Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Strategia organizacji

Krzysztof Obłój
ISBN: 978-83-208-2165-9
Pages: 416
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: III
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
number copies:

The third edition of the book Strategy of organization brings an innovative approach to problems of corporate strategies which integrates practical experience and achievements of many fields of science. The Author comes up with a review of the principal concepts of strategy of organization and presents methods of strategic diagnosis of corporate environment and of an enterprise as such, as well as the procedure of developing and implementation of a strategy in specific market conditions in which businesses, both global and Polish, operate nowadays.

 

The combination of an excellent review of theories with many aptly chosen case studies of small and large companies active in production and services, international and local, as well as communicative language and lively pace of lecture rank among the strengths of the book.

 

The book is an obligatory reading and a useful guide for managers and advisers, post-graduate students and students of senior years of management and economics.

   

Spis treści

 

Od Autora

 

CZĘŚĆ
I: TEORIE STRATEGII

 

Rozdział 1. Istota strategii organizacyjnej
Studium przypadku: Red Bull doda ci skrzydeł
Wybory strategiczne
Kontekst decyzji strategicznych
Pytania i spory

 

Rozdział 2. Strategia: teoria planistyczna
Główne przesłanki teorii planistycznej
Klasyczne podejście do planowania strategicznego w praktyce: doświadczenia
General Electric i Emerson Electric
Teoria planistyczna: krytyka i ocena
Nowoczesne podejście do planowania strategicznego

 

Rozdział 3. Strategia: teoria ewolucyjna (Krzysztof Obłój, Aleksandra
Wąsowska)

Główne przesłanki teorii ewolucyjnej
Strategia ewolucyjna w praktyce: przypadek Hondy na rynku amerykańskim
Teoria ewolucyjna: krytyka i ocena

 

Rozdział 4. Strategia: teoria pozycyjna
Główne przesłanki teorii pozycyjnej
Teoria pozycyjna w praktyce: przypadek Ambry S.A.
Teoria pozycyjna: krytyka i ocena

 

Rozdział 5. Strategia: teoria zasobów i kompetencji
Główne przesłanki teorii zasobów
Teoria zasobów w praktyce: przypadek „Gazety Wyborczej”
Teoria zasobów: krytyka i ocena

 

Rozdział 6. Strategia: teoria prostych reguł (Mariola Ciszewska-Mlinarić, Krzysztof Obłó j, Aleksandra Wąsowska)
Główne przesłanki teorii prostych reguł
Teoria prostych reguł w praktyce: przypadek SMG/KRC
Teoria prostych reguł: krytyka i ocena

 

Rozdział 7. Strategia: teoria opcji realnych (Mieczysław Grudziński, Krzysztof Obłó j)
Główne przesłanki teorii opcji realnych
Strategia jako sekwencja opcji realnych
Teoria opcji realnych: krytyka i ocena

 

CZĘŚĆ
II: STRATEGICZNA DIAGNOZA OTOCZENIA
ORGANIZACJI

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 8. Analiza środowiska firmy
Studium przypadku: Encyclopaedia Britannica
Wprowadzenie
Otoczenie dalsze i bliższe
Analiza otoczenia – metoda PESTEL
Analiza konkurencyjności krajów, regionów i grup firm metodą „diamentu
konkurencyjności” Portera
Analiza interesariuszy organizacji
Analiza szans i zagrożeń
Podsumowanie

 

Rozdział 9. Modele analizy konkurencji w branży
Studium przypadku: Branża farmaceutyczna
Wprowadzenie
Model pięciu sił M.E. Portera
Ocena modelu analizy branży Portera
Model pięciu pytań General Electric
Analiza sieci wartości (value net i PARTS)

 

Rozdział 10. Analiza grup strategicznych
Pytania analizy sektorowej
Grupy strategiczne
Grupy strategiczne w światowym sektorze producentów zegarków
Grupy strategiczne: przyczyny powstawania i dynamika zmian
Znaczenie analityczne grup strategicznych
Podsumowanie

 

CZĘŚĆ
III: STRATEGICZNA DIAGNOZA ORGANIZACJI

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 11. Analiza konkurencji przez pryzmat teorii gier
Studium przypadku: Walka o dominację w powietrzu – Boeing kontra
Airbus
Wprowadzenie
Teoria gier w praktyce – strategie dominujące
Trzy reguły budowy strategii w teorii gier
Strategia jako sekwencja decyzji

 

Rozdział 12. Analiza sił i słabości firmy: budowanie profilu konkurencyjnego (Krzysztof Obłój, Mirosław Sosnowski)
Studium przypadku: Organizacje pożytku publicznego
Analiza SWOT
Analiza TOWS/SWOT
Przykład analizy TOWS/SWOT dla instytutu badań rynku i opinii społecznej

 

Rozdział 13. Firma jako łańcuch wartości – analiza aktywności i procesów (Tomasz Ludwicki, Krzysztof Obłój)
Studium przypadku: Łańcuch wartości światowego rynku kawy
Łańcuch wartości – model Portera
Łańcuch wartości jako sekwencja aktywności – model McKinseya
System działań i kluczowe aktywności: podejście procesowe do analizy strategicznej
Mapy powiązań
Modele biznesowe

 

CZĘŚĆ
IV: TWORZENIE STRATEGII FIRMY

 

Wprowadzenie – model strategii

 

Rozdział 14. Misja firmy
Studium przypadku: Czy warto formułować misję firmy?
Budowanie misji firmy
Problemy z formułowaniem misji

 

Rozdział 15. Domena i przewaga konkurencyjna
Studium przypadku: Domena strategiczna firmy Edward Jones
Definiowanie domeny strategicznej
Typologie bazowych strategii
Logika przewagi konkurencyjnej

 

Rozdział 16. Cele i funkcjonalne programy działania (Mariola Ciszewska-Mlinarić, Krzysztof Obłó j)
Studium przypadku: Wdrażanie strategii w nowych kościołach amerykańskich
Jak określać cele w procesie budowy strategii
Funkcjonalne programy działania
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – tworzenie i wdrażanie strategii
Podsumowanie

 

Indeks

Krzysztof Obłój

Professor, renowned expert in the area of strategic and international management. Lecturer in the Faculty of Management, the University of Warsaw, in Kozminski University and in other reputable business schools, including the University of Illinois, ESCP-EAP, Henley Business School, England, Bled School of Management, Slovenia, and Sun Yat-sen University, China.

His books and articles have been published in the USA and Europe (i.a. Managing Across Cultures, London 1996; Strategy in Transition, Oxford 2005, Contemporary Corporate Strategy: Global Perspective, London 2007), and two books were published by PWE: Strategia sukcesu firmy (Strategy of a company success) and Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej (Strategy of organization: in search of a durable competitive advantage) have become bestsellers in the Polish market.

Professor Krzysztof Obłój is a reputable advisor of Polish and international companies and member of supervisory boards of Prochem S.A., Impel SA, Alior Bank SA.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended