Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa

Michał Gabriel Woźniak, Łukasz Jabłoński, Elżbieta Soszyńska, Dariusz Firszt, Teresa Bal-Woźniak
ISBN: 978-83-208-2213-7
Pages: 292
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

A multi-faceted work that reveals the issues of human capital and innovativeness from the point of view of their efficient exploitation in the economy and in corporate management. The Authors discuss these issues from different perspectives, beginning with the state policy in that field, through institutional and organizational determinants (such as the organizational sphere of human capital and of innovation, consequences of delayed reforms in education and science, incongruity of academic education and science to practical needs, etc.), ending with directions and the scope of these issues’ evolution.

 

The book is recommended to anybody seeking answers to the question about sound and efficient governance and management of growth for the better future, as well as about proper conditions for an unbiased scientific and public debate.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Kapitał ludzki i innowacyjna gospodarka dla zintegrowanego rozwoju
1.1. Wprowadzenie
1.2. Kreatywny kapitał ludzki fundamentem współczesnego rozwoju
1.3. Od przedmiotowego podejścia do kapitału ludzkiego do respektowania jego podmiotowych aspektów
1.4. Implikacje rozwoju poprzez globalizację liberalizacji i ksero modernizację instytucjonalną
1.5. Europocentryczna wizja zrównoważonego rozwoju
1.6. W kierunku homo cooperativus creativus
1.7. Podsumowanie

 

Rozdział 2. Istota, komponenty oraz pomiar kapitału ludzkiego
2.1. Wprowadzenie
2.2. Pojęcie kapitału ludzkiego
2.3. Komponenty kapitału ludzkiego
2.4. Ekonomiczne skutki kapitału ludzkiego
2.4.1. Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego
2.4.2. Pośredni wpływ kapitału ludzkiego na gospodarkę
2.5. Pomiar kapitału ludzkiego
2.5.1. Metody pieniężne
2.5.2. Metody wskaźnikowe
2.5.3. Kapitał ludzki jako zmienna ukryta
2.6. Niejednoznaczności wyników makroekonomicznych badań nad kapitałem ludzkim związane z dylematami jego pomiaru
2.7. „Kreatywny” kapitał ludzki
2.8. Podsumowanie

 

Rozdział 3. Kapitał ludzki w procesie modelowania rozwoju gospodarczego
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wpływ kapitału ludzkiego na poziom i dynamikę rozwoju gospodarczego — teoria a praktyka
3.3. Kapitał ludzki a dynamika rozwoju gospodarczego krajów w kontekście procesów globalizacji
3.4. Podsumowanie

 

Rozdział 4. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju innowacyjnej gospodarki
4.1. Wprowadzenie
4.2. Typologia uwarunkowań innowacyjności gospodarki
4.3. Ład instytucjonalny jako wyznacznik fundamentalnych warunków innowacyjności gospodarki
4.4. Podażowe uwarunkowania innowacyjności gospodarki
4.5. Popytowe i koniunkturalne uwarunkowania innowacyjności gospodarki
4.6. Rola polityki państwa w kreowaniu innowacyjnej gospodarki
4.7. Międzynarodowe uwarunkowania innowacyjności gospodarki
4.8. Makroekonomiczne wyzwania w procesie kreacji innowacyjnej gospodarki w Polsce

 

Rozdział 5. Desygnaty zarządzania innowacyjnością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy i innowacyjności
5.1. Wprowadzenie
5.2. Innowacyjność: teoria i praktyka jej rozumienia
5.3. Innowacyjność przedsiębiorstwa jako podstawa innowacyjnej gospodarki
5.4. Kierunki zintegrowania kapitału ludzkiego i innowacyjności
5.5. Innowacyjność przedsiębiorstwa w ujęciu zasobowym
5.6. Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa z wykorzystaniem podmiotowego modelu innowacyjności
5.7. Instytucje przestrzenią wspierania skuteczności zarządzania innowacyjnością przedsiębiorstwa na podstawie rozwoju kapitału ludzkiego
5.8. Podsumowanie

 

Rozdział 6. Meandry rozwoju kapitału ludzkiego w budowie gospodarki rynkowej w Polsce
6.1. Wprowadzenie
6.2. Jakość kapitału ludzkiego odziedziczona po gospodarce centralnie planowanej
6.3. Zewnętrzne uwarunkowania jakości kapitału ludzkiego
6.4. Strukturalne niedostosowania kapitału ludzkiego
6.5. Paradoksy dostosowań jakościowych kapitału ludzkiego
6.6. Konsekwencje spóźnionych reform edukacji i nauki
6.7. Systemowe niedopasowania szkolnictwa wyższego i sektora nauki
6.8. Wnioski na przyszłość

 

Rozdział 7. Lekcje na przyszłość, czyli o potrzebie zmian paradygmatu rozwoju

 

Spis tablic i rysunków

 

Aneks statystyczny

 

Indeks nazwisk

 

Indeks rzeczowy

 

Wykaz skrótów

 

Nota o autorach

Michał Gabriel Woźniak
Łukasz Jabłoński
Elżbieta Soszyńska
Dariusz Firszt
Teresa Bal-Woźniak
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended