Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Studium rozwoju zdywersyfikowanych form współpracy międzyorganizacyjnej

Waldemar Bojar
ISBN: 978-83-208-2332-5
Pages: 180
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
7.00
number copies:

The study of development of diversified forms of inter-organization cooperation, presented in the monograph, includes characteristics and analysis of radical changes, occurring nowadays in business processes and models, under influence of dynamic processes forced by business environment. Taking into account negative and positive aspects of inter-organization cooperation, it seems that objectively observable processes of tightening relationships between independent commercial entities and other business stakeholders are going to go on. Therefore, it is essential for such entities to gain knowledge in that area and learn skills of adaptation early enough to be able to cope with challenges concerned. This may well be facilitated, at least to a certain extent, by this study.

 

1. Wprowadzenie do problematyki współpracy międzyorganizacyjnej

1.1. Współpraca międzyorganizacyjna i jej uwarunkowania

1.2. Pojęcie i znaczenie koopetycji (kooperencji) we współczesnych procesach biznesowych

1.3. Sieci biznesu

2. Newralgiczne aspekty rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej

2.1. Nowatorskie modele biznesu jako źródła przewag konkurencyjnych .

2.2. Innowacje jako ważny determinant w świetle współpracy międzyorganizacyjnej

2.3. Zarządzanie informacją we współpracy międzyorganizacyjnej

2.4. Rola i znaczenie outsourcingu w nowych uwarunkowaniach rozwoju biznesu

2.5. Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi w świetle roli podmiotów zdolnych do konkurowania

3. Zarządzanie łańcuchami dostaw 

3.1. Definicje i pojęcie łańcucha dostaw

3.2. Praktyczne przykłady działania łańcuchów dostaw

3.3. Perspektywy rozwojowe łańcucha dostaw

4. Wirtualizacja działań jako czynnik stymulujący rozwój sieci biznesu

4.1. Organizacje wirtualne vs. sieci biznesowe

4.2. Przykład organizacji wirtualnej jako obiektu ochrony

5. Współpraca międzyorganizacyjna w zarządzaniu projektami małych i średnich przedsiębiorstw

5.1. SME a firmy rodzinne w kontekście współpracy

5.2. Asymetryczny sektor branży spożywczej

6. Klastry – istota działania, przesłanki powstania i możliwości ich oddziaływania na zmiany w gospodarce

6.1. Rozwój klastrów w Azji

6.2. Rozwój klastrów w Europie

6.3. Rozwój klastrów w Polsce

6.3.1. Klastry turystyczne w praktyce

6.3.2. Charakterystyka klastra pn. Dolina Lotnicza

6.3.3. Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji

6.3.4. Syntetyczna ocena rozwoju klastrów w Polsce

6.4. Próba oceny rozwoju klastrów jako ważnej formy współpracy międzyorganizacyjnej

7. Podsumowanie

Spisy tabel, rysunków i wykresów

Literatura

Waldemar Bojar

Associate Professor Waldemar Bojar, PhD Dsc BEng, Professor of UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz; head of the Chair of Management Engineering in the Faculty of Management, UTP in Bydgoszcz. Performs the function of the President of the Polish Association of Knowledge Management and that of the Chairman of the Polish division of the Society of Production Management in Bydgoszcz. His scientific activity includes, among other things, decision supporting systems, and, in particular, application of methods of artificial intelligence and export systems in management, adaptation processes in agribusiness, including forecasting in the area of food safety under conditions of climate change, and models of inter-organizational cooperation, and especially transformations in the network of enterprises operating in agricultural and food industry sector in Poland, and in the countries of the European Union. The Author’s knowledge in the field of inter-organizational cooperation stems both from his studies in expert literature and from his extensive experience of cooperation with many research centers in Europe and globally, under research projects carried out, as well as from cooperation with business under the Knowledge and Innovation in Production Engineering Community Cluster. The Author teaches in subjects concerning inter-organizational cooperation in the study directions Management, and Production Management and Engineering in UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz. The “Company means people” slogan is for the Author the guiding idea both in his private and professional life.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €