Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Międzynarodowy biznes turystyczny

Barbara Jolanta Dąbrowska
ISBN: 978-83-208-2143-7
eISBN: 978-83-208-2236-6
Pages: 178
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
10.20
9.00
number copies:

The process of globalization of services in the services sector has had a significant influence upon global tourism economy in its state of permanent transformation. The Author attempts to answer the question concerning an extent of globalization in the sector of tourism. This will allow for an evaluation of decisions made in contemporary tourism.

 

The book consists of two parts. In part one (The essence of international economic relations in tourism under globalization) the following is presented: the structure of entities operating in the tourism sector, types of international economic relations in tourism, as well as their micro- and macroeconomic effects, development of international cooperation in tourism and priorities in selected, regional tourism policies. In part two (International economic relations in tourism and globalization of tourism sector) the Author presented the conditions of evolutional globalization of sectors and selected aspects of international relations in tourism which determine that evolution. Particular attention is paid to problems of innovativeness in tourism and its significance for transformations in the global tourism economy.

 

The book is going to be a valuable assistance for lecturers and students of universities and faculties related with tourism and hospitality industry.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ I. Istota międzynarodowych stosunków ekonomicznych w turystyce doby globalizacji

 

1. Podmioty światowej gospodarki turystycznej w wybranych podsektorach
1.1. Podmioty światowego podsektora usług noclegowych
1.2. Podmioty światowego podsektora transportu lotniczego
1.3. Podmioty światowego podsektora organizacji imprez turystycznych
Studium przypadku: First Choice — wczoraj i dziś

 

2. Rodzaje międzynarodowych stosunków gospodarczych w turystyce
2.1. Powiązania handlowe
2.2. Powiązania produkcyjno-technologiczne
2.3. Powiązania finansowo-kredytowe i kapitałowe
2.4. Współpraca międzynarodowa w sferze turystyki
2.4.1. Motywy międzynarodowej polityki turystycznej
2.4.2. Organizacje i stowarzyszenia prowadzące międzynarodową politykę turystyczną
2.4.3. Umowy międzynarodowe

 

3. Regionalne polityki turystyczne — wybrane przykłady
3.1. Polityka turystyczna Afryki Studium przypadku: Polityka rządów dotycząca turystyki w Afryce i roli stowarzyszeń branżowych w RPA
3.2. Priorytety polityki turystycznej Ameryki Łacińskiej
3.3. Główne problemy turystyczne Azji
3.4. Polityka turystyczna Unii Europejskiej
3.4.1. Podstawy prawne
3.4.2. Organy Unii Europejskiej zajmujące się turystyką
3.4.3. Rozwój polityki turystycznej Unii Europejskiej
3.4.4. Finansowanie przedsięwzięć turystycznych w Unii Europejskiej.
Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007−2013 w Polsce

 

4. Mikro- i makroekonomiczne efekty międzynarodowych stosunków gospodarczych w wybranych podsektorach światowej gospodarki turystycznej
4.1. Podsektor usług noclegowych
4.2. Podsektor usług gastronomicznych
4.3. Podsektor organizacji imprez turystycznych
4.4. Podsektor transportu lotniczego

 

CZĘŚĆ II. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne w turystyce a globalizacja sektora turystycznego

 

5. Istota globalnych sektorów i światowej konkurencji. Uwarunkowania ewolucji sektorów w kierunku globalnym
5.1. Atrybuty sektorów globalnych
5.2. Bariery rozwoju sektorów
5.3. Czynniki wywołujące globalizację sektora

 

6. Korzyści skali w gospodarce turystycznej
6.1. Podsektor hoteli i restauracji
Studium przypadku: Globalny zasięg działalności grupy hotelowej Accor
Studium przypadku: Hyatt — firma innowacyjna
6.2. Podsektory dystrybucji turystycznej i transportu lotniczego

 

7. Zmiana i racjonalizacja kanałów dystrybucji produktu turystycznego
7.1. Trendy w zakresie dystrybucji produktu turystycznego
7.2. Specyfika regionalnych systemów dystrybucji turystycznej
Studium przypadku: Działalność biura podróży Mark Warner
Studium przypadku: Obniżanie kosztów dystrybucji na przykładzie easyJet

 

8. Zmiana kosztów czynników produkcji w turystyce
8.1. Podsektor usług noclegowych
8.2. Podsektor transportu lotniczego

 

9. Łagodzenie ograniczeń państwowych w gospodarce turystycznej i różnic społeczno-ekonomicznych
9.1. Liberalizacja w zakresie formalności granicznych
9.2. Działalność OECD i UNWTO — znaczący element integracji ekonomicznej, w tym turystycznej

 

10. Innowacyjność w światowej gospodarce turystycznej stymulatorem globalizacji sektora
10.1. Istota i znaczenie innowacji w turystyce
Studium przypadku: Turystyka przygodowa w Szkocji i Nowej Zelandii
Studium przypadku: Innowacyjność w hotelach na Balearach
10.2. Technologie informacyjne a konkurencja w światowej gospodarce
turystycznej

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Barbara Jolanta Dąbrowska
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended