Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Logistyka w przedsiębiorstwie

Iwona Pisz, Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki
ISBN: 978-83-208-2041-6
eISBN: 978-83-208-2111-6
Pages: 380
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 12.75
13.00
number copies:

As an effect of an ever-increasing complexity of production in contemporary economies, also the logistical processes gain more and more importance. The Authors of the book mainly focused on the following: the importance and objectives of logistics; logistical processes and transport infrastructure; logistics of supply, production and distribution; logistical chain; an analysis of efficiency of logistical systems; computer-based supporting of logistical systems; designing of logistical systems.
The manual is supplemented with control questions and exercises verifying the knowledge learnt as well as a dictionary of essential terms.

 

The manual is intended for students of universities of technology studying management and production engineering as well as for students of universities of economics, studying logistics.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki
1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki
1.2. Zarządzanie logistyczne
1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem
1.2.2. Czynniki stymulujące rozwój zarządzania
1.2.3. Powiązania logistyki z marketingiem
1.2.4. Podział otoczenia konkurencyjnego
1.3. Działania logistyczne w firmie
1.4. Istota łańcucha logistycznego
1.5. Cele i zadania łańcucha logistycznego
1.6. Podział łańcucha logistycznego
1.7. Zarządzanie łańcuchem dostaw
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 2. System i proces logistyczny
2.1. Istota podejścia systemowego w logistyce
2.1.1. System a system logistyczny
2.1.2. Klasyfikacja systemów logistycznych
2.2. Procesy logistyczne w transformacji produktów
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Logistyka zaopatrzenia
3.1. Istota podsystemu zaopatrzenia
3.2. Organizacja zaopatrzenia
3.3. Podstawy teorii zapasów
3.4. Klasyfikacja zapasów
3.5. Koszty zapasów
3.6. Metody sterowania zapasami
3.7. Planowanie potrzeb materiałowych
3.8. Metody klasyfikacji materiałów
3.9. Modele decyzyjne w pozyskiwaniu zasobów/dostawców
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Logistyka produkcji
4.1. Proces produkcyjny
4.1.1. Operacje i ich elementy
4.1.2. Organizowanie komórek produkcyjnych
4.2. Funkcjonowanie systemu produkcyjnego
4.3. Organizowanie operacji w procesie produkcji
4.3.1. Techniczne przygotowanie nowych lub modernizowanych wyrobów
4.3.2. Produkcja — procesy obróbcze
4.4. Planowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne
4.5. Zapasy
4.5.1. Materiały
4.5.2. Towary
4.5.3. Produkcja w toku
4.5.4. Wyroby gotowe
4.6. Logistyka recyrkulacji
4.6.1. Podstawy recyklingu
4.6.2. Kategorie odpadów
4.7. Wskaźniki monitorujące
4.7.1. Ewidencja produkcji
4.7.2. Wskaźniki produkcji
4.8. Obszary zadań logistycznych
4.8.1. Zastosowanie filozofii Kaizen
4.8.2. Lean Manufacturing — odchudzanie
4.8.3. Funkcje systemu Kanban
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Logistyka dystrybucji
5.1. Istota i funkcje dystrybucji
5.2. Kanały dystrybucji
5.2.1. Bezpośrednie kanały dystrybucji
5.2.2. Pośrednie kanały dystrybucji
5.2.3. Kanały konwencjonalne i zintegrowane pionowo
5.3. Uczestnicy kanałów dystrybucji
5.3.1. Hurtownicy
5.3.2. Agenci i brokerzy
5.3.3. Detaliści
5.3.4. Logistyczne centra dystrybucji
5.3.5. Instytucje wspomagające przepływy w kanałach dystrybucji
5.4. Projektowanie kanałów dystrybucji
5.5. Dystrybucja fizyczna
5.6. Prognozowanie popytu i systemy DRP
5.6.1. Prognozowanie popytu
5.6.2. Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP
5.7. Logistyczna obsługa klientów
5.7.1. Istota i elementy obsługi klientów
5.7.2. Efektywna obsługa klientów ECR
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Infrastruktura logistyczna — przepływ materiałów
6.1. Proces transportowy
6.1.1. Klasyfikacja transportu
6.1.2. Infrastruktura transportowa
6.1.3. Środki transportowe
6.1.4. Organizacja procesów transportowych
6.2. Proces magazynowania
6.2.1. Przyczyny magazynowania produktów
6.2.2. Procesy i operacje magazynowe
6.2.3. Budowle magazynowe
6.2.4. Wyposażenie magazynów
6.2.5. Organizacja procesów magazynowania
6.3. Procesy przeładunkowe
6.3.1. Podział procesów przeładunkowych
6.3.2. Fronty przeładunkowe
6.4. Opakowania
6.4.1. Funkcje opakowań
6.4.2. Klasyfikacja opakowań
6.4.3. Znakowanie opakowań
6.4.4. Gospodarka opakowaniami
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Infrastruktura logistyczna — przepływ informacji
7.1. Procesy przepływu informacji w systemach logistycznych
7.1.1. Znaczenie informacji dla realizacji procesów logistycznych
7.1.2. System automatycznej identyfikacji danych
7.1.3. Elektroniczna wymiana danych
7.2. Komputerowe wspomaganie systemów logistycznych
7.2.1. Systemy informatyczne i ich funkcje
7.2.2. Komputerowy system zarządzania procesami magazynowymi WMS
7.2.3. Komputerowe systemy wspomagające transport i spedycję
7.2.4. Ewolucja i struktura systemów MRP/ERP
7.2.5. Systemy zarządzania relacjami z klientami CRM
7.2.6. Struktura i funkcje komputerowych systemów zarządzania łańcuchem dostaw SCM
7.2.7. Wdrażanie systemów informatycznych
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 8. Projektowanie systemów logistycznych
8.1. Warunki wdrożenia logistyki
8.2. Badanie możliwości .
8.2.1. Badanie rynku i prognozowanie popytu
8.2.2. Lokalizacja przedsiębiorstwa i wielkość działki
8.2.3. Projektowanie przedsiębiorstw produkcyjnych
8.3. Wyznaczenie użytecznej powierzchni budowli
8.3.1. Wyznaczenie powierzchni części administracyjnej
8.3.2. Wyznaczenie powierzchni magazynu zaopatrzenia
8.3.3. Wyznaczenie powierzchni hali produkcyjnej
8.3.4. Wyznaczenie powierzchni magazynu wyrobów gotowych
8.3.5. Całkowita powierzchnia hali
8.4. Projektowanie w obsłudze rynku
8.4.1. Lokalizacja magazynów — centra logistyczne
8.4.2. Koszty i ceny w różnych gałęziach transportu
8.4.3. Transport samochodowy materiałów na duże odległości
8.4.4. Analiza warunków wpływających na wysokość ceny przewozu kolejowego
8.4.5. Lokalizacja i budowa magazynów pośrednich
8.4.6. Badania rynkowe określonej populacji
8.5. Obsługa logistyczna przedsiębiorstwa
8.5.1. Zastosowanie koncepcji marketingu dynamicznego
8.5.2. Podsystem planowania produkcji
8.5.3. Projektowanie magazynu
8.6. Projektowanie systemu produkcyjnego
8.7. Składowanie
8.7.1. Ogólna charakterystyka składowania
8.7.2. Podstawowe funkcje logistyczne składów
8.7.3. Podstawowe decyzje logistyczne dotyczące składów
8.7.4. Projektowanie składów
8.8. Podsumowanie
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 9. Analiza efektywności systemów logistycznych
9.1. Analiza kosztów logistycznych
9.2. Zakres i podział kosztów logistycznych
9.3. Rachunek kosztów logistycznych
9.4. Controlling logistyki
9.5. Efektywność systemów logistycznych
9.6. Wskaźniki pomiaru efektywności systemów logistycznych
9.7. Koszty ponoszone w firmie według działów
9.8. Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym
Zadania i pytania kontrolne

 

Słownik najważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

Iwona Pisz

Dr inż. Iwona Pisz

Doctor of Economic Sciences, assistant professor at the Department of Logistics and Marketing at the Institute of Management and Quality Sciences at the Opole University. Member of the Polish Production Management Society, Polish Logistics Society, Polish Knowledge Management Association and a Member of editorial committees and reviewer in foreign journals. Author or co-author of over one hundred scientific publications.

Tadeusz Sęk

Tadeusz Sęk, BEng, PhD Dsc, Professor in the Chair of Economics and Industrial Management in AGH University of Science and Technology in Cracow. He was awarded his Phd Dsc degree in 1992 in the Faculty of Mining and Geoengineering in AGH University of Science and Technology in Cracow, and his title of associate professor in 1996 there. Specialized in problems of labor organization in mining; actively involved in work in the field of organization of deep coalmines. Author of several dozen scientific publications on corporate management. Member and active participant of work of the Polish Society of Production Management.

Władysław Zielecki

Władysław Zielecki, BEng, PhD Dsc, Professor in the Chair of Machine Technology and Production Organization in the University of Technology in Rzeszow. He was awarded his PhD Dsc degree in technology sciences, in the field of construction and exploitation of machinery in the Faculty of Machinery, the University of Technology in Košice (Slovakia). Specialized in production engineering and production logistics. Author of over a hundred scientific and educational publications in the area of processing for strengthening parts of machinery, construction and technology of assembly joints, logistics in enterprise and Lean Manufacturing. Member of the Polish Society of Production Management.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended