Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Militarna turystyka kulturowa

Tadeusz Jędrysiak, Armin Mikos von Rohrscheidt
ISBN: 978-83-208-1952-6
Pages: 280
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
Additional information: kolorowe ilustracje, kredowy papier
13.00 €
11.05
Ask about product

In Poland there are around 16 thousand various structures of military architecture (including castles, forts, fortresses, citadels, fortified lines, city walls). Most of them feature considerable historical, landscape and cultural values and enjoy an increasing interest, becoming popular attractions for tourism. The Authors presented the phenomenon of military-themed tourism and the values of military heritage, highlighting the elements of military cultural heritage existing in Poland. They described the key attractions in this field surviving in Poland and the forms in which this sort of tourism is organized in our country. The book is enriched with many photographs showing Poland’s military cultural heritage. Its another strength is high quality chalk overlay paper and fine full-color illustrations, thus making the reading ever more pleasurable.

The book is addressed to anybody interested in historical, material and cultural heritage of the art of fortification in Poland, as well as lecturers and students in faculties related with tourism.

 

Spis treści
 

Wprowadzenie
 
Rozdział I. Militarna turystyka kulturowa — zagadnienia ogólne (Armin Mikos von Rohrscheidt)
1. Definicje militarnej turystyki kulturowej i kulturowego dziedzictwa militarnego
2. Potencjał militarnej turystyki kulturowej oraz typologia atrakcji turystycznych
3. Uczestnicy militarnej turystyki kulturowej
4. Zarys dziejów militarnej turystyki kulturowej
5. Główne destynacje militarnej turystyki kulturowej poza Polską
·  Obiekty warowne różnych typów i epok
·  Linie obronne
·  Pola bitew zagospodarowane turystycznie
·  Obiekty i miejsca innych typów
·  Eventy batalistyczne
·  Szlaki turystyczne o tematyce militarnej
6. Wyspecjalizowani touroperatorzy militarnej turystyki kulturowej
 
Rozdział II. Militarne aspekty i elementy dziedzictwa kulturowego w Polsce (Tadeusz Jędrysiak)
1. Dzieje oręża polskiego
·  Siły zbrojne państwa polskiego na przestrzeni wieków
·  Symbole i tradycje oręża w Wojsku Polskim i ich kultywowanie
·  Sławni polscy wodzowie, żołnierze i fortyfikatorzy
2. Broń wojskowa i wyposażenie wojskowe
·  Broń wojskowa
·  Wyposażenie wojskowe
3. Budowle obronne na ziemiach polskich
·  Zadania oraz rodzaje budowli i urządzeń obronnych
·  Elementy, sposoby i systemy obronne stosowane w wojskowej sztuce obronnej
·  Historyczny rozwój obiektów obronnych na ziemiach polskich
 
Rozdział III. Atrakcje pierwotne militarnej turystyki kulturowej na terenie Polski (Tadeusz Jędrysiak, Armin Mikos von Rohrscheidt)
1. Pola ważniejszych bitew stoczonych na ziemiach polskich
2. Cmentarze wojenne
3. Średniowieczne zamki obronne
·  Zamki krzyżackie
·  Pozostałe zamki obronne
4. Twierdze i obiekty obronne powstałe w okresie od XVII w. do wybuchu I wojny światowej
5. Fortyfikacje i pozycje obronne polskie i obce z okresu II wojny światowej
 
Rozdział IV. Formy organizacji militarnej turystyki kulturowej w Polsce (Armin Mikos von Rohrscheidt, Tadeusz Jędrysiak)
1. Miejsca ze zorganizowaną ofertą turystyczną
·  Oferta turystyczna twierdz i fortów
·  Muzea i ekspozycje militarne
·  Zagospodarowanie turystyczne pól bitewnych i miejsc martyrologii
·  Militarne trasy turystyczne
·  Cmentarze wojskowe i wojenne jako cele wypraw turystów
·  Miejsca związane z wybitnymi dowódcami wojskowymi
2. Militarne szlaki tematyczne jako oferta turystyczna
·  Szlaki zamków średniowiecznych
·  Szlak Fortyfikacji Mazurskich
·  Inne ważniejsze szlaki kulturowo-militarne
·  Szlaki wirtualne
3. Militarna turystyka eventowa: imprezy i wydarzenia kulturalne
·  Turnieje rycerskie
·  Inscenizacje sławnych bitew
·  Bractwa rycerskie i grupy odtwórstwa historycznego jako element potencjału turystycznego
·  Pozostałe eventy militarne
4. Oferenci wypraw i pakietów turystyki militarnej w Polsce
 
Rozdział V. Rozwój militarnej turystyki kulturowej w Polsce — wnioski i postulaty (Armin Mikos von Rohrscheidt)
1. Uwagi wstępne
2. Postulaty odnośnie do oferty w miejscach i obiektach militarnej turystyki kulturowej
·  Pola bitewne
·  Średniowieczne zamki obronne
·  Twierdze i forty
·  Muzea wojskowe
3. Postulaty odnośnie do oferty militarnych eventów i inscenizacji historycznych
·  Nowe miejsca eventów militarnych
·  Organizacja przez obiekty militarne własnych eventów cyklicznych
·  Uzgadnianie kalendarium eventów militarnych
·  Organizacja inscenizacji batalistycznych
·  Poziom inscenizacji batalistycznych
4. Postulaty odnośnie do organizacji militarnej turystyki kulturowej
·  Istotne aspekty funkcjonowania turystycznych szlaków obiektów militarnych
·  Organizacja krajowego szlaku obiektów militarnych
·  Organizacja regionalnych szlaków obiektów militarnych
·  Propozycje projektów systemowych ukierunkowanych na popularyzację militarnej turystyki kulturowej
5. Postulaty odnośnie do działań wspierających rozwój oferty militarnej turystyki kulturowej
·  Miejsce lokalnego potencjału militarno-kulturowego w regionalnych strategiach rozwoju turystyki
·  Analiza potencjału militarno-kulturowego Polski i jej regionów
·  Promocja produktów militarnej turystyki kulturowej
·  Współpraca z wyspecjalizowanymi touroperatorami
 
Bibliografia

Tadeusz Jędrysiak
Tadeusz Jędrysiak

Doctor of technological sciences in the Warsaw University of Technology; fellow in the International Institute of Hydrology and Environment Protection in Delft (Netherlands). During his work as a guide of tourist groups visited over 100 countries on all continents. Since over a dozen years guides excursions in Warsaw, also working as an instructor of tourist guides and the Deputy Chairman of the standing Examination Commission of City Guides established by the Marshal Office of Mazowieckie Voivodship. Permanent contributor to a web-based scientific monthly magazine “Turystyka Kulturowa” where he describes his tourism experiences and travels. His areas of particular interest include history and culture of Asian countries. Co-organizer and former President of a new, independent Adam Jarzębski Warsaw Association of Tourist Guides. Author and co-author of books dedicated to tourism and guides of Warsaw for English-speaking groups.

Armin Mikos von Rohrscheidt
Armin Mikos von Rohrscheidt

Doctor of philosophical sciences (Switzerland), doctor of theology (West Germany), doctor of cultural sciences in the field of cultural tourism (UAM Poznań). Lecturer in several fields in the studies of cultural tourism.
Co-author of books Militarna turystyka kulturowa (Military-themed cultural tourism, PWE, 2011) and author of Poland’s first academic monographs of this sector of tourism – Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (Cultural tourism. Phenomenon, potential, prospects, KMB, 2008) along with three other books and around 40 scientific publications in the field of cultural tourism. Initiator and Editor-in-chief of scientific monthly magazine “Turystyka kulturowa”. Consultant of two Europeanich projects in the field of military tourism. Owner of a specialized Travel Office KulTour.pl, active touring guide and city guide, organizer of culture-themed tours across Poland and Europe. Organizer and lecturer of trainings for guides. Initiator of regional projects concerning cultural tourism, i.a. Paszport Wielkopolanina. In his scientific activity he is involved in detailed research in the area of cultural tourism: city tourism, culture-themed tour trails, including trails of military tourism.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €

"Militarna turystyka kulturowa" nagrodzona!

Z przyjemnością informujemy, że książka Militarna turystyka kulturowa zdobyła trzecie miejsce w kategorii "Monografie i inne opracowania krajoznawcze" w XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej towarzyszącym targom turystycznym Tour Salon w Poznaniu.
read more
Recommended