Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki

Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz
ISBN: 978-83-208-2098-0
Pages: 228
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
number copies:

Autorzy niniejszej książki podjęli się przedstawienia rozwiązań rachunkowości szczególnie istotnych ze względu na rodzaj działalności przedsiębiorstw prowadzonej w poszczególnych sektorach gospodarki. Zakres pracy obejmuje charakterystyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, rolniczych, świadczących usługi krótkoterminowe, budowlane i turystyczne.

 

W pierwszym rozdziale autorzy przedstawili ogólne zasady rachunkowości w odniesieniu do ustawy o rachunkowości, która obowiązuje wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe bez względu na rodzaj działalności. W pozostałych rozdziałach scharakteryzowali cechy działalności danego typu przedsiębiorstwa z określonego sektora gospodarki, wywierające wpływ na jego model rachunkowości. Rozdziały zawierają ponadto przykłady rozwiązań konkretnych problemów, podsumowanie prezentowanych treści, pytania i zadania kontrolne oraz literaturę uzupełniającą.

 

Książkę warto polecić:

 

• studentom kierunków ekonomicznych w uczelniach wyższych różnych typów,

 

• słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości,

 

• kandydatom na biegłych rewidentów,

 

• osobom przygotowującym się do egzaminu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

 

• praktykom zajmującym się rachunkowością.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych
1.1. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
1.2. Wymagania wobec dokumentów jako podstawy zapisów księgowych
1.3. Inwentaryzacja
1.4. Obowiązki sprawozdawcze jednostek według ustawy o rachunkowości
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura

 

2. Rachunkowość przedsiębiorstw produkcyjnych
2.1. Wpływ specyficznych cech przedsiębiorstw produkcyjnych na ich rachunkowość
2.2. Ewidencja i rozliczanie kosztów
2.3. Metody kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
2.4. Produkty i ich ewidencja
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura

 

3. Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych
3.1. Charakterystyka działalności handlowej i obrotu towarowego
3.2. Wycena towarów w przedsiębiorstwach handlowych
3.3. Ewidencja obrotu towarami
3.4. Obniżki cen towarów i ich ewidencja
3.5. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach handlowych
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura

 

4. Rachunkowość przedsiębiorstw rolniczych
4.1. Charakterystyczne cechy działalności rolniczej
4.2. Klasyfikacja aktywów biologicznych i produktów rolniczych
4.3. Zasady wyceny aktywów biologicznych i produktów rolniczych
4.4. Ujęcie aktywów biologicznych i produktów rolniczych w księgach rachunkowych
4.5. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw rolniczych
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura

 

5. Rachunkowość przedsiębiorstw usługowych w zakresie usług krótkoterminowych i budowlanych
5.1. Charakterystyka sektora usług
5.2. Specyficzne obszary rachunkowości sektora usług krótkoterminowych
5.3. Rachunkowość długoterminowych usług budowlanych
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura

 

6. Rachunkowość przedsiębiorstw sektora turystyki
6.1. Ogólna charakterystyka jednostek sektora usług turystycznych
6.2. Szczególne cechy rachunkowości jednostek sektora turystyki
6.3. Podatek od towarów i usług w turystyce
6.4. Przychody ze sprzedaży usług turystycznych i zasady ich ewidencji
6.5. Zaliczki na poczet usług turystyki
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura

Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended