Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna

Karol Łopaciński
ISBN: 978-83-208-2192-5
eISBN: 978-83-208-2611-1
Pages: 232
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00
10.00
number copies:

The book Effectiveness of Internet-based promotion:

 

·         presents an empirical verification of the model relying on a research carried out in enterprises.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1 Zarządzanie działalnością promocyjną przedsiębiorstwa w Internecie
Etapy planowania, realizacji i analizy kampanii promocyjnej w Internecie
Narzędzia promocji internetowej
Strona internetowa przedsiębiorstwa jako podstawa działalności promocyjnej w Internecie
Kampanie reklamowe typu display
Promocja w wyszukiwarkach internetowych
Marketing bezpośredni w Internecie
Specyfika internetowego public relations
Promocja w portalach społecznościowych

 

Rozdział 2 Metody szacowania skuteczności promocji internetowej
Skuteczność jako kategoria naukowo-badawcza
Pomiar aktywności użytkowników na stronie internetowej
Szacowanie skuteczności promocji w Internecie przy zastosowaniu metod wskaźnikowych
Marketingowe metody szacowania skuteczności promocji w Internecie

 

Rozdział 3 Business Intelligence jako technologia wspierająca pomiar skuteczności promocji w Internecie
Istota technologii Business Intelligence
Narzędzia systemów klasy Business Intelligence
Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do badania skuteczności promocji w Internecie

 

Rozdział 4 Koncepcja modelu szacowania skuteczności promocji internetowej
Wstępne założenia konstrukcji modelu
Budowa modelu pojęciowego tematycznej hurtowni danych
Projekt modelu logicznego tematycznej hurtowni danych

 

Rozdział 5 Analiza skuteczności kampanii e-mailingowych z wykorzystaniem zaprojektowanego narzędzia
Ogólna charakterystyka kampanii będących przedmiotem analiz
Określenie zakresu analiz wielowymiarowych na potrzeby zaprojektowanej hurtowni tematycznej
Szacowanie skuteczności kampanii promocyjnych przy wykorzystaniu zaprojektowanego narzędzia

 

Rozdział 6 Empiryczna weryfikacja modelu na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw
Organizacja badań empirycznych i zastosowane metody badawcze
Wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań

 

Zakończenie

 

Słownik użytecznych terminów

 

Wybrane pozycje bibliograficzne

Karol Łopaciński
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended