Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach

Redakcja naukowa Teresa Martyniuk
ISBN: 978-83-208-2048-5
Pages: 244
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

Various situations experienced by companies tend to entail specific outcomes in their financial statements. In their book the Authors presented the following issues that illustrate balance sheet and tax-related consequences of different situations enterprises face in the market:

·         accountancy of partnerships.

 

Moreover, the manual is enriched with examples and exercises to be done by readers.

 

The book is addressed to students of colleges and universities of economics, and students of post-graduate studies. It may also be useful to personnel of financial and accountancy departments in enterprises.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo i jego rozwój
Olga Martyniuk-Kwiatkowska
1.1. Cel działalności przedsiębiorstwa
1.2. Rozwój a fazy cyklu życia przedsiębiorstwa
1.2.1. Faza I — walka o byt
1.2.2. Faza II — przetrwanie
1.2.3. Faza III — sukces
1.2.4. Faza IV — stabilizacja
1.2.5. Faza V — dojrzałość
1.3. Kryzys przyczyną zmian w przedsiębiorstwie
1.4. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa

 

Rozdział 2. Symptomy zagrożenia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa
Olga Martyniuk-Kwiatkowska
2.1. Instrumenty oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
2.2. Wstępna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
2.2.1. Wstępna analiza bilansu
2.2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
2.2.3. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
2.3. System wskaźników w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
2.3.1. Wskaźniki płynności finansowej
2.3.2. Analiza sprawności działania
2.3.3. Wskaźniki zadłużenia
2.3.4. Analiza rentowności
2.4. Ocena zagrożenia kontynuacji działalności
Zadania kontrolne

 

Rozdział 3. Fuzje, przejęcia i podziały spółek
3.1. Pojęcie i klasyfikacja fuzji i przejęć (Ewa Spigarska)
3.2. Prawne aspekty łączenia się spółek (Ewa Spigarska)
3.3. Księgowe metody rozliczania połączeń (Ewa Spigarska)
3.4. Fuzje i przejęcia według MSSF (Ewa Spigarska)
3.5. Aspekty podatkowe łączenia spółek (Teresa Martyniuk)
3.6. Podział spółek (Ewa Spigarska)
Pytania testowe
Zadanie kontrolne

 

Rozdział 4. Restrukturyzacja i przekształcenia przedsiębiorstw
Adam Leonarczyk
4.1. Istota i przyczyny restrukturyzacji
4.2. Rodzaje transformacji strukturalnych
4.3. Procedura przeprowadzania zmian w przedsiębiorstwie
4.4. Postępowanie przy zagrożeniu niewypłacalnością
4.5. Likwidacja przedsiębiorstwa

 

Rozdział 5. Likwidacja przedsiębiorstwa
Anna Kamińska-Stańczak
5.1. Odpowiedzialność likwidatorów
5.2. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
5.3. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
5.4. Wycena bilansowa aktywów
5.5. Wycena bilansowa pasywów
5.6. Sprawozdanie finansowe spółki w likwidacji
5.7. Archiwizacja dokumentacji
Pytania kontrolne
Pytania testowe
Zadania kontrolne

 

Bibliografia

Redakcja naukowa Teresa Martyniuk
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended