Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym

Redakcja naukowa Jan Czekaj i Stanisław Owsiak
ISBN: 978-83-208-2173-4
Pages: 296
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00
Ask about product

The role of financial sector keeps increasing in any developing economy, because any sort of business activity operates in monetary environment and conditions. Therefore, the demand for studies and analysis of relationships between the real sphere and the sphere of financial is growing up, too. This is especially evident in countries that had or have undergone systemic and economic transformation. The Authors present relations and dependences between the sphere of finance and real sphere of economy. Individual chapters concern financial policy, financial markets, financial institutions, corporate finance and various types of risks involved.

 

The book is addressed to theoreticians and practitioners of finance.

Spis treści

 

Wstęp

 

Andrzej Sławiński
Zmniejszenie się skuteczności polityki pieniężnej w wyniku recesji wywołanej kryzysem bankowym: Przypadek Japonii i strefy euro

 

Jan Czekaj
Inflacja jako cel polityki pieniężnej

 

Stanisław Owsiak
Kontrowersje wokół wypierania dochodów z gospodarki przez finanse publiczne

 

Andrzej Sopoćko
Monetarne aspekty długu publicznego

 

Jan Szambelańczyk
Finanse wobec problemów teorii i praktyki bankowości w Polsce

 

Ewa Miklaszewska
Rola kredytu bankowego w rozwoju przedsiębiorczości na rynku lokalnym

 

Krzysztof Jajuga
W poszukiwaniu miar ryzyka finansowego

 

Ilona Ćwięczek, Andrzej Malawski
Autonomia sfery finansów – analiza aksjomatyczna

 

Adam Szyszka
Efektywność rynku kapitałowego a efektywność gospodarki realnej

 

Jacek Mizerka, Agnieszka Stróżyńska
Wpływ wykorzystania instrumentów pochodnych na wartość firmy. Badania empiryczne polskich spółek

 

Marcin Czupryna
Słaba efektywność informacyjna rynków akcji — wybrane metody pomiaru

 

Zbigniew Dresler
Rentowność a rozwój przedsiębiorstw w Polsce

 

Wanda Sułkowska
Ryzyko niedostatku emerytów z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych

 

Jerzy Żyżyński
Pieniądz egzogeniczny jako baza dla emerytur kapitałowych

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended