Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Makroekonomia

David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch
ISBN: 978-83-208-2097-3
Pages: 588
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: V
Binding: paperback
Format: B5
24.00 €
20.40
Lowest price in last 30 days: 20.40
number copies:

Macroeconomics is the most commonly used manual in junior and sophomore years of economic studies in most Polish universities. Thanks to extended team of authors, the present, fifth edition comes with comprehensively updated contents.
Among other things, the book presents:

 

• basic knowledge in the field of economics, with detailed descriptions especially concentrating on production and global demand; fiscal policy; currency and banking system; interest rates; monetary policy; global supply; inflation; unemployment; currencies’ exchange rates and balance of payments; business cycles; international trade;

 

• changes taking place in contemporary economy, including an extensive analysis of the financial crisis, with its reasons and consequences;

 

• new educational tools, such as facultative mathematic extension.

 

Authors of the manual are prominent scholars and lecturers in economics with considerable experience in economic counseling.

 

The translation into Polish is owed to academic personnel of Warsaw School of Economics.

   

CZĘŚĆ IV Makroekonomia

 

Rozdział 15. Wprowadzenie do makroekonomii
15.1. Podstawowe problemy makroekonomiczne
15.2. Wybrane fakty
15.3. Ramy analizy: krótki przegląd
15.4. Rachunek dochodu narodowego
15.5. Co wyraża produkt narodowy brutto?
15.6. Porównania międzynarodowe
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 16. Produkcja i popyt globalny
16.1. Składniki popytu globalnego
16.2. Popyt globalny
16.3. Produkcja zapewniająca równowagę
16.4. Inne podejście: zamierzone oszczędności są równe zamierzonym inwestycjom
16.5. Spadek popytu globalnego
16.6. Mnożnik
16.7. Paradoks oszczędzania
16.8. Rola czynnika zaufania
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 17. Polityka fiskalna i handel zagraniczny
17.1. Udział państwa w ruchu okrężnym
17.2. Państwo a popyt globalny
17.3. Budżet państwa
17.4. Deficyt a charakter polityki fiskalnej państwa
17.5. Automatyczne stabilizatory i aktywna polityka fiskalna
17.6. Dług publiczny i deficyt
17.7. Wpływ handlu zagranicznego na dochód narodowy
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 18. Pieniądz i system bankowy
18.1. Funkcje pieniądza
18.2. Współczesny system bankowy
18.3. Kreacja pieniądza przez banki
18.4. Kryzysy finansowe
18.5. Tradycyjna teoria podaży pieniądza
18.6. Podaż pieniądza w Wielkiej Brytanii po reformach z 2006 r.
18.7. Popyt na pieniądz
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 19. Stopy procentowe i mechanizm transmisyjny polityki pieniężnej
19.1. Bank Anglii
19.2. Tradycyjne narzędzia kontroli podaży pieniądza
19.3. Ostatnia instancja kredytowa
19.4. Równowaga na rynkach finansowych
19.5. Kontrola podaży pieniądza
19.6. Cele i narzędzia polityki pieniężnej
19.7. Mechanizm transmisyjny
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 20. Polityka pieniężna i fiskalna
20.1. Polityka pieniężna
20.2. Model IS–LM
20.3. Model IS–LM w działaniu
20.4. Wstrząsy popytowe na rynku pieniądza
20.5. Możliwe kombinacje polityki fiskalnej i pieniężnej
20.6. Efekty przyszłych podatków
20.7. Zarządzanie popytem — druga odsłona
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 21. Podaż globalna, ceny i proces dostosowań
21.1. Inflacja i popyt globalny
21.2. Podaż globalna
21.3. Inflacja odpowiadająca równowadze
21.4. Rynek pracy i zmiany płac
21.5. Krótkookresowa podaż globalna
21.6. Proces dostosowań .
21.7. Powolny przebieg dostosowań do wstrząsów makroekonomicznych
21.8. Konflikt celów polityki pieniężnej
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 22. Inflacja, oczekiwania i wiarygodność
22.1. Pieniądz i inflacja
22.2. Inflacja i stopa procentowa
22.3. Inflacja, pieniądz i deficyt budżetowy
22.4. Inflacja, bezrobocie i produkcja
22.5. Koszty inflacji
22.6. Metody walki z inflacją
22.7. Komitet Polityki Pieniężnej
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 23. Bezrobocie
23.1. Rynek pracy
23.2. Analiza bezrobocia
23.3. Przyczyny zmian poziomu bezrobocia
23.4. Cykliczne zmiany wielkości bezrobocia
23.5. Koszt bezrobocia
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 24. Kursy walutowe i bilans płatniczy
24.1. Rynek walutowy
24.2. Systemy kursu walutowego
24.3. Bilans płatniczy
24.4. Realny kurs walutowy
24.5. Determinanty rachunku obrotów bieżących
24.6. Rachunek obrotów finansowych
24.7. Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna
24.8. Realny kurs walutowy zapewniający równowagę w długim okresie
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 25. Makroekonomia gospodarki otwartej
25.1. Stały kurs walutowy
25.2. Polityka makroekonomiczna w warunkach stałego kursu walutowego
25.3. Dewaluacja
25.4. Płynny kurs walutowy
25.5. Polityka pieniężna i fiskalna w warunkach płynnego kursu walutowego
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 26. Wzrost gospodarczy
26.1. Wprowadzenie
26.2. Czynniki wzrostu
26.3. Wiedza techniczna
26.4. Wzrost i akumulacja
26.5. Wzrost gospodarczy a postęp techniczny
26.6. Wzrost gospodarczy w krajach OECD
26.7. Wzrost endogeniczny
26.8. Koszty wzrostu gospodarczego
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 27. Cykle koniunkturalne
27.1. Trend i cykl
27.2. Teorie cyklu koniunkturalnego
27.3. Realny cykl koniunkturalny
27.4. Na drodze do konsensusu: podażowe efekty kryzysu finansowego
27.5. Czy cykle koniunkturalne mają charakter międzynarodowy?
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

CZĘŚĆ V Gospodarka światowa

 

Rozdział 28. Handel międzynarodowy
28.1. Dynamika i struktura handlu światowego
28.2. Przewaga komparatywna
28.3. Wymiana wewnątrzgałęziowa
28.4. Kto zyskuje, a kto traci?
28.5. Ekonomiczne aspekty ceł
28.6. Prawdziwe i pozorne argumenty na rzecz ceł
28.7. Wysokość stawek celnych: nie jest tak źle?
28.8. Inne środki polityki handlowej
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Rozdział 29. Systemy kursu walutowego
29.1. System waluty złotej
29.2. System kursu dostosowywanego okresowo
29.3. System płynnego kursu walutowego
29.4. Ataki spekulacyjne w systemie stałego kursu walutowego
29.5. Stałe a płynne kursy walutowe
29.6. Poprzednicy strefy euro
29.7. Ekonomia unii walutowej
Podsumowanie
Pytania sprawdzające

 

Odpowiedzi

 

Słownik pojęć

 

Indeks

David Begg

Full name David Knox Houston Begg – (born 25.06.1950) – British economist, author and co-author of books and manuals about macroeconomics and microeconomics, Since 2003, Director of Imperial College Business School. Studied in in Cambridge and Oxford; made his doctoral degree in economic sciences in MIT (Massachusetts Institute of Technology, 1977).
In the years 1987 – 2003 Professor of economics in Birkbeck College (London University); economic counselor to the Bank of England (1996), special commissions of the Parliament of the United Kingdom (1983, 1988-89), the government of Czechoslovakia (1990-91). In the years 1984-2000 publisher of the magazine Economic Policy. Since 2004, member of the Royal Society of Edinburgh.

Stanley Fisher
Gianluigi Vernasca
Rudiger Dornbusch
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended