Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w turbulentnym i niepewnym otoczeniu

Agnieszka Górka-Chowaniec
ISBN: 978-83-208-2480-3
Pages: 304
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
Additional information: Kolor
18.00 €
15.30
number copies:

W niniejszej monografii, będącej rezultatem obszernych badań, obserwacji i analiz prowadzonych przez autorkę na przestrzeni kilku lat, podjęto próbę zaprezentowania nowego podejścia do strony popytowej i podażowej usług gastronomicznych z uwzględnieniem teoretycznego i praktycznego obszaru rozważań. Celem prowadzonych studiów, zarówno teoretycznych, jak i badań empirycznych, było opracowanie takiej koncepcji modelu działania firmy świadczącej usługi gastronomiczne, która sprawdzałaby się w nowej postpandemicznej rzeczywistości, pozwalając jednocześnie firmie odzyskać sprawność i efektywność torującą drogę do ciągłego rozwoju. Celem pracy jest zbadanie relacji zgodności pomiędzy zachowaniami konsumentów a modelem działania współczesnych przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne. Celem naukowym zaś jest: poznanie czynników determinujących zachowania konsumentów w doborze produktów żywnościowych do indywidualnej oraz zbiorowej konsumpcji oraz identyfikacja poglądów na temat żywności i sposobów żywienia.

 

Ze względu na zakres tematyczny książka może stanowić inspirujący materiał dla szerokiego grona odbiorców - właścicieli i menedżerów, którzy uznają przydatność zagadnień obejmujących proces zarządzania w warunkach niepewności i chaosu, badaczy poruszanej problematyki, wykładowców i studentów zajmujących się tą sferą działalności, a także wszystkich zainteresowanych pisywaną problematyką. 

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. EWOLUCJA I ROZWÓJ USŁUG GASTRONOMICZNYCH
1.1. Historyczny rozwój usług gastronomicznych na świecie i w Polsce 
1.2. Funkcje działalności przedsiębiorstw gastronomicznych 
1.3. Teoretyczne ujęcie modeli biznesu, mogących mieć zastosowanie w przedsiębiorstwach gastronomicznych 
1.4. Przedsiębiorstwo świadczące usługi gastronomiczne 

ROZDZIAŁ 2. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG GASTRONOMICZNYCH — ASPEKT TEORETYCZNY 
2.1. Teoria zachowań konsumentów 
2.2. Zachowania konsumentów w ujęciu modelowym 
2.3. Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku usług gastronomicznych 
2.4. Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów na rynku usług gastronomicznych 
2.5. Jakość usług gastronomicznych jako determinanta zachowań konsumentów 

ROZDZIAŁ 3. METODYKA I ORGANIZACJA BADAŃ EMPIRYCZNYCH 
3.1. Zwyczaje żywieniowe Polaków — przebieg procesu badawczego 
3.2. Uwarunkowania korzystania przez konsumentów z usług gastronomicznych — przebieg procesu badawczego 

ROZDZIAŁ 4. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI — UJĘCIE EMPIRYCZNE 
4.1. Zwyczaje żywieniowe Polaków — prezentacja wyników badań 
4.2. Uwarunkowania korzystania przez konsumentów z usług gastronomicznych w świetle wyników badań własnych 

ROZDZIAŁ 5. MODEL STRATEGICZNEGO DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW GASTRONOMICZNYCH W OKRESIE PANDEMII I WARUNKACH POSTPANDEMICZNYCH 
5.1. Strategia działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne przed, w czasie i po pandemii 
5.2. „Straktyka” jako koncepcja strategicznego działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w nowej rzeczywistości 
5.3. Organizacja zwinna jako model działania przedsiębiorstwa gastronomicznego w nowej rzeczywistości 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
ZAŁĄCZNIKI 
BIBLIOGRAFIA 
SPIS TABLIC 
SPIS RYSUNKÓW 

Agnieszka Górka-Chowaniec
Agnieszka Górka-Chowaniec

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Wydział Zarządzania, Politechniki Częstochowskiej). Technik Technologii Żywienia, który łączy pasję z zakresu nauk o żywieniu z szeroko pojętym managementem. Wykładowca akademicki kilku Uczelni w Polsce. Obszar jej zainteresowań naukowo-badawczych i dydaktycznych jest wieloaspektowy, ale w szczególności koncentruje się wokół funkcjonowania podmiotów sektora gastronomicznego w zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu. Szeroki wachlarz tych zainteresowań naukowo badawczych oparty jest na fundamencie nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o żywieniu, psychologii społecznej a nawet  ekonomii. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu  krajowych i zagranicznych prac naukowych, w tym dwóch autorskich monografii, promotorem i recenzentem blisko 200 prac dyplomowych z zakresu zarządzania. Autorka programów nauczania, które uzyskały pozytywną opinię Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 Przewodnicząca i członek Komitetów Naukowych. Recenzent kilku monografii. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Manager Przyszłości „Be active”. Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €