Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna

Kazimierz Zimniewicz
ISBN: 978-83-208-2121-5
eISBN: 978-83-208-2155-0
Pages: 156
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: A5
12.00
10.00
number copies:

Autor poddał analizie teorie najczęściej wyrażana w nauce o zarządzaniu i zaprezentował własną ocenę praktycznej przydatności tej nauki. Uwaga została skupiona na: przednaukowych badaniach nad organizacją i zarządzaniem (w tym polskim dorobku w tej dziedzinie), istocie nauki o zarządzaniu (w tym naukowości zarządzania i jego funkcji), ofercie nauki o zarządzaniu dla praktyki, najpopularniejszych koncepcjach zarządzania, podejściu holistycznym w zarządzaniu jako sposobie łagodzenia słabych stron nauki o zarządzaniu.

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych w obszarze nauki o zarządzaniu, a także osób przygotowujących rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz uczestników studiów doktoranckich.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I Lekcja historii
1. Na granicy dwóch epok
2. Przednaukowe badania nad organizacją i zarządzaniem w Anglii i Ameryce Północnej
3. Przednaukowa myśl o organizacji i zarządzaniu w Polsce

 

Rozdział II Natura nauki o zarządzaniu
1. Spór o prawa w zarządzaniu
2. Dwa filary nauki o zarządzaniu — teoria i praktyka
3. Kwestia naukowości zarządzania
4. Specyfika nauk przyrodniczych
5. Specyfika nauk społecznych
6. Zadania nauki o zarządzaniu
7. Problem hipotez w zarządzaniu

 

Rozdział III Nauka o zarządzaniu dla praktyki
1. Oczekiwania praktyki
2. Instrumenty zarządzania
3. Propozycje ze strony nauki
4. Oferta konsultingu
5. Na pograniczu nauki i praktyki. Mody i komercja w zarządzaniu
6. Przedsiębiorczy naukowiec

 

Rozdział IV Ocena oferty nauki o zarządzaniu
1. Uwagi wstępne
2. Benchmarking
3. Outsourcing i offshoring
4. Reengineering
5. Podejście procesowe w zarządzaniu
6. Społeczna odpowiedzialność biznesu
7. Zarządzanie przez wartości
8. Organizacja wirtualna
9. Zarządzanie czasem
10. Lean management i wewnętrzna konkurencja
11. Zarządzanie wiedzą
12. Podsumowanie

 

Rozdział V Zamiast zakończenia — ku holizmowi w zarządzaniu
1. Problem praktycznej przydatności nauki o zarządzaniu
2. Holizm w ekonomii i w zarządzaniu
3. Kwestia wiedzy specjalistycznej w zarządzaniu

 

Literatura

Kazimierz Zimniewicz

Professor Kazimierz Zimniewicz, PhD Dsc, is member of scholar staff of the Social Academy of Sciences in Lodz. His interests include the science on management. Author of books and articles on various aspects of management; also deals – uniquely on the national scale – with problems of landscape parks management.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €