Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

DIMENSIONS OF TRANSFORMATION. INDUSTRY, AGRICULTURE, PUBLIC SERVICES. JUBILEE BOOK DEDICATED TO PROFESSOR STANISŁAW SOKOŁOWSKA

Redakcja naukowa Anna Bisaga, Sabina Kauf, Anna Mijal
ISBN: 978-83-208-2579-4
Pages: 336
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
24.00 €
20.40
Lowest price in last 30 days: 20.40
number copies:

In academic culture, each anniversary of creative work - research, teaching and organizational - takes on special importance. The reflection that accompanies such an event is not only about what the protagonist’s magnum opus has left in the hearts and minds of people, but is also a search for answers to the question about the inspirations that this work opens for future knowledge workers. Professor Stanisława Sokołowska’s anniversary book has these two dimensions. The first one is an acknowledgment and presentation of her achievements so far (part one of the book). The second one includes works dealing with key issues for the areas in which Professor Sokołowska focused her research interests, and written by outstanding representatives of the academic community in Poland (parts two to five). Institutional and technological changes are attributes of modernity and create new dimensions of its transformation. The literature analyses phenomena such as: new approaches to resources in management and organization, digitalization, green transformation in energy, agriculture, urban and rural economies and public services. There are also dimensions of transformation that still require identification. The monograph is intended to encourage such research.

Wstęp

Anna Bisaga, Sabina Kauf, Anna Mijal

 

CZĘŚĆ I. Działalność naukowa, dydaktyczna, organizacyjna i społeczna prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej

Życie to nie tylko praca, a satysfakcję daje spełnianie pasji – życiorys naukowy prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej

Anna Mijal

Dorobek naukowy prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej (1989–2022)

Anna Mijal

Laudacje

Hanna Adamska

Krystyna Czaja, Piotr Wieczorek

Andrzej Czyżewski

Stefan Marek Grochalski

Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak

JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego – Marek Masnyk

Irena Kociszewska, Karol Kociszewski

Czesław Sikorski

Janusz Słodczyk

Danuta Strahl

Iveta Vozňáková

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego

Agata Zagórowska, Dominika Malchar-Michalska, Maria Bucka

Janusz Żmija

 

CZĘŚĆ II. Teoria organizacji i zarządzania wobec wyzwań rozszerzonej rzeczywistości

Rozszerzona rzeczywistość zasobów organizacyjnych. Perspektywa zarządzania zasobami ludzkimi

Janusz Strużyna

Społeczny wymiar logistyki humanitarnej w sytuacjach kryzysowych

Marian Duczmal, Tadeusz Pokusa

Marketing społeczny jako wyzwanie dla systemu krwiodawstwa

Sabina Kauf

Model VUCA i model BANI w aspekcie wyzwań strategicznego rozwoju szkolnictwa wyższego – konkluzje konferencji UNESCO WHEC2022

Anna Mijal

Kierunki i perspektywy rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się montażem instalacji fotowoltaicznych w świetle badań empirycznych

Mirosława Szewczyk

 

CZĘŚĆ III. Transformacja rolnictwa w kierunku trwałego rozwoju

Prolegomena transformacji polskiego rolnictwa

Józef Stanisław Zegar

Od tradycyjnej gospodarki rolnej do innowacyjnych form działalności rolnictwa

Grażyna Krzyminiewska

Ewolucja badań nad rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce

Karol Kociszewski

Znaczenie małych rodzinnych gospodarstw rolnych w ekonomicznym zrównoważeniu rozwoju obszarów wiejskich w opinii producentów rolnych. Studium przypadku wybranych krajów – Polski, Rumunii i Litwy

Katarzyna Smędzik-Ambroży, Sebastian Stępień, Anna Matuszczak, Andrzej Czyżewski

Metoda monograficzna w badaniach nad rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich

Anna Bisaga

 

CZĘŚĆ IV. Dochody w gospodarce zrównoważonej społecznie

Dochody jako podstawowa determinanta zamożności w świetle samooceny gospodarstw domowych w Polsce

Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak

Zmiany na obszarach wiejskich

Barbara Chmielewska

Wpływ płatności bezpośrednich na dochody gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej

Roman Sass

Satysfakcja z życia na obszarach wiejskich w Polsce

Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska

 

CZĘŚĆ V. Zintegrowane podejście do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Zarządzanie rozwojem terytorialnym w kontekście wyzwań polityki spójności

Edyta Szafranek-Stefaniuk

Współpraca sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi na obszarach wiejskich w Polsce

Elżbieta Psyk-Piotrowska, Ewelina Gwara

Rewitalizacja na tle procesów kształtujących polską wieś

Maria Śmigielska, Dariusz Rajchel, Ewa Pałka-Łebek

Kreatywność a jakość życia na obszarach wiejskich – wybrane przykłady

Maria Bucka

Stawowa gospodarka rybacka istotnym czynnikiem funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Ludmiła Kolek, Andrzej Pilarczyk

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na przykładzie górnictwa odkrywkowego wapieni

Aleksandra Cichoń, Katarzyna Łuczak, Izabella Pisarek, Grzegorz Kusza

Stosowanie biowęgla i osadów ściekowych jako element ochrony potencjału plonotwórczego gleb

Tomasz Ciesielczuk

 

Galeria zdjęć

 

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €