Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce

Barbara J. Dąbrowska
ISBN: 978-83-208-1976-2
eISBN: 978-83-208-2238-0
Pages: 148
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
13.00
10.00
number copies:

The second half of the 20th Century saw an intense development of the global tourism-related economy. The process of globalization has exerted a significant influence upon the growth seen in the sector of tourism services within the global services market and international services exchange. These transformations changed the activity profile of businesses operating in the global tourism market and the needs of global tourists.


The book focuses on the development of international tourism seen at the background of transformations brought by globalization occurring in the services sector. It also covers the activities undertaken in the field of international tourism policy. The Author presented, among other things:
• the role of international tourism in the creation of GDP,
• the process of liberalization of international trade in services,
• the development of mass international tourism,
• the issues of competitiveness of businesses involved in the global tourism-related economy,
• genesis and evolution of international tourism policy,
• efforts undertaken by countries and international organizations aiming at alleviation of restrictions persisting in international circulation of persons and at diminishing economic and social differences between countries,
• examples taken from the global business practice.
 
The book is addressed to students in faculties related with management in tourism, students of post-graduate studies, participants of training courses in the field of tourism.

SPIS TREŚCI
 
Wstęp
 
1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ
1.1. Wprowadzenie
1.2. Pojęcia turystyki międzynarodowej i turystyki zagranicznej
1.3. Międzynarodowy ruch turystyczny i metody jego pomiaru
1.4. Bilans turystyczny
1.5. Turystyka międzynarodowa a PKB
1.6. Podsumowanie
Literatura
 
2. PRZEMIANY W ŚWIATOWYM SEKTORZE USŁUG DOBY GLOBALIZACJI
2.1. Wprowadzenie
2.2. Ekonomiczne i polityczne aspekty globalizacji
2.3. Istota sektora usług
2.4. Globalizacja sektora usług
2.5. Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami
2.6. Podsumowanie
Literatura
 
3. PRZEMIANY W TURYSTYCE MIĘDZYNARODOWEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
3.1. Wprowadzenie
3.2. Międzynarodowa wymiana usług turystycznych jako element międzynarodowego handlu usługami
3.3. Ewolucja turystyki międzynarodowej — od formy elitarnej do masowej. Oddziaływanie globalizacji na turystykę
3.4. Rozwój turystyki międzynarodowej na świecie w latach 1950–2010
3.5. Podsumowanie
Literatura
 
4. KONKURENCJA NA RYNKU TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ
4.1. Wprowadzenie
4.2. Konkurencja przedsiębiorstw turystycznych obsługujących międzynarodowy ruch turystyczny
4.2.1. Podsektor usług noclegowych
4.2.2. Podsektor transportu lotniczego
4.2.3. Podsektor pośrednictwa sprzedaży i organizacji imprez turystycznych
4.3. Konkurencja regionów turystycznych świata
4.4. Konkurencja krajów na rynku turystyki międzynarodowej
4.5. Podsumowanie
Literatura
 
5. MIĘDZYNARODOWA POLITYKA TURYSTYCZNA
5.1. Wprowadzenie
5.2. Geneza i rozwój międzynarodowej polityki turystycznej
5.3. Rozwój polityki turystycznej Unii Europejskiej
5.4. Działania krajów i organizacji międzynarodowych na rzecz łagodzenia ograniczeń państwowych oraz zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych
5.4.1. Liberalizacja w zakresie formalności granicznych
5.4.2. Działalność UNWTO i OECD jako znaczący element integracji ekonomicznej, w tym turystycznej
5.5. Podsumowanie
Literatura

Barbara J. Dąbrowska
 
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended