Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka

Redakcja naukowa Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska
ISBN: 978-83-208-2103-1
Pages: 272
Publication date: 2014
Place publication: I
Publication: Warszawa
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 13.60
number copies:

Jest to nowoczesny podręcznik dotyczący zarządzania międzynarodowego. Zawarto w nim wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu firm działających w skali globalnej. Autorzy mają nadzieję, że stanie się on inspiracją do prowadzenia kolejnych badań nad najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoją polskie firmy XXI wieku – umiędzynarodowieniem działalności.

 

W książce przedstawiono:

 

• istotę i znaczenie handlu międzynarodowego,

• formy organizacyjne firm międzynarodowych i źródła ich siły ekonomicznej,

• motywy umiędzynarodowienia działalności firm,

• teorie firmy międzynarodowej,

• strategie i struktury firm międzynarodowych,

• zarządzanie operacyjne (łańcuch wartości firm międzynarodowych)

• zarządzanie finansami w firmach międzynarodowych.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych, badaczy umiędzynarodowienia działalności polskich firm, a także praktyków gospodarczych i menedżerów różnych szczebli zarządzania.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Globalizacja i handel międzynarodowy w perspektywie historyczne j i teoretyczne j (Krzysztof Obłój)
Wprowadzenie: Janusowe oblicze globalizacji
Historyczny wymiar globalizacji
Ewolucja teorii handlu międzynarodowego: od merkantylizmu do przestrzeni produktowej
Podsumowanie

 

Rozdział 2. Firma międzynarodowa jako przedmiot badań (Krzysztof Obłój)
Wprowadzenie

Złożoność firmy międzynarodowej
Siła ekonomiczna firmy międzynarodowej
Otoczenie instytucjonalne
Znaczenie umiędzynarodowienia firm z gospodarek transformacyjnych dla teorii firmy międzynarodowej
Podsumowanie

 

Rozdział 3. Motywy umiędzynarodowienia działalności firmy (Aleksandra Wąsowska)
Wprowadzenie
Poszukiwanie rynku i efektywności
Poszukiwanie zasobów
Inne motywy
Podsumowanie

 

Rozdział 4. Formy umiędzynarodowienia działalności (Aleksandra Wąsowska)
Wprowadzenie
Sposoby obsługi rynków zagranicznych
Uwarunkowania wyboru form umiędzynarodowienia
Podsumowanie

 

Rozdział 5. Teorie firmy międzynarodowej (Aleksandra Wąsowska)
Wprowadzenie
Perspektywa ekonomiczna: w poszukiwaniu efektywności
Perspektywa organizacyjna: w poszukiwaniu zasobów i kompetencji
Perspektywa instytucjonalna: w poszukiwaniu interesariuszy
Podsumowanie

 

Rozdział 6. Strategie firmy międzynarodowej: dylematy integracji, responsywności i uczenia się (Mariola Ciszewska-Mlinarič)
Wprowadzenie
Mentalność strategiczna firmy
Presje kształtujące strategie firm międzynarodowych
Teoretyczne opcje strategiczne
Podsumowanie

 

Rozdział 7. Struktury firm międzynarodowych (Michał Zdziarski)
Wprowadzenie
Podstawowe cechy struktury organizacji
Struktury firm w procesie umiędzynarodowienia
Zasady projektowania struktury organizacyjnej
Rola centrali, regionów i filii
Struktura jako sieć i heterarchia
Podsumowanie 

 

Rozdział 8. Zarządzanie operacyjne: łańcuch wartości firm międzynarodowych (Marcin Pawłowski)
Wprowadzenie
Łańcuch wartości
Lokalizacja operacji w ramach globalnego łańcucha wartości
Integracja pionowa firmy w ramach łańcucha wartości
Łańcuch wartości w początkowej fazie umiędzynarodowienia
Zaangażowanie kapitałowe w budowę ogniw międzynarodowego łańcucha wartości
Podsumowanie

 

Rozdział 9. Zarządzanie finansami firmy międzynarodowej (Mieczysław Grudziński)
Wprowadzenie
Co różni finanse firmy międzynarodowej i firmy lokalnej?
Struktura i koszt kapitału firm międzynarodowych
Zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie międzynarodowej
Finansowe motywy przejęć w strategii umiędzynarodowienia
Podsumowanie

 

Aneks. Operacjonalizacja głównych zmiennych w badaniach umiędzynarodowienia firm

(Mieczysław Grudziński, Krzysztof Obłój, Marcin Pawłowski, Aleksandra Wąsowska, Michał Zdziarski)

 

Karty rozdziałów

Redakcja naukowa Krzysztof Obłój
Aleksandra Wąsowska
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €