Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin

Tomasz Bieliński
ISBN: 978-83-208-2233-5
Pages: 212
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
Lowest price in last 30 days: 11.05
number copies:

China has experienced a high rate of economic development for many years now and is quickly catching up with other, more developed countries. The Author of the book identified pre-requisites that determine the development of human capital – the factor that significantly contributes to the innovativeness of Chinese economy. He presented as follows: the essence of human capital and its influence on innovativeness, historical determinants for development of human capital and of innovativeness in China, education as an important factor in development of human capital, the influence of migration upon human capital in China, the impact of Chinese culture on the innovativeness of that country’s economy, the influence of development of new technologies on the growth of human capital, the policy of Chinese authorities in support of innovativeness, and scientific research in China.

 

The book is addressed to persons already cooperating or intending to involve in cooperation with partners from China, persons interested in the role of China in the global economy, as well as to students of economics, management, and political sciences.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Kapitał ludzki i jego wpływ na innowacyjność gospodarki w teorii ekonomii
1.1. Kapitał ludzki w historii myśli ekonomicznej
1.2. Teoretyczne koncepcje wpływu kapitału ludzkiego na wzrost innowacyjności gospodarki
1.3. Czynniki rozwoju kapitału ludzkiego i ich wpływ na innowacyjność
1.4. Wnioski

 

2. Historyczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego i innowacyjności w Chinach
2.1. Rozwój cywilizacji chińskiej i przełomowe wynalazki
2.2. Cesarstwo chińskie jako światowy lider gospodarczy i technologiczny
2.3. Nauka i edukacja w historii Chin
2.4. Wnioski

 

3. Edukacja jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego
3.1. Rozwój edukacji w Chińskiej Republice Ludowej
3.2. Jakość edukacji w Chinach
3.3. Kształtowanie polityki edukacyjnej ChRL w kontekście preferowanych kierunków studiów a wspieranie innowacyjności gospodarki
3.4. Wnioski

 

4. Wpływ migracji na kapitał ludzki Chińskiej Republiki Ludowej
4.1. Imigracja jako szansa na wzbogacenie kapitału ludzkiego ChRL
4.2. Wpływ emigracji na kapitał ludzki i innowacyjność gospodarki ChRL
4.3. Migracje wewnętrzne i urbanizacja jako ważne elementy kształtujące kapitał ludzki Chin
4.4. Wnioski

 

5. Wpływ kultury chińskiej na innowacyjność kapitału ludzkiego
5.1. Wymiary kultury chińskiej i ich wpływ na innowacyjność gospodarki
5.2. Chińska filozofia oraz religia a innowacyjność gospodarki
5.3. Język chiński i guanxi jako elementy kultury ważne dla innowacyjności gospodarki Chin
5.4. Wnioski

 

6. Wpływ rozwoju telekomunikacji oraz dostępu do Internetu na wzrost kapitału ludzkiego Chin
6.1. Dostępność środków telekomunikacji w Chinach
6.2. Wykorzystanie Internetu w Chinach a rozwój kapitału ludzkiego i innowacyjności gospodarki
6.3. Cenzura Internetu jako element ograniczający rozwój kapitału ludzkiego Chin
6.4. Wnioski

 

7. Wpływ władz państwowych na rozwój innowacyjności w ChRL
7.1. Plany i programy wspierające innowacyjność gospodarki Chin
7.2. Najważniejsze instytucje wspierające innowacyjność gospodarki ChRL
7.3. Elementy polityki władz Chińskiej Republiki Ludowej ograniczające rozwój kapitału ludzkiego i innowacyjności gospodarki
7.4. Wnioski

 

8. Innowacyjność gospodarki Chin na tle gospodarki światowej
8.1. Kapitał finansowy i ludzki zaangażowany w badania i rozwój
8.2. Efekty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych
8.3. Rola badań naukowych w Chinach
8.4. Wnioski

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

 

Spis tabel

Tomasz Bieliński

M.A., assistant in the Chair if International Economic Relations, the Institute of Foreign Trade, University of Gdansk.

Specialized in issues concerning human capital, innovativeness and competitiveness of states and regions, with particular emphasis on the Eastern Asia.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €