Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia

Redakcja naukowa Jan Czekaj
ISBN: 978-83-208-2176-5
Pages: 288
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
13.00 €
11.05
number copies:

The twentieth anniversary of opening the Warsaw Stock Exchange is an opportunity to a great deal of analyses, evaluations and summaries concerning both the functioning of WSE and its influence upon transformations occurring in the country’s economy. The book which is an effect of research carried out in the Cracow University of Economics, describes how the information efficiency developed for the stock market in Poland. The Authors focused upon the following: economic and legal pre-conditions for the functioning of the WSE; the essence of information efficiency of stock market in the stock exchange; weak, semi-strong and strong information efficiency of that market in Poland; an extent of rationality in stock exchange investors’ behaviors.

 

The book is addressed to scholar staff, doctoral students and students in universities and faculties of economics, as well as to investors and analysts in stock exchanges, and journalists dealing with economics.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. GPW w Warszawie w latach 2001–2011
1.1. Prawne otoczenie funkcjonowania GPW
1.2. Ekonomiczne uwarunkowania działania GPW
1.2.1. Uwarunkowania zewnętrzne
1.2.2. Uwarunkowania wewnętrzne
1.3. Podstawowe statystyki giełdowego rynku akcji

 

Rozdział 2. Efektywność informacyjna giełdowych rynków akcji
2.1. Pojęcie efektywności informacyjnej
2.2. Formy efektywności informacyjnej
2.2.1. Formalna definicja
2.3. Empiryczne badania efektywności rynków akcji
2.4. Kontrowersje wokół hipotezy o efektywności
2.5. Anomalie rynku kapitałowego — wybrane badania świadczące przeciw efektywności
2.5.1. Efekt momentum
2.6. Finanse behawioralne

 

Rozdział 3. Efektywność słaba
3.1. Nowoczesny model rynku efektywnego
3.1.1. Probabilistyczny model rynku efektywnego
3.1.2. Modele podejmowania decyzji i absorbcji informacji
3.2. Testowanie modelu efektywnego rynku na przykładzie polskiego rynku akcji
3.2.1. Empiryczne własności stóp zwrotu
3.2.2. Weryfikacja statystycznych własności stóp zwrotu
3.2.3. Analiza własności ogonów rozkładów stóp zwrotu
3.2.4. Modelowanie dynamiki cen akcji
3.2.5. Miary efektywności informacyjnej
3.2.6. Analiza autokorelacji stóp zwrotu
3.3. Weryfikacja efektu momentum cenowego na GPW
3.3.1. Metodologia obliczeń
3.3.2. Analiza wyników
3.4. Podsumowanie

 

Rozdział 4. Efektywność półsilna
4.1. Charakterystyki portfeli według kryteriów fundamentalnych
4.1.1. Portfele fundamentalne na tle indeksów GPW
4.1.2. Podstawowe charakterystyki portfeli jednokryterialnych
4.1.3. Podstawowe charakterystyki portfeli dwukryterialnych
4.2. Testowanie półsilnej formy efektywności
4.2.1. Metoda badania
4.3. Analiza czynników determinujących stopę zwrotu z portfela
4.3.1. Strategie oparte na pojedynczych wskaźnikach
4.3.2. Portfele wielowskaźnikowe
4.4. Informacyjny kontekst dywidendy — analiza zdarzeń
4.4.1. Badanie empiryczne
4.4.2. Statystyczna analiza wyników
4.5. Wnioski z przeprowadzonych badań

 

Rozdział 5. Efektywność silna
5.1. Selekcja funduszy akcyjnych na potrzeby badań
5.2. Rankingi funduszy inwestycyjnych
5.2.1. Zasady konstrukcji rankingów — przegląd badań
5.2.2. Metoda analizy
5.2.3. Rankingi funduszy akcyjnych
5.3. „Wyczucie” rynku przez zarządzających funduszami
5.3.1. Przegląd podstawowych modeli
5.3.2. Opis metody badawczej
5.3.3. Analiza wyników i wnioski
5.4. Efekt momentum wśród polskich funduszy akcyjnych
5.4.1. Przegląd wybranych badań o podobnej tematyce
5.4.2. Metoda analizy efektu momentum
5.4.3. Analiza wyników obliczeń
5.5. Analiza stylu inwestycyjnego
5.5.1. Metoda weryfikacji
5.5.2. Opis badanej próby funduszy
5.5.3. Indeksy rynku akcji
5.5.4. Indeksy rynku papierów dłużnych
5.5.5. Identyfikacja stylów inwestycyjnych

 

Rozdział 6. Racjonalność postępowania inwestorów giełdowych
6.1. Opis analizowanego zbioru danych
6.2. Analiza efektu dyspozycji
6.3. Strategie prognostyczne stosowane przez inwestorów
6.3.1. Strategie prognostyczne momentum i kontrarian
6.3.2. Stosowane strategie prognostyczne a efekt dyspozycji
6.4. Pomiar preferencji ryzyka inwestycyjnego — perspektywa ekonometryczna i psychometryczna
6.4.1. Co wiemy o preferencji ryzyka?
6.4.2. Porównanie bezpośrednich miar preferencji ryzyka z miarami pośrednimi

 

Podsumowanie

 

Aneks. Tabele i obliczenia
Efekt momentum (tabele A1–A3)
Analiza efektywności półsilnej (tabela A4)
Lista funduszy akcyjnych w badaniu efektywności silnej (tabela A5)
Wyniki estymacji modeli „wyczucia” stylu inwestycyjnego (tabele A6–A18)

 

Aneks. Wyniki rankingów funduszy inwestycyjnych w zależności od okresu testowego

 

Bibliografia

Redakcja naukowa Jan Czekaj
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended