach  współpracy z partnerami gospodarczymi.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €